Званична интернет презентација
Град Бијељина

Завршетак радова у Рачанској улици за око петнаест радних данаУ Рачанској улици предузеће А.Д. „Водовод и канализација“ проширује капацитете водоводне мреже како би садашњим потрошачима у овом дијелу града, али и потрошачима у новосаграђеним или стамбеним зградама у изградњи, обезбиједило довољне количине пијаће воде. Водоводне цијеви се постављају испод коловоза, уз непарну страну улице, па се саобраћај одвија успорено.
До сада су изведени радови на изградњи дистрибутивног цјевовода пречника д=160 милиметара, у дужини од око 750 метара. Извршено је хлорисање, испирање цјевовода и бактериолошко испитивање исправности воде у изграђеном цјевоводу како би се омогућило прикључивање потрошача на изграђени цјевовод. Испитивањем узетих узорака утврђено је да је вода у овом цјевоводу исправна, односно, да је доведена у стање хигијенске безбједности за људску употребу.   Процедура хлорисања, испирања и бактериолошког испитивања трајала је десетак дана након изградње дистрибутивног цјевовода.
Преостали су радови на пребацивању постојећих потрошача са старог цјевовода на новоизграђени цјевовод, односно, прикључивање новоизграђених стамбено-пословних објеката у Рачанској улици на новоизграђени цјевовод, изградња заштитне бетонске плоче по рову и, након очвршћавања бетона (што ће потрајати седам до десет дана), асфалтирање трасе цјевовода.
У „Водоводу и канализацији“ процјењују да ће сви радови бити завршени у наредних петнаест радних дана.