Званична интернет презентација
Град Бијељина

Извјештај о стању водотока на подручју Града Бијељина за 22.01.2023. године у 14,00 часова.


 
Водостај ријеке Дрине у 14,00 часова на водомјерној станици Радаљ износио је +307 цм, односно у опадању је за 102 цм од посљедњег извјештаја. Ријека Дрина се повукла у своје корито.
 
Проток ријеке Дрине на ХЕ Зворник у 14,00 часова износио је 1015м3/ у секунди.
 
Водостај ријеке Саве у 14,00 часова на водомјерној станици Јамена износио је +999 цм, односно у порасту је за 12цм од посљедњег извјештавања. Редовна одбрана од поплава уведена је када је водостај ријеке Саве на водомјерној станица Јамена дoстигао коту од +970 цм и на Рачи, на мјерној летви, достигао коту од +650. Ријека Сава се једним дијелом излила у насељеном мјесту Нови на пољопривредна земљишта и и за сада нема угрожених стамбених објеката.

Водостај ријеке Јање је у опадању, док је водостај мањих водотока Гњице и Лукавца у благом порасту, али су ријеке још увијек у својим коритима и у границама нормале.
 
Одсјек за цивилну заштиту наставља са константним праћењем и обиласком подручја уз ријечне водотоке и по потреби предузимаће и друге мјере из Плана заштите и спасавања од поплава.