Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Odsjek za inspekcijski nadzor u oblasti prometa i zaštite zdravlja


Adresa:
Ulica patrijarha Pavla 1
76 300 Bijeljina
Telefon: +387 (0)55 233 403
Adresa elektronske pošte: [email protected]
Šef Odsjeka: Milena Savić

U Odsjeku za inspekcijski nadzor u oblasti prometa i zaštite zdravlja obavljaju se sledeći poslovi:
- koordinacija rada sa drugim odsjecima i odjeljenjima Gradske uprave i nadležnim državnim organima, organizacijama i institucijama u okviru ovlašćenja
- izrada analiza, informacija i izvještaja u saradnji sa načelnikom Odjeljenja iz oblasti: prometa roba i usluga, poljoprivrede i zaštite bilja, zdravstvene zaštite životinja - veterinarske djelatnosti i zdravstvene zaštite ljudi i sanitarne zaštite
- primjena i praćenje zakona i propisa i drugih akata iz oblasti rada Odsjeka
- ostvarivanje neposrednog nadzora nad primjenom zakona i drugih propisa i davanje određenih instrukcija za njihovo izvršavanje
- traženje izvještaja, podataka i obavještenja od inspektora o izvršenju povjerenih poslova nadzora
- obavljanje drugih poslova po nalogu gradonačelnika i načelnika Odjeljenja, kao i drugi poslovi u djelokrugu rada.