Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Odjeljenje za prostorno uređenje

Adresa:
 

Karađorđeva ulica 4
76300 Bijeljina

Telefon: +387 (0)55 233 126
Faks:+387 (0)55 211 305

Adresa elektronske pošte: [email protected][email protected]

:

Načelnik: Miladin Rakić

Rođen je 1976. godine u Tuzli.
Osnovnu školu završio u Tuzli, a Gimnaziju prirodno-matematičkog smjera u Sremskoj Mitrovici. Akademske 1997/98. godine upisao Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu (Odsjek saobraćaj, smjer drumski i gradski saobraćaj), a 2003. godine diplomirao i stekao zvanje diplomirani saobraćajni inženjer.

2003-2004. godine: spoljni saradnik za potrebe izrade projekata regulisanja saobraćaja na Institutu za saobraćaj Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada.
2004-2006. godine: profesor na više predmeta u Srednjoj stručnoj školi u Janji.
2006-2015. godine: samostalni stručni saradnik za saobraćaj u Odjeljenju za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine u Gradskoj upravi Grada Bijeljina.
Od oktobra 2015. godine: stručni savjetnik i v.d. načelnika Odjeljenja u Odjeljenju za prostorno uređenje u Gradskoj upravi Grada Bijeljina.
Od 2004. godine: stalni sudski vještak saobraćajne struke (reizabran 2010. godine), sa stalnim angažmanom kod Okružnih tužilaštava, osnovnih i okružnih sudova Republike Srpske.
2009-2014. godine: član Komisije za polaganje vozačkih ispita ispitivač teorijskog dijela poznavanja propisa iz oblasti bezbjednosti saobraćaja u ispitnom centru Bijeljina.
Položen specijalistički ispit za instruktora vožnje (Novi Sad 2005).
Položen stručni ispit propisan za diplomirane inženjere saobraćaja (Beograd-Savez inženjera i tehničara).
Lincencirani ipitivač i predavač teoretske nastave  poznavanje propisa o bezbjednosti saobraćaja (Banja Luka 2007. godine).
Član PIU Team (Project Implementation Unit - tima za implementaciju projekta kanalizacije i vodosnadbijevanja na području Grada Bijeljina) od aprila 2013. godine.

U dosadašnjem periodu, samostalno ili kao član projektnih timova, učestvovao na izradi više projekata i studija iz oblasti projektovanja saobraćajne infrastrukture, funkcionalnosti saobraćaja i energetske održivosti.

Objavljen stručni rad „Road Weather Information System - RWIS i njegova uloga u upravljanju saobraćajem“ - II Međunarodni naučni simpozijum „Novi horizonti saobraćaja i komunikacija“ (Doboj 2009).

Poznaje rad na računaru: Microsoft office, AutoCAD, CorelDRAW, Photoshop, Internet… i posjeduje osnovno znanje engleskog jezika.

Živi u Bijeljini, otac jednog djeteta.


Odjeljenje za prostorno uređenje vrši stručne i upravne poslove iz nadležnosti Grada koji se odnose na:

- pripremu prostorno-planske dokumentacije,
- razvojne planove,
- praćenje realizacije strateških planova razvoja iz djelokruga rada,
- izdavanje lokacijskih uslova i odobrenja za građenje,
- iskolčavanje objekata,
- tehničke preglede i upotrebne dozvole izgrađenih objekata,
- kontrolu investiciono-tehničke dokumentacije,     
- legalizacije bespravno izgrađenih objekata kao i druge poslove koji mu se posebnim aktima stave u djelokrug rada.


U oblasti strateškog planiranja, praćenja realizacije Strategije razvoja Grada, vrednovanja i izvještavanja iz djelokruga rada, Odjeljenje naročito:

- priprema godišnji operativni plan rada, koji sadrži planirane projekte, vrijednost projekata i izvore finansiranja, dinamiku implementacije projekata i jasno definisane uloge i odgovornosti u implementaciji projekta;
- redovno prikuplja podatke od značaja za lokalni održivi razvoj i dostavlja ih Odsjeku za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije (Odsjek);
- priprema razne analize i studije u domenu svog rada i dostavlja ih Odsjeku;
- aktivno učestvuje u strateškom planiranju integrisanog razvoja;
- priprema i dostavlja informacije o eksternim akterima i predlaže njihovo učešće u strateškom planiranju, implementaciji, praćenju i vrednovanju projekata;
- učestvuje u pripremi projektnih prijedloga i projektne dokumentacije i
- dostavlja izvještaje o praćenju i vrednovanju projekata na nivou Odjeljenja, prema dinamici definisanoj u godišnjem kalendaru aktivnosti koji priprema Odsjek za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije.


U oblasti strateškog planiranja, praćenja realizacije Strategije razvoja Grada, vrednovanja i izvještavanja iz djelokruga rada, Odjeljenje naročito:
- priprema godišnji operativni plan rada, koji sadrži planirane projekte, vrijednost projekata i izvore finansiranja, dinamiku implementacije projekata i jasno definisane uloge i odgovornosti u implementaciji projekta;
- redovno prikuplja podatke od značaja za lokalni održivi razvoj i dostavlja ih Odsjeku za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije (Odsjek);
- priprema razne analize i studije u domenu svog rada i dostavlja ih Odsjeku;
- aktivno učestvuje u strateškom planiranju integrisanog razvoja;
- priprema i dostavlja informacije o eksternim akterima i predlaže njihovo učešće u strateškom planiranju, implementaciji, praćenju i vrednovanju projekata;
- učestvuje u pripremi projektnih prijedloga i projektne dokumentacije i
- dostavlja izvještaje o praćenju i vrednovanju projekata na nivou Odjeljenja, prema dinamici definisanoj u godišnjem kalendaru aktivnosti koji priprema Odsjek za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije.


U Odjeljenju za prostorno uređenje su organizovani sljedeći Odsjeci:

- Odsjek za građevinske i upotrebne dozvole
- Odsjek za legalizaciju


 
 
 

 

Dokumenti za skidanje: