Званична интернет презентација
Град Бијељина

Ј.П. "Градска топлана"


ЈП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" БИЈЕЉИНА
Улица Милоша Црњанског бб
76300 Бијељина

Teлефон: +387 55 211 640
Факс: +387 55 211 641 

Адреса електронске поште: [email protected] 

Основна дјелатност предузећа је производња и снабдијевање паром и топлом водом, сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, изолациони радови и постављање цијевних инсталација, инжињеринг и чишћење објеката.
 

Измјена плана набавки за 2022. годину (II) 1017.68KB
Измјена плана набавки за 2022. годину 808.78KB
План набавки за 2022. годину 1.58MB
Измјена плана набавки за 2021. годину (IV) 1.46MB
Одлука о именовању Надзорног одбора 579.53KB
Одлука о именовању в.д. директора 863.41KB
Измјена плана набавки за 2021. годину (III) 1.42MB
Измјена плана набавки за 2021. годину (II) 821.82KB
Измјена плана набавки за 2021. годину 773.67KB
План набавки за 2021. годину 4.85MB
Измјене и допуне годишњег плана набавки за 2020. годину 1004.17KB
План набавки за 2020. годину 2.35MB
Одлука о усвајању Плана јавних набавки за 2020. годину 213.44KB
План јавних набавки за 2019. годину 159.97KB
Ажурирани план јавни набавки за 2018. годину 566.8KB
План јавних набавки за 2018. годину 169KB
Статут 243.03KB
Извјештај о раду Градске топлане за 2016. годину и план рада 2017. године 49.74KB
План јавних набавки за 2017. годину 115.9KB
Ажурирани план јавних набавки за 2016. годину 115.02KB
План јавних набавки за 2016. годину 114.69KB
План јавних набавки 2015. 122.22KB
Извјештај о раду Градске Топлане за 2015. годину 262.14KB
Извјештај о раду за 2014. и План рада за 2015. годину 93.29KB