Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Odsjek za kulturu, sport i fizičku kulturu i odnose sa vjerskim zajednicama


Odsjek za kulturu, sport i fizičku kulturu i odnose sa vjerskim zajednicama
Adresa:
Trg kralja Petra I Karađorđevića 1
76 300 Bijeljina
Telefon: +387 (0)55 233 171
Adresa elektronske pošte: [email protected]
Šef Odsjeka: Milan Lazić

U Odsjeku za kulturu, sport i fizičku kulturu i odnose sa vjerskim zajednicama obavljaju se sledeći poslovi: 
- koordinacija rada sa drugim odjeljenjima i odsjecima Gradske uprave i nadležnim državnim organima, organizacijama  i institucijama u okviru ovlašćenja
- izrada analiza, informacija i izvještaja iz oblasti kulture, sporta i fizičke kulture i odnosa sa vjerskim zajednicama
- priprema i obrada materijala za sjednice Skupštine Grada i odgovora se za njihov kvalitet
- saradnja sa ustanovama iz oblasti kulture, sporta i vjerskim institucijama
- praćenje rada ustanova iz oblasti kulture, sportskih klubova i organizacija i trošenja sredstava iz budžeta grada namjenjenih za redovne aktivnosti i druge aktivnosti,
- učešće u izradi normativnih i drugih akata koje donosi Skupština Grada iz oblasti društvenih djelatnosti
- učešće u izradi nacrta opštih i drugih normativnih akata iz djelokruga rada Odjeljenja
- izrada uvjerenja o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju
- praćenje stanja i predlaganje mjera za poboljšanje stanja u oblastima za koje je osnovan
- primjena i praćenje propisa i drugih akata iz oblasti rada Odsjeka
- učešće u izradi Prijedloga budžeta Grada
- izradu izvještaja o radu i realizaciju zaključaka Skupštine Grada
- učešće u izradi Programa rada Skupštine grada i izrada Programa rada Odjeljenja
- izrada operativnih planova po oblastima koje su u nadležnosti Odsjeka
- sprovođenje zadataka definisanih Strategijom razvoja Grada i drugim planovima i programima iz djelokruga rada Odsjeka, a naročito:
   - učešće u procesu  planiranja, prikupljanja i dostavljanja statističkih i drugih podataka iz djelokruga rada, izrada analiza stanja u područjima iz djelokruga rada,
   - izrada informacija iz djelokruga rada koje su potrebne za izradu plana implementacije Strategije razvoja Grada i učešće u njegovoj izradi,
   - praćenje implementacije projekata te izrada informacija i izvještaja o napretku implementacije projekata iz djelokruga rada,
- obavljaju se i drugi poslovi po nalogu Gradonačelnika i načelnika Odjeljenja odnosno poslovi koji su posebnim aktima stavljeni u djelokruga rada Odsjeka.