Званична интернет презентација
Град Бијељина

Извјештај о стању водотока на подручју Града Бијељина, 21.01.2023. године у 07,00 часова


 
Водостај ријеке Дрине у 07,00 часова на водомјерној станици Радаљ износи +426 цм, односно у опадању је за 84 цм од последњег извјештавања, Ријека Дрина, која се дјелимично разлила у викенд насељу Јања, полако се повлачи  у своје корито.
 
Проток ријеке Дрине на ХЕ Зворник у 07,00 часова износио је 1893 м3/ у секунди, на ХЕ Вишеград 1458 м3/ у секунди, а проток на ХЕ Бајина Башта 1593 м3/ у секунди.
 
Водостај ријеке Саве у 07,00 часова на водомјерној станици Јамена износио је +977 цм, односно у порасту је за 90 цм у последња 24 часа. Водостај ријеке Саве прешао је редовну коту одбране за 7 цм која се уводи када водостај достигне коту на  водомјерној станици Јамена +970 цм или на Сремској Рачи +650 цм.
 
Водостај ријеке Јање је у опадању, Гњица и Лукавац су у благом порасту, али су у својим коритим и у границима нормале.
 
Наставља се са праћењем и обиласком подручја уз ријечне водотоке, а по потреби, биће предузете и друге мјере из Плана заштите и спасавања од поплава.