Званична интернет презентација
Град Бијељина

ДРАС (Систем за анализу ризика од катастрофа / Dysaster Risk Analysis System)

ДРАС (Систем за анализу ризика од катастрофа / Dysaster Risk Analysis System) је он-лајн платформа која пружа ажурне информације доносиоцима одлука и грађанима о изложености поплавама, клизиштима, земљотресима и локацијама минско сумњивих површина са циљем промјене приступа смањењу ризика од катастрофа у БиХ.

Град Бијељина је партнер на поменутом Програму од 2019. године, од када је интензивно рађено са Програмским тимом како би све потребне информације биле доступне на ДРАС платформи. Као резултат, завршен је преглед за Град Бијељина, који је доступан на порталу https://drasinfo.org/, заједно са прегледима за остале општине и градове - партнере на Програму.