Званична интернет презентација
Град Бијељина

Републички штаб усвојио захтјеве бијељинског Градског штаба о радном времену Градски штаб за ванредне ситуације је на данашњој сједници, између осталог, усвојио и следеће наредбе:
  1. У циљу провођења ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите и спасавања становништва налаже се провођење следећих мјера:
            1) забрањује/у се до 11.05.2020. године:
            - сва јавна окупљања,
            - рад угоститељским објектима за исхрану и пиће изузев објeката из тачке 2. подтачке 2. алинеје 8. и 9. овe наредбе, 
            - рад фитнес центрима (фитнес, боди – билдинг клубовима и сличним облицима организовања),
            - рад базенима, „wellness“ и спа центрима посебно и у склопу угоститељских објеката за смјештај,
            - рад дјечијим играоницама,
            - рад приватним стоматолошким амбулантама,
            - рад приређивача игара на срећу, осим приређивача интернет игара и лутријских   игара на срећу, осим класичне томболе,
            - рад спортских организација и школа спорта, те тренинга и организовања такмичења за спортисте свих категорија и
            - обављање услужних и занатских дјелатности чије обављање захтијева непосредан контакт са корисницима (фризерски и други третмани за уљепшавање и дјелатности за његу и одржавање тијела).


2. Ограничава се рад:
            1) од 07:00 до 15:00 часова у периоду од 28.04. до 30.04.2020. године:
            - тржница на велико, тржница на мало (пијаце) и сточних пијаца,
            2) од 07:00 до 19:00 часова у периоду од 28.04. до 11.05.2020. године:            
            - трговинама на велико,
            - трговачким центрима, у којима могу радити само трговине прехране/робе широке потрошње, апотеке, пољопривредне апотеке, трговине бијелом техником, водоматеријалом и санитаријама, грађевинским материјалом, ауто дијеловима, дијеловима за пољопривредне машине, електроматеријалом, намјештајем, керамиком и боја и лакова ако се налазе у трговачком центру,
            - трговинама прехране/робе широке потрошње,
            - субјектима који обављају дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача (искључиво у погледу продаје њихових производа),
            - трговинама информатичком и телекомуникационом опремом,
            - трговинама бијелом техником, водоматеријалом и санитаријама, грађевинским материјалом, ауто дијеловима, дијеловима за пољопривредне машине, електроматеријалом, намјештајем, керамиком и бојама и лаковима,
            - трговинама сточне хране,
            - угоститељским објектима који могу вршити доставу хране и пића и шалтерску продају хране и пића, без могућности услуживања и конзумирања унутар и испред     угоститељског објекта,
            - субјектима који врше доставу хране ако су регистровани за обављање те  дјелатности,
            - јавним кухињама путем шалтерске продаје, без услуживања/послуживања у објектима,
            - пољопривредним апотекама и
         - бензинским пумпама и плинским пумпним станицама за дио пумпе и станице у  којем је смјештен продајни објекат, а без временског ограничавања рада када је у питању продаја горива, дугих нафних деривата и плина,
          3) од 07:00 до 15:00 часова у периоду од 01.05. до 11.05.2020. године тржница на велико и тржница на мало (пијаце),
          4) од 06:00 до 13:00 часова у периоду од 01.05. до 11.05.2020. године сточним пијацама,
      5) остале трговине на мало непрехрамбеном робом које послују као засебни  продајни објекти и/или као објекти у тржним центрима, а које нису обухваћене тачком 2. подтачком 2. ове наредбе неће радити до 01.05.2020. године, од када им се одобрава ограничено радно вријеме до 11.05.2020. године од 07:00 до 19:00 часова.
       3. У периоду из тачке 2. ове наредбе угоститељи који послују у угоститељском објекту за смјештај могу без временског ограничења пружити услуге смјештаја, а услуге исхране и пића могу пружати само гостима којима пружају услуге мјештаја.
       4. Сви субјекти из тачке 2. ове наредбе дужни су организовати рад уз обавезно  предузимање мјера прописаних у Упутству ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за спречавање појаве и ширења COVID-19  болести на радном мјесту.