Званична интернет презентација
Град Бијељина

2020. година


РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Стручна служба Скупштине Града
 
Број: 01-013-1- 4/20
Датум, 16. јануар 2020. године
 
ПРЕДМЕТ:   Позив на претплату на "Службени гласник Града Бијељина" у 2020. години
 
Стручна служба Скупштине Града Бијељина издаје „Службени гласник Града Бијељина“ у ком се објављују одлуке и други акти које доноси Скупштина и Градоначелник Града Бијељина као и акти других ргана и организација за које је предвиђена службена објава.
Да би Стручна служба достављала „Службени гласник Града Бијељина“ потребно је да се заинтересована физичка и правна лица на њега претплате.
Претплата за „Службени гласник Града Бијељина“ у 2020. години износи 100,00 КМ (у цијену су урачунати трошкови поштарине).
Да би се претплатила на „Службени гласник Града Бијељина“, заинтересована физичка и правна лица Стручној служби Скупштине Града Бијељина треба да доставе наруџбеницу са наведеним пуним називом, тачном адресом и бројем телефона. Уколико наручилац до сада није био претплаћен на „Службени гласник Града Бијељина“, поред наведених података треба да достави и потврду о регистрацији ЈИБ (за правна лица), Увјерење о ПДВ-у (уколико је у систему ПДВ-а), а за физичка лица ЈМБГ, како би Одјељење за финансије могло да испостави фактуру.
 
 
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Дејан Благојевић, с.р.

Хронолошки регистар за 2020. годину 724.4KB
Службени гласник Града Бијељина 57/20 од 31. децембра 2020. 72.79KB
Службени гласник Града Бијељина 56/20 од 22. децембрa 2020. 331.25KB
Службени гласник Града Бијељина 54/20 од 4. децембра 2020. 96.53KB
Службени гласник Града Бијељина 54/20 од 25. новембра 2020. 91.16KB
Службени гласник Града Бијељина 53/20 од 19. новембра 2020. 146.86KB
Службени гласник Града Бијељина 52/20 од 12. новембра 2020. 237.53KB
Службени гласник Града Бијељина 51/20 од 03. новембра 2020. 130.95KB
Службени гласник Града Бијељина 50/20 од 26. октобра 2020. 135KB
Службени гласник Града Бијељина 49/20 од 13. октобра 2020. 273.36KB
Службени гласник Града Бијељина 48/20 од 28. септембрa 2020. 256.13KB
Службени гласник Града Бијељина 47/20 од 11. септембра 2020. 185.86KB
Службени гласник Града Бијељина 46/20 од 4. септембара 2020. 227.52KB
Службени гласник Града Бијељина 45/20 од 21. августа 2020. 101.18KB
Службени гласник Града Бијељина 44/20 од 11. август 2020. 185.29KB
Службени гласник Града Бијељина 43/20 од 31. јула 2020. 234.59KB
Службени гласник Града Бијељина 42/20 од 28. јула 2020. 141.18KB
Службени гласник Града Бијељина 41/20 од 23. јула 2020. 62.83KB
Службени гласник Града Бијељина 40/20 од 21. јула 2020. 89.65KB
Службени гласник Града Бијељина 39/20 од 14. јула 2020. 151.46KB
Службени гласник Града Бијељина 38/20 од 7. јулa 2020. 77.36KB
Службени гласник Града Бијељина 37/20 од 2. јула 2020. 156.49KB
Службени гласник Града Бијељина 36/20 од 26. јуна 2020. 104.37KB
Службени гласник Града Бијељина 35/20 од 19. јуна 2020. 991.16KB
Службени гласник Града Бијељина 34/20 од 11. јуна 2020. 224.12KB
Службени гласник Града Бијељина 33/20 од 9. јуна 2020. 179.19KB
Службени гласник Града Бијељина 32/20 од 3. јуна 2020. 289.91KB
Службени гласник Града Бијељина 31/20 од 26. мајa 2020. 56.54KB
Службени гласник Града Бијељина 30/20 од 22. мајa 2020. 116.43KB
Службени гласник Града Бијељина 29/20 од 18. маја 2020. 107.96KB
Службени гласник Града Бијељина 28/20 од 13. маја 2020. 84.42KB
Службени гласник Града Бијељина 27/20 од 11. маја 2020. 83.08KB
Службени гласник Града Бијељина 26/20 од 26. маја 2020. 90.53KB
Службени гласник Града Бијељина 25/20 од 5. маја 2020. 87.2KB
Службени гласник Града Бијељина 24/20 од 30. априла 2020. 116.08KB
Службени гласник Града Бијељина 23/20 од 29. априла 2020. 59.13KB
Службени гласник Града Бијељина 22/20 од 28. априла 2020. 79.11KB
Службени гласник Града Бијељина 21/20 од 24. април 2020. 100.45KB
Службени гласник Града Бијељина 20/20 од 21. април 2020. 176.78KB
Службени гласник Града Бијељина 19/20 од 16. април 2020. 309.35KB
Службени гласник Града Бијељина 18/20 од 14. април 2020. 209.84KB
Службени гласник Града Бијељина 17/20 од 10. април 2020. 226.89KB
Службени гласник Града Бијељина 16/20 од 8. април 2020. 159.02KB
Службени гласник Града Бијељина 15/20 од 6. априла 2020. 74.7KB
Службени гласник Града Бијељина 14/20 од 3. априла 2020. 64.19KB
Службени гласник Града Бијељина 13/20 од 1. априла 2020. 200.18KB
Службени гласник Града Бијељина 12/20 од 30. марта 2020. 80.3KB
Службени гласник Града Бијељина 11/20 од 27. марта 2020. 152.38KB
Службени гласник Града Бијељина 10/20 од 25. марта 2020. 66.5KB
Службени гласник Града Бијељина 9/20 од 23. марта 2020. 52.2KB
Службени гласник Града Бијељина 8/20 од 20. мартa 2020. 84.23KB
Службени гласник Града Бијељина 7/20 од 18. мартa 2020. 588.49KB
Службени гласник Града Бијељина 6/20 од 17. мартa 2020. 103.35KB
Службени гласник Града Бијељина 5/20 од 16. мартa 2020. 565.68KB
Службени гласник Града Бијељина 4/20 од 10. мартa 2020. 153.76KB
Службени гласник Града Бијељина 3/20 од 19 фебруарa 2020. 905.94KB
Службени гласник Града Бијељина 2/20 од 7. фебруарa 2020. 392.35KB
Службени гласник Града Бијељина 1/20 од 16. јануарa 2020. 131.91KB