Званична интернет презентација
Град Бијељина

Одсјек за инспекцијски надзор у области промета и заштите здравља


Адреса:
Улица патријарха Павла 1
76 300 Бијељина
Телефон: +387 (0)55 233 403
Адреса електронске поште: [email protected]
Шеф Одсјека: Милена Савић

У Одсјеку за инспекцијски надзор у области промета и заштите здравља обављају се следећи послови:
- координација рада са другим одсјецима и одјељењимa Градске управе и надлежним државним органима, организацијама и институцијама у оквиру овлашћења
- израда анализа, информација и извјештаја у сарадњи са начелником Одјељења из области: промета роба и услуга, пољопривреде и заштите биља, здравствене заштите животиња - ветеринарске дјелатности и здравствене заштите људи и санитарне заштите
- примјена и праћење закона и прописа и других аката из области рада Одсјека
- остваривање непосредног надзора над примјеном закона и других прописа и давање одређених инструкција за њихово извршавање
- тражење извјештаја, података и обавјештења од инспектора о извршењу повјерених послова надзора
- обављање других послова по налогу градоначелника и начелника Одјељења, као и други послови у дјелокругу рада.