Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

UDVOSTRUČEN BROJ NAUČNIH RADOVA KOJE ĆE GRAD FINANSIRATIGradska uprava grada Bijeljina raspisala je konkurs za finansiranje naučno-istraživačkih radova u akademskoj 2022/2023. godini, koji svojom strukturom i naučnim dometom mogu doprinijeti razvoju i koji su od značaja za grad Bijeljinu.
 
Pravo učešća na Konkursu imaju kandidati kojima su naučno-nastavna vijeća fakulteta ili univerziteta u BiH ili inostranstvu odobrila naslov odbrane magistarskog rada, njegovog ekvivalenta ili doktorske teze u ovoj akademskoj godini. Uslov za izbor završnog naučno-istraživačkog rada je da on svojom strukturom i naučnim dometom može doprinijeti razvoju grada Bijeljina, da je odbranu rada odobrilo naučno-nastavno vijeće univerziteta ili fakulteta u BiH ili inostranstvu, da kandidat po istom osnovu ne koristi, odnosno nije koristio, sredstva Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, drugog državnog organa ili ustanove u BiH ili i inostranstvu i da je kandidat na osnovnim studijama postigao najmanju prosječnu ocjenu 8,00.
 
Takođe, konkursom je predviđeno da kandidati čiji će magistarski radovi i doktorske teze biti finansirani u trenutku konkurisanja ne mogu biti stariji od 34 godine, odnosno, 38 godina. Prednost prilikom odobravanja finansiranja završnih naučno-istraživačkih radova imaće kandidati koji su zaposleni na fakultetu, naučno-istraživačkom institutu u sastavu univerziteta i kandidati zaposleni u institutu od posebnog interesa koji nije u sastavu univerziteta, a koji učestvuju u nastavnom i naučno-istraživačkom radu u matičnoj ustanovi.
 
Ove godine prvi put će biti finansirana izrada četiri doktorske teze i osam magistarskih radova ili njihovih ekvivalenata, umjesto dosadašnje dvije teze, odnosno, četiri magistarska rada.
 
Konkurs je otvoren do ponedjeljka, 3. jula 2023. godine.

Tekst konkursa je na linku.