Званична интернет презентација
Град Бијељина

Замјеник ГрадоначелникаМарко Михајловић је рођен 1980. године у Бијељини​, гдје је завршио основну и средњу Економску школу. Факултет за информационе и комуникационе технологије завршио је у Београду, звање инжењер електротехнике и рачунарства - мастер.
У предузећу за поштански саобраћај „Поште Српске“ а.д. Бањалука приправнички стаж је почео одрађивати 2004. године, након чега је, на неодређено вријеме, примљен на мјесто контролора у Пошти Угљевик. На радно мјесто благајника је распоређен 2008. године, а исте године постављен је за управника Поште Угљевик. Од маја 2013. године је директор Радне јединице за поштански саобраћај Бијељина.
На мјесто замјеника Градоначелника именован је 18. јуна 2020. године.