Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

2016. godina

REPUBLIKA SRPSKA
GRAD BIJELjINA
SKUPŠTINA GRADA BIJELjINA
Stručna služba Skupštine Grada

Broj: 01-013-1-20/18
Datum: 13. januar 2018. godine


PREDMET: Poziv za pretplatu na „Službeni glasnik Grada Bijeljina”

Stručna služba Skupštine Grada Bijeljina izdaje „Službeni glasnik Grada Bijeljina” u kom se objavljuju odluke i drugi akti koje donosi Skupština Grada Bijeljina i Gradonačelnik Grada Bijeljina, kao i akti drugih organa i organizacija za koje je predviđena službena objava.

Da bi vam Stručna služba dostavljala „Službeni glasnik Grada Bijeljina” potrebno je da se na njega pretplatite.   

Pretplata za „Službeni glasnik Grada Bijeljina” u 2018. godini iznosi 100,00 KM.

U cijenu su uračunati troškovi poštarine.

Ako ste zainteresovani da se pretplatite na „Službeni glasnik Grada Bijeljina” u 2018. godini neophodno je da nam dostavite narudžbenicu sa sljedećim podacima: pun naziv, tačnu adresu, kontakt telefon.

Ukoliko do sada niste bili pretplaćeni na „Službeni glasnik Grada Bijeljina”, pored gore navedenih podataka, potrebno je dostaviti i potvrdu o registraciji JIB (za pravna lica), Uvjerenje o PDV-u (ukoliko ste u sistemu PDV-a), a za fizička lica JMBG, kako bi Odjeljenje za finansije moglo ispostaviti fakturu.


PREDSJEDNIK SKUPŠTINE GRADA BIJELjINA

Slaviša Marković

 

Hronološki registar za 2016. godinu 690.98KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 32/16 od 30.12.2016. godine 1.75MB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 31/16 od 20.12.2016. godine 1.47MB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 30/16 od 07.12.2016. godine 365.28KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 29/16 od 01.12.2016. godine 337.91KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 28/16 od 18.11.2016. godine 302.33KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 27/16 od 08.11.2016. godine 168.91KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 26/16 od 04.11.2016. godine 174.57KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 25/16 od 21.10.2016. godine 2.16MB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 24/16 od 30.09.2016. godine 231.63KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 23/16 od 08.09.2016. godine 233.9KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 22/16 od 12.08.2016. godine 174.09KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 21/16 od 05.08.2016. godine 117.87KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 20/16 od 02.08.2016. godine 275.51KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 19/16 od 29.07.2016. godine 282.5KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 18/16 od 01.07.2016. godine 416.64KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 17/16 od 30.06.2016. godine 147.46KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 16/16 od 16. juna 2016. godine 378.01KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 15/16 od 03. juna 2016. 155.2KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 14/16 od 31.05.2016. godine 389.11KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 13/16 od 24.05.2016. godine 438.72KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina broj 12-16 od 17. maja 2016. 257.22KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 11/16 od 16.05.2016. godine 70.97KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 10/16 od 10.05.2016. godine - III dio 3.38MB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 10/16 od 10.05.2016. godine - II dio 7.49MB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 10/16 od 10.05.2016. godine - I dio 7.16MB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 09/16 od 27.04.2016. godine 261.13KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 08/16 od 14.04.2016. godine 3.5MB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 07/16 od 07.04.2016. 300.48KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 06/16 od 01.04.2016. 439.13KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 05/16 od 15.03.2016. 450.76KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 04/16 od 03.03.2016. 296.01KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 03/16 od 18.02.2016. 883.96KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 02/16 od 12.02.2016. 293.22KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 01/16 od 21.01.2016. 144.39KB