Званична интернет презентација
Град Бијељина

План капиталних инвестиција

План капиталних инвестиција 2018-2020.

Јединице локалне самоуправе улажу у комуналну инфраструктуру како би могле пружати услуге својим грађанима, задржале и привукле домаће и стране инвеститоре. Једно од најважнијих питања за локалне самоуправе је како планирати и финансирати изградњу нове инфраструктуре. Буџетска средства су мала и често недовољна за системско финансирање капиталних инвестиција. Системски приступ планирању капиталних инвестиција ће омогућити локалним самоуправама боље искоришћавање капацитета локалног буџета и омогућити бољи приступ садашњим изворима финансирања (ЕУ – претприступним фондовима, средствима из домаћих извора финансирања и другим донаторским средствима).

План капиталних инвестиција је план који покрива капиталне пројекте за период од три године, односно за период 2018-2020. година и представља ажурирану верзију постојећег Плана капиталних инвестиција 2017-2019. Сви нови пројекти су достављени члановима Радне групе за израду Плана капиталних инвестиција који су извршили бодовање пројеката. Након бодовања Одсјек за локални економски развој и европске интеграције је уврстио бодове и технички припремио овај aжурирани План капиталних инвестиција за период 2018-2020. година.

Планом су обухваћени пројекти од општег значаја. Прва година реализације и финансирања програма капиталних инвестиција сматра се годишњим капиталним буџетом. Годишњи капитални буџет се сваке године одређује као исјечак из вишегодишњег капиталног програма који се односи на конкретну годину.

Израда свеобухватног инвестиционог плана ће омогућити развој нових и побољшање постојећих услуга грађанима и омогућити спровођење главних стратегија развоја Града, прије свега Стратегије развоја Града Бијељина до 2023. године. Вишегодишњи план капиталних инвестиција треба да садржи све јавне инвестиције које су планиране на територији Града Бијељина или су у његовој надлежности. Како би овај пројекат био реализован, Одлуком Скупштине Града образована је Радна група за израду Плана капиталних инвестиција и Плана развоја комуналне инфраструктуре на подручју Града Бијељина.

Закључак о усвајању Плана капиталних инвестиција 2019-2021. 438.86KB
Закључак о усвајању Извјештаја о остварењу Плана капиталних инвестиција за 2018. годину 474.83KB
План капиталних инвестиција за период 2019-2021. година 1.01MB
Извјештај о остварењу Плана капталних инвестиција (2018-2020.) за 2018. годину 694.35KB
План капиталних инвестиција Града Бијељина 2018-2020. година 728.75KB
Извјештај о извршењу Плана капиталних инвестиција за 2017.годину 979.49KB
План капиталних инвестиција Града Бијељина 2017-2019. 956.38KB
Закључак о усвајању Плана капиталних инвестиција 2017-2019. 469.5KB
Закључак о усвајању Извјештаја о остварењу Плана капиталних инвестиција за 2016. годину 460.1KB
Извјештај о извршењу Плана капиталних инвестиција за 2016.годину 958.17KB
План капиталних инвестиција Града Бијељина 2016-2018. 769.46KB
Закључак о усвајању Плана капиталних инвестиција за 2016. годину 499.87KB
Закључак о усвајању Извјештаја о остварењу Плана капиталних инвестиција за 2015. годину 564.18KB
Извјештај о извршењу Плана капиталних инвестиција за 2015.годину 564.18KB
План капиталних инвестиција Града Бијељина 2015-2017. 19.4MB