Званична интернет презентација
Град Бијељина

Јавни позиви и обавјештења

Списак поднијетих захтјева по члану 29 Правилника - подршка манифестацијама 85.9KB
Образци за Правилник о начину и условима подршке у пољопривредној производњи за 2024. годину 118.69KB
ОДЛУКА О ПРОГРАМУ КОРИШТЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ У 2024. ГОДИНИ 117.22KB
ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ПОДРШКЕ У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ ЗА 2024. ГОДИНУ 415.01KB
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА ЗА ПОДРШКУ ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ У 2024. ГОДИНИ 4.91MB
СПИСАК ЗА ИСПАЛТУ ЗАХТЈЕВА ЗА ПОДСТИЦАЈ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ ОД АГРАРНОГ ФОНДА ЗА 2023. ГОДИНУ - ПОДРШКА СТОЧАРСТВУ - ТЕЛАД ЗА ДАЉИ ТОВ 288.48KB
СПИСАК ЗА ИСПЛАТУ ПОДСТИЦАЈА СПЕЦИФИКАЦИЈА КОРИСНИКА ПОДСТИЦАЈА - ПО БАНКАМА - ОРГАНИЗОВАНИ ОТКУП ВОЋА И ПОВРЋА 2023. ГОДИНА 311.22KB
СПЕЦИФИКАЦИЈА КОРИСНИКА ПОДСТИЦАЈА - ПО БАНКАМА - ОРГАНИЗОВАНИ ОТКУП ВОЋА И ПОВРЋА 353.79KB
СПИСАК ЗА ИСПЛАТУ ЗАХТЈЕВА ЗА ПОДСТИЦАЈ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ ОД АГРАРНОГ ФОНДА ЗА 2023. ГОДИНУ - ПОДРШКА СТОЧАРСТВУ - ТЕЛАД ЗА ДАЉИ ТОВ 187.12KB
СПИСАК ЗА ИСПЛАТУ ЗАХТЈЕВА ЗА ПОДСТИЦАЈ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ ОД АГРАРНОГ ФОНДА ЗА 2023. ГОДИНУ - ПОДРШКА ОСИГУРАЊУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ УСЈЕВА 223.08KB
СПИСАК ЗА ИСПЛАТУ ЗАХТЈЕВА ЗА ПОДСТИЦАЈ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ ОД АГРАРНОГ ФОНДА ЗА 2023. ГОДИНУ - ПОДРШКА ПРОИЗВОДЊИ ЦВИЈЕЋА 190.93KB
СПЕЦИФИКАЦИЈА КОРИСНИКА ПОДСТИЦАЈА ПО БАНКАМА - СПЕЦИФИКАЦИЈА ОБРАЧУНА РЕГРЕСИРАНЕ КАМАТЕ (кредити на ИРБ средства) - КОРИСНИЦИ ПОДСТИЦАЈА КОЈИ НЕ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ ЗА ПОДСТИЦАЈ ПО ПРАВИЛНИКУ О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ПОДСТИЦАЈА У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ ЗА 2023. ГОДИНУ 464.98KB
СПИСАК ЗА ИСПЛАТУ ПОДСТИЦАЈА - СПЕЦИФИКАЦИЈА КОРИСНИКА ПОДСТИЦАЈА ПО БАНКАМА - СПЕЦИФИКАЦИЈА ОБРАЧУНА РЕГРЕСИРАНЕ КАМАТЕ (кредити на ИРБ средства) 389.69KB
СПИСАК ЗА ИСПЛАТУ ЗАХТЈЕВА ЗА ПОДСТИЦАЈ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ ОД АГРАРНОГ ФОНДА ЗА 2023. ГОДИНУ - ПОДРШКА СЕРТИФИКОВАЊУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ 186.92KB
СПИСАК ЗА ИСПЛАТУ - СПЕЦИФИКАЦИЈА КОРИСНИКА ПОДСТИЦАЈА ПО БАНКАМА ЗА ПРОИЗВОДЊУ И УЗГОЈ ПЧЕЛА ЗА 2023. ГОДИНУ 268.36KB
СПИСАК ЗА ИСПЛАТУ - СПЕЦИФИКАЦИЈА КОРИСНИКА ПОДСТИЦАЈА ПО БАНКАМА ЗА ПРОИЗВОДЊУ И УЗГОЈ ПЧЕЛА ЗА 2023. ГОДИНУ 268.36KB
СПИСАК ЗА ИСПЛАТУ ЗАХТЈЕВА ЗА ПОДСТИЦАЈ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ ОД АГРАРНОГ ФОНДА ЗА 2023. ГОДИНУ - ПОДРШКА СТОЧАРСТВУ - ВЛАСТИТИ УЗГОЈ ЈУНИЦА 184.38KB
СПИСАК ЗА ИСПЛАТУ ЗАХТЈЕВА ЗА ПОДСТИЦАЈ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ ОД АГРАРНОГ ФОНДА ЗА 2023. ГОДИНУ - ПОДРШКА СТОЧАРСТВУ - ВЛАСТИТИ УЗГОЈ ЈУНИЦА 308.91KB
СПИСАК ЗА ИСПЛАТУ ЗАХТЈЕВА ЗА ПОДСТИЦАЈ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ ОД АГРАРНОГ ФОНДА ЗА 2023. ГОДИНУ - ПОДРШКА СТОЧАРСТВУ - ВЛАСТИТИ УЗГОЈ ПРИПЛОДНИХ КОЗА 189.51KB
СПИСАК ЗА ИСПЛАТУ ЗАХТЈЕВА ЗА ПОДСТИЦАЈ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ ОД АГРАРНОГ ФОНДА ЗА 2023. ГОДИНУ - ПОДРШКА СТОЧАРСТВУ - ВЛАСТИТИ УЗГОЈ ПРИПЛОДНИХ ОВАЦА 201.33KB
СПИСАК ЗА ИСПЛАТУ ЗАХТЈЕВА ЗА ПОДСТИЦАЈ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ ОД АГРАРНОГ ФОНДА ЗА 2023. ГОДИНУ - ПОДРШКА СТОЧАРСТВУ - ПРАСАД ЗА ДАЉИ ТОВ 184.61KB
СПИСАК ЗА ИСПЛАТУ ЗАХТЈЕВА ЗА ПОДСТИЦАЈ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ ОД АГРАРНОГ ФОНДА ЗА 2023. ГОДИНУ - ПОДРШКА СТОЧАРСТВУ - ПРАСАД ЗА ДАЉИ ТОВ 199.24KB
СПИСАК ЗА ИСПЛАТУ ЗАХТЈЕВА ЗА ПОДСТИЦАЈ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ ОД АГРАРНОГ ФОНДА ЗА 2023. ГОДИНУ - ПОДРШКА СТОЧАРСТВУ - НАБАВКА ОПРЕМЕ У ПЧЕЛАРСТВУ 190.84KB
СПИСАК ЗА ИСПАЛТУ ЗАХТЈЕВА ЗА ПОДСТИЦАЈ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ ОД АГРАРНОГ ФОНДА ЗА 2023. ГОДИНУ ПОДРШКА СТОЧАРСТВУ - ВЛАСТИТИ УЗГОЈ КВАЛИТЕТНО СУПРАСНИХ НАЗИНМИЦА 218.6KB
СПИСАК ЗА ИСПЛАТУ ЗАХТЈЕВА ЗА ПОДСТИЦАЈ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ ОД АГРАРНОГ ФОНДА ЗА 2023. ГОДИНУ - ПОДРШКА СТОЧАРСТВУ - ВЛАСТИТИ УЗГОЈ КВАЛИТЕТНО СУПРАСНИХ НАЗИНМИЦА 184.05KB
СПИСАК ЗА ИСПЛАТУ ЗАХТЈЕВА ЗА ПОДСТИЦАЈ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ ОД АГРАРНОГ ФОНДА ЗА 2023. ГОДИНУ - ПОДРШКА ПЛАСТЕНИЧКОЈ ПРОИЗВОДЊИ И НАВОДЊАВАЊУ 265.98KB
СПИСАК ЗА ИСПЛАТУ ЗАХТЈЕВА ЗА ПОДСТИЦАЈ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ ОД АГРАРНОГ ФОНДА ЗА 2023. ГОДИНУ - средства за вандредне и непредвиђене ситуације - штете за 2023. годину 256.31KB