Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Odsjek za javne nabavke, investicije i nadzor

Adresa:
Trg kralja Petra I Karađorđevića 1
76 300  Bijeljina

Telefon: +387 (0)55 233 119
Faks: +387 (0)55 210 162

​Adresa elektronske pošte: [email protected].

Šef Odsjeka: Đorđo Vujanović


U Odsjeku za javne nabavke, investicije i nadzor obavljaju se poslovi provođenja kompletne procedure javnih nabavki roba, usluga i radova u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH od procjene investicije, pripreme tenderske dokumentacije, raspisivanja javne nabavke, prijema tenderske dokumentacije, izbora najpovoljnijeg ponuđača od strane komisije za javnu nabavku, pripreme prijedloga ugovora, praćenja realizacije ugovora projektovanja i izgradnje objekata visokogradnje za odjeljenja koja u svom sastavu nemaju neophodne kadrove i vršenja investicionog i kontrolnog nadzora nad realizacijom tih investicija, kao i drugi poslovi koji  se posebnim aktom stave u djelokrug rada.

U oblasti planiranja rada i izvještavanja iz djelokruga rada, Odsjek naročito:

- izrađuje prijedlog godišnjeg plana javnih nabavki prema propisanoj metodologiji na nivou Gradske uprave, nakon donošenja prati njegovu realizaciju i predlaže ažuriranje plana u skladu sa promijenjenim oklnostima, priprema izvještaj o realizaciji godišnjeg plana javnih nabavki,
- izrađuje godišnji operativni plan rada Odsjeka, u skladu sa propisanom metodologijom, prati njegovu realizaciju i Gradonačelniku podnosi periodične izvještaje,
- prikuplja podatke, priprema razne analize, studije, izvještaje i informacije u okviru djelokruga  rada i dostavlja nadležnim gradskim i drugim organima,
- aktivno učestvuje u strateškom planiranju integrisanog razvoja,
- učestvuje u predlaganju i pripremi projektnih prijedloga i projektne dokumentacije, u okviru djelokruga rada,
- obavlja i druge poslove po nalogu Gradonačelnika i poslove koji se posebnim aktima stave u djelokrug rada.“