Званична интернет презентација
Град Бијељина

Признања Града Бијељина

 

У Граду Бијељина појединцима и институцијама се додјељују следећа градска признања:

- Повеља Града Бијељина,
- Медаља „Кнез Иво од Семберије“ (у три степена: златна, сребрна, бронзана),
- Медаља „Филип Вишњић“ (у три степена: златна, сребрна, бронзана),
- Значка Града Бијељина (у три степена: златна, сребрна, бронзана) и
- Захвалница.
 

Повеља Града Бијељина и Златна медаља кнез Иво од Семберије


ПОВЕЉА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Повеља Града Бијељина је највише друштвено признање Града Бијељина које се додјељује као посебан знак признања за рад и дјела у области стваралаштва и рада од општег значаја за Град Бијељина.
 

МЕДАЉА „КНЕЗ ИВО ОД СЕМБЕРИЈЕ“

Медаља „Кнез Иво од Семберије“ је друштвено признање које се додјељује за дјела која заслужују опште поштовање и признање у Граду, а посебно за дјела хуманизма, несебичног пожртвовања у спасавању људи и добара, борбе за слободу и људско достојанство, испољену личну храброст и за дјела која доприносе срећнијем и хуманијем живљењу.

Медаља „Кнез Иво од Семберије“ додјељује се и за нарочито успјешне појединце и правна лица у области пољопривредне производње и привреде уопште.

Златна медаља Филип Вишњић и Сребрна значка Града БијељинаМЕДАЉА „ФИЛИП ВИШЊИЋ“

Медаља „Филип Вишњић“ је друштвено признање које се додјељује за општепризнати рад и дјела која су од посебног значаја за Град у области умјетничког рада и стваралаштва, образовања, науке и културе уопште.
 

ЗНАЧКА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Значка Града Бијељина је друштвено признање које се додјељује за истакнути рад, дјела и личне успјехе који доприносе општој афирмацији организација, институција и Града у разним областима живота и рада, спорта, физичке културе и другим областима.
 

ЗАХВАЛНИЦА

Захвалница Града Бијељина додјељује се за учињено хумано дјело, испољену солидарност и друго дјело које има значај за Град.

 

Ликовна рјешења облика и изгледа признања утврђује Хералдичка комисија, у сагласности са Градоначелником Бијељине.

Израда признања се врши на основу еталона ликовних рјешења који се посебно чувају. Израда и промет предмета који имају облик и изглед признања Града Бијељина нису допуштени. Изузетно, за потребе музеја и других установа, може се одобрити израда имитација признања.

 

ДОДЈЕЛА ПРИЗНАЊА

Повеља Града Бијељина може се истом лицу (правном или физичком) додијелити само једном. Повеља Града Бијељина додјељује се само једном годишње. Ово признање у једној години може добити највише три лица. Медаља „Кнез Иво од Семберије“, Медаља „Филип Вишњић“ и Значка Града Бијељина могу се у току године додјељивати више пута, под условом да се иницијатива за додјелу ових признања достави надлежном органу најкасније 30 дана прије одлучивања о додјели. Ова признања се могу додијелити истом лицу само једном у току једне године. Захвалница Града Бијељина може се у току године додјељивати више пута и истом лицу.

Признања Града Бијељина могу се додјељивати појединцима, предузећима, установамa и другим организацијама. Иницијативу за додјелу признања може дати политичка организација, државни орган, предузеће, установа или друга организација у Града. Приједлог за додјелу признања може поднијети градоначелник и надлежно скупштинско тијело. Иницијативе и приједлоге за додјелу признања разматра Комисија за награде и признања која се образује у складу са Пословником Скупштине Града.

За додјелу признања Града Бијељина надлежна је Скупштина Града, сем за Захвалнице Града Бијељина, које могу додјељивати и градоначелник и предсједник Скупштине Града.