Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

A.D. "Komunalac"

AD "KOMUNALAC" BIJELjINA
Ulica Miloša Crnjanskog 20
76300 Bijeljina

Telefon: +387 (0)55 210 147 (centrala)
Faks: +387 (0)55 206 601

Adresa elektronske pošte: [email protected], [email protected]
Internet-stranica: www.komunalacbn.com

Poslovne jedinice:
Služba pijace, Ulica Save Kovačevića bb, telefon: +387 (0)55 204 821
Služba za grobljanske usluge, Ulica Miloša Crnjanskog 7, telefon +387 (0)55 204 821
Služba komunalnih usluga, Ulica Mačvanska bb, telefon +387 (0)55 204 821
Služba održavanja gradskog zelenila, Tiršova ulica bb, telefon +387 (0)55 206 034