Званична интернет презентација
Град Бијељина

2017. година

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Стручна служба Скупштине Града

Број: 01-013-1-20/17
Датум: 13. јануар 2017. године

 

ПРЕДМЕТ: Позив за претплату на "Службени гласник Града Бијељина"

 

Стручна служба Скупштине Града Бијељина издаје „Службени гласник Града Бијељина” у ком се објављују одлуке и други акти које доноси Скупштина Града Бијељина и Градоначелник Града Бијељина као и акти других органа и организација за које је предвиђена службена објава.

Да би вам Стручна служба достављала „Службени гласник Града Бијељина” потребно је да се на њега претплатите.   

Претплата за „Службени гласник Града Бијељина” у 2017. години износи 100,00 КМ.

У цијену су урачунати трошкови поштарине.

Ако сте заинтересовани да се претплатите на „Службени гласник Града Бијељина” у 2017.. години неопходно је да нам доставите наруџбеницу са сљедећим подацима: пун назив, тачну адресу, контакт телефон.

Уколико до сада нисте били претплаћени на „Службени гласник Града Бијељина”, поред горе наведених података, потребно је доставити и потврду о регистрацији ЈИБ (за правна лица), Увјерење о ПДВ-у (уколико сте у систему ПДВ-а), а за физичка лица ЈМБГ, како би Одјељење за финансије могло испоставити фактуру.

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Славиша Марковић

 

Хронолошки регистар за 2017. годину 720.98KB
Службени гласник Града Бијељина 28/17 од 29.12.2017. 5.49MB
Службени гласник Града Бијељина 27/17 од 21.12.2017. 5.64MB
Службени гласник Града Бијељина 26/17 од 06.12.2017. 233.91KB
Службени гласник Града Бијељина 25/17 од 27.11.2017. 103.26KB
Службени гласник Града Бијељина 24/17 од 22.11.2017. 108.52KB
Службени гласник Града Бијељина 23/17 од 15.11.2017. 140.37KB
Службени гласник Града Бијељина 22/17 од 01.11.2017. 264.18KB
Службени гласник Града Бијељина 21/17 од 24.10.2017. 201.37KB
Службени гласник Града Бијељина 20/17 од 11.10.2017. 141.27KB
Службени гласник Града Бијељина 19/17 од 27.09.2017. 303.29KB
Службени гласник Града Бијељина 18/17 од 06.09.2017. 129.15KB
Службени гласник Града Бијељина 17/17 од 10.08.2017. 188.06KB
Службени гласник Града Бијељина 16/17 од 26.07.2017. 242.34KB
Службени гласник Града Бијељина 15/17 од 20.07.2017. 117KB
Службени гласник Града Бијељина 14/17 од 29.06.2017. 681.23KB
Службени гласник Града Бијељина 13/17 од 23.06.2017. 364.57KB
Службени гласник Града Бијељина 12/17 од 13.06.2017. 274.8KB
Службени гласник Града Бијељина 11/17 од 22.05.2017. 285.19KB
Службени гласник Града Бијељина 10/17 од 16.05.2017. 193.33KB
Службени гласник Града Бијељина 09/17 од 25.04.2017. 483.78KB
Службени гласник Града Бијељина 08/17 од 18.04.2017. 256.96KB
Службени гласник Града Бијељина 07/17 од 05.04.2017. 383.41KB
Службени гласник Града Бијељина 06/17 од 23.03.2017. 266.75KB
Службени гласник Града Бијељина 05/17 од 15.03.2017. 644.22KB
Службени гласник Града Бијељина 04/17 од 01.03.2017. 265.11KB
Службени гласник Града Бијељина 03/17 од 15.02.2017. 445.95KB
Службени гласник Града Бијељина 02/17 од 06.02.2017. 783.13KB
Службени гласник Града Бијељина 01/17 од 31.01.2017. 119.65KB