Званична интернет презентација
Град Бијељина

Ј.П. Регионална депонија "Еко-деп"

Ј.П. РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА "ЕКО–ДЕП"
Улица Милоша Црњанског 38
76300 Бијељина

Телефон: +387 (0)55 224 830
Факс: +387 (0)55 202 085

Адреса електронске поште: [email protected]
Интернет-страница: www.ekodep.com

Јавно предузеће регионална депонија „ЕКО-ДЕП“ доо из Бијељине је основано 2005. године. Циљ оснивања предузећа је изградња модерне санитарне депоније за Регију Бијељина и санација постојећег несанитарног сметлишта у Бријесници.