Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Odjeljenje za stambeno-kom. poslove i zaštitu životne sredine

Adresa:
Trg kralja Petra I Karađorđevića 1
76 300 Bijeljina

Telefon: +387 (0)55 233 174
Faks: +387 (0)55 233 160

Adresa elektronske pošte:
[email protected]
 


Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine vrši stručne i upravne poslove iz nadležnosti Grada koji se odnose na:

- izgradnju, održavanje i zaštitu objekata komunalne i putne infrastrukture
- zajedničku komunalnu potrošnju
- snabdijevanje stanovništva pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda
- čišćenje i komunalno uređenje naseljenih mjesta
- korištenje gradskog građevinskog zemljišta
- zaštitu životne sredine
- zauzeće javnih površina
- saobraćaj
- upravljanje javnim parking prostorima i javnim garažama
- utvrđivanje naknada za korištenje komunalne infrastrukture i resursa
- utvrđivanje naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta i iznosa rente,
- poslove iz oblasti stambenih odnosa, kućnog reda, održavanja stambenih zgrada i hitnih intervencija
- registracije zajednica etažnih vlasnika
- imovinsko-pravne poslove iz nadležnosti Grada kao i druge poslove koji mu se posebnim aktom stave u djelokrug rada. 


U oblasti strateškog planiranja, praćenja realizacije Strategije razvoja Grada, vrednovanja i izvještavanja iz djelokruga rada, Odjeljenje naročito:
- priprema godišnji operativni plan rada, koji sadrži planirane projekte, vrijednost projekata i izvore finansiranja, dinamiku implementacije projekata i jasno definisane uloge i odgovornosti u implementaciji projekta;
- redovno prikuplja podatke od značaja za lokalni održivi razvoj i dostavlja ih Odsjeku za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije (Odsjek);
- priprema razne analize i studije u domenu svog rada i dostavlja ih Odsjeku;
- aktivno učestvuje u strateškom planiranju integrisanog razvoja;
- priprema i dostavlja informacije o eksternim akterima i predlaže njihovo učešće u strateškom planiranju, implementaciji, praćenju i vrednovanju projekata;
- učestvuje u pripremi projektnih prijedloga i projektne dokumentacije i
- dostavlja izvještaje o praćenju i vrednovanju projekata na nivou Odjeljenja, prema dinamici definisanoj u godišnjem kalendaru aktivnosti koji priprema Odsjek za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije.


U oblasti promocije Grada, Odjeljenje naročito:
- promoviše dijalog među lokalnim akterima, uspostavlja partnerski odnos i održava redovnu komunikaciju između odjeljenja i spoljnih aktera (privatnog sektora, privredne komore i udruženja privrednika, finansijskih organizacija, međunarodnih organizacija, akademskih institucija i dr.),
- kontinuirano promoviše Grad kao lokalitet povoljan za ulaganja, a sve u cilju privlačenja domaćih i stranih investicija,
- prezentuje materijale razvojnih potencijala Grada investitorima, donatorima, razvojnim agencijama i drugim eksternim akterima, u saradnji sa organizacionom jedinicom za lokalni ekonomski razvoj,
- realizuje i druge aktivnosti koje doprinose promociji Grada kao sredine povoljne za investiciona ulaganja.


U Odjeljenju za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine su organizovani sljedeći Odsjeci:

 
 
 
 


 


 

Dokumenti za skidanje: