Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Oglas o javnom izlaganju Nacrta Regulacionog plana „Filip Višnjić“ u Bijeljini


REPUBLIKA SRPSKA 
GRAD BIJELjINA
GRADONAČELNIK
Gradska uprava
Odjeljenje za prostorno uređenje 
 
Broj: 02/2-050-02-222/22
Datum: 19.09.2022. godine
 
Odjeljenje za prostorno uređenje Gradske uprave Bijeljina na osnovu člana 47. stav 3. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 40/13, 106/15, 3/16 i 84/19) objavljuje
 
O G L A S
o javnom izlaganju Nacrta Regulacionog plana „Filip Višnjić“ u Bijeljini
 
Obavještavaju se vlasnici nepokretnosti u obuhvatu Regulacionog plana „Filip Višnjić“ u Bijeljini i druga zainteresovana lica da će nacrt ovog dokumenta prostornog uređenja biti izložen na javni uvid u prostorijama Odjeljenja za prostorno uređenje Gradske uprave Bijeljina (Karađorđeva ulica broj 4 I sprat), na internet stranici Grada Bijeljina, u prostorijama J.P. „Direkcija za izgradnju i razvoj grada“ D.O.O. Bijeljina (Karađorđeva ulica broj 33) i holu Centra za kulturu u Bijeljini u periodu od 06.09.2022. do 05.10.2022. godine.
Pojašnjenja o predloženim planskim rješenjima zainteresovana lica mogu dobiti tokom trajanja javnog izlaganja u prostorijama Odjeljenja za prostorno uređenje i J.P. „Direkcija za izgradnju i razvoj grada“ D.O.O. Bijeljina, svakim radnim danom od 08 do 15 časova.

Prijedloge, primjedbe i mišljenje na nacrt plana zainteresovana lica mogu upisati u svesku u mjestu izlaganja na javni uvid, dostaviti Odjeljenju za prostorno uređenje putem pisarnice i imejla: [email protected] tokom trajanja javnog izlaganja.

Detaljnije informacije, objašnjenja i pomoć u formulisanju primjedaba zainteresovana lica mogu dobiti u Odjeljenju za prostorno uređenje (soba broj 17) i J.P. „Direkcija za izgradnju i razvoj grada“ D.O.O. Bijeljina (soba broj 5).
 
Napomena: Zbog nedostatka prostora usled istovremenog javnog uvida za tri dokumenta prostornog uređenja u štampanoj formi biće izložene sljedeće karte plana: 1. Izvod iz dokumenta prostornog uređenja višeg reda, 2. Plan prostorne organizacije, 3. Plan saobraćajne infrastrukture, 4. Plan građevinskih i regulacionih linija i 5.Plan parcelacije
Sve karte plana će biti dostupne javnosti u elektronskoj formi na internet stranici Grada Bijeljina i u Odjeljenju za prostorno uređenje (soba broj 17) i J.P. „Direkcija za izgradnju i razvoj grada“ D.O.O. Bijeljina (soba broj 5)
 
 
 Odjeljenje za prostorno uređenje