Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

PREGLED MJERA NA NIVOU REPUBLIKE SRPSKE

1.Mjere iz sistema dječije zaštite – ostvarivanje i primjena prava iz Zakona o dječijoj zaštiti
 
Prava iz sistema dječije zaštite ostvaruju se u skladu sa Zakonom o dječijoj zaštiti koji je objavljen u Službenom glasniku Republike Srpske, broj 114/17 od 22.12.2017. godine i stupio na snagu 01.01.2018. godine, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o dječijoj zaštiti, koji je objavljen u Službenom glasniku Republike srpske, broj 122/18 od 29.12.2018. godine i stupio na snagu 01.01.2019. godine, i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona od dječijoj zaštiti, koji je objavljen u Službenom glasniku Republike Srpske broj 107/19 od 19.12.2019. godine i stupio na snagu 01.01.2020. godine. Narodna skupština Republike Srpske je na svojoj sjednici od 14.12.2021. godine po hitnom postupku usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dječijoj zaštiti, koji je stupio na snagu 01.01.2022. godine.

Sva prava iz dječije zaštite možete pronaći na sledećem linku:
https://www.jfdz.org/sr/page/23/propisi
 
 
2. Pregled mjera na nivou Republike Srpske iz oblasti zdravstva
 
Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske finansira tri pokušaja vantjelesne oplodnje u svrhu liječenja steriliteta.
 
3. Pregled mjera na nivou Republike Srpske iz oblasti stambenog zbrinjavanja
Subvencija kamatne stope u iznosu od 1% za stambene kredite koji su odobreni iz sredstava Investiciono razvojne banke Republike Srpske za mlade i mlade bračne parove do 35 godina starosti koju od 2008. godine obezbjeđuje Ministarstvo porodice, omladine i sporta.
Sva prava iz oblasti stambenog zbrinjavanja možete pronaći na sledećem linku:
https://www.irbrs.org/azuro3/a3/?id=616

Putem Poreske uprave Republike Srpske moguće je izvršiti povrat poreza na dohodak u iznosu od 15 KM po izdržavanom članu. Sve potrebne informacije možete dobiti na linku: https://poreskaupravars.org/fizicka-lica/obrasci/porez-na-dohodak/

Potrebna dokumentacija:

1.Za izdržavane članove domaćinstva:
- Kućna lista ovjerena u opštini ili mjesnoj zajednici;
- Za djecu rodni list ili kopija rodnog lista;
- Za roditelja, rodni list ili kopija rodnog lista;
- Za supružnika vjenčani list ili kopija (ovjerena). Ako nisu vjenčani potrebna je izjava ovjerena u opštini ili mjesnoj zajednici;
* Ukoliko je neko od izdržavanih članova penzioner, donijeti poslednji ček od penzije. Može se navesti samo ako je penzija manja od 250,00 KM.

2. Za stambeni kredit:
- Kopija ugovora o stambenom kreditu (zaključen sa bankom);
- Kopija kupoprodajnog ugovora za nepokretnost;
- Kopija anuitetnog plana ili potvrda od banke o obračunatoj kamati za godinu za koju se podnosi obrazac 1001 (možete preuzeti na sledećem linku: https://poreskaupravars.org/wp-content/uploads/2022/03/obrazac-1001_bar-kod-12-polja.doc);
- Potvrda od banke da su izmirene prispjele obaveze po stambenom kreditu, ili potvrda da su izmirene obaveze za prethodnu godinu po stambenom kreditu. Potvrda nije potrebna ukoliko se podnosi obrazac 1001 u tekućoj godini u kojoj je odobren stambeni kredit.
- Ovjerena kućna lista;
- Izjava poreskog obveznika ovjerena u opštini ili mjesnoj zajednici da je kredit uzet za prvu, jednu i jedinu nekretninu radi rješavanja svog stambenog pitanja kao i članova svog domaćinstva, i da nije vlasnik ni suvlasnik stambene jedinice u zemlji i inostranstvu.
* Upozoriti poreskog obveznika da nema pravo na povrat po osnovu stambenog kredita ukoliko ostvaruje subvencije na kamatu od strane Grada ili Ministarstva porodice, omladine i sporta.
 
3. Za uplaćenu premiju životnog osiguranja:
- Ovjerenu polisu životnog osiguranja;
- Potvrdu od osiguravajućeg društva o iznosu obračunate premije za godinu za koju se podnosi obrazac 1001;
* Pravo na povrat po osnovu premije životnog osiguranja imaju samo lica koja su zaključila ugovor o životnom osiguranju sa osiguravajućim društvom koje je registrovano na teritoriji Republike Srpske ili poslovnom jedinicom iz federacije koja ima registrovanu poslovnu jedinicu u Republici Srpskoj.
 
4. Pregled mjera na nivou Republike Srpske iz oblasti preuzetništva
Program podsticaja preduzetništva i zapošljavanja mladih starosti do 35 godina „Start – up Srpska“. Putem Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, mladima se dodjeljuju određeni iznosi za početak sopstvenog biznisa.
Više informacija za navedene mjere možete pronaći na sledećem linku:
http://www.zzzrs.net/index.php/projekti/vlastiti/
 
 
5. Pregled mjera na nivou Republike Srpske iz oblasti obrazovanja
- Dodjela udžbenika za sve učenike od prvog do četvrtog razreda, prema odluci Vlade Republike Srpske.
- Dodjela udžbenika za sve odlične učenike iz porodica sa četvoro i više djece u sklopu akcije Vlade Republike Srpske u saradnji sa udruženjima porodica sa četvoro i više djece, a od 2021. godine za učenike do petog razreda.
- Troškovi prevoza učenika za udaljenost veću od četiri kilometra, koje obezbjeđuje Ministarstvo prosvjete i kulture. https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpk/Pages/default.aspx
- Pomoć za školovanje djece u srednjim i višim školama i na fakultetima i stipendiranje talentovanih studenata posredstvom Ministarstva prosvjete i kulture
- Jednokratne pomoći za porodice sa više djece i uručivanje poklon paketa za novogodišnje i vjerske praznike, posebno porodicama sa troje i četvoro djece, djeci samohranih roditelja, kao i porodicama sa više djece.
- Za svako rođeno dijete majka ostvaruje pravo jedne godine prijevremenog odlaska u penziju, pod uslovom da ima minimalno 15 godina radnog staža.
 
6. Pregled mjera na nivou Republike Srpske – ostale podsticajne mjere nematerijalne prirode
Održavanje godišnje manifestacije „Konferencija beba“ s ciljem promovisanja nataliteta i podrške većem rađanju, uz medijsku kampanju i prikupljanje  sredstava za sve bebe koje su rođene na dan održavanja manifestacije;
Saradnja sa republičkim i opštinskim udruženjima porodica sa četvoro i više djece, te pružanje pomoći u njihovom radu;
Promocija reproduktivnog zdravlja i zdravog porodičnog života, sa posebnim naglaskom na očuvanje reproduktivnog zdravlja mladih;
Program osposobljavanja organa jedinice lokalne samouprave za određivanje i sprovođenje mjera populacione politike u lokalnim jedinicama samouprave;
Širenje znanja i informacija o demografskoj situaciji, planiranju porodice, rađanju, djeci, porodičnom životu i sl., čime se afirmiše i jača uloga porodice, ali, isto tako, naglašava ravnopravnost između muškarca i žene i njihovo jednako učešće u ostvarivanju roditeljskih prava i dužnosti, brige o starima i poslovima u domaćinstvu.