Званична интернет презентација
Град Бијељина

Транспарентност не изостаје - потраживања по основу комуналне накнаде и таксе на увид јавностиУ претходном периоду Градској управи су се бројни грађани обраћали, постављајући питања о процедурама на основу којих се наплаћује комунална накнада, односно, динамици наплате те накнаде
Да би наши грађани схватили сложеност ситуације у вези наплате потраживања по основу комуналне накнаде потребно је вратити се неколико година уназад и разјаснити бројне недоумице које прате ову тему од самог почетка.
Овој проблематици се озбиљније приступило од 2021. године, односно, убрзо након ступања градоначелника Љубише Петровића на дужност, прије свега због лоше наплативости, великог износа застарјелих потраживања, али и зато што су највећи дужници управо „богаташи и бијељински моћници“, за које је јасно да су претходних година штићени и од њих није изврашавана принудна наплата. 
Наиме, Одсјек за послове комуналне накнаде постоји од 2007. године, када је утврђена обавеза плаћања комуналне накнаде. Од оснивања Одсјека за послове комуналне накнаде, па до 2021. године прослијеђено је мање од 20 предмета на принудну наплату, због чега су у том времену застарјела потраживања нарасла на око шест милиона конвертибилних марака (из тог периода чак и не постоји уредна евиденција), док је од 2021. године и ступања на дужност Љубише Петровића до данас прослијеђено преко 200 предмета на принудну наплату, што се чини и даље, чиме су она потраживања која су наплатива у великом дијелу наплаћена и њихов обим је значајно умањен.
Чињеница је да су се претходних година Пореска управа и Основни суд у Бијељини оглашавали ненадлежним за поступање у предметима принудне наплате потраживања по основу комуналне накнаде. Због тога се Град обратио и Уставном суду Републике Српске ради рјешавања сукоба надлежности који је 12. јула 2023. године донио одлуку да је Основни суд у Бијељини ипак надлежан. Дакле, овај проблем је могао бити ријешен далеко раније пред Уставним судом.
Градско Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине је у претходне двије године два пута Скупштини Града на усвајање слало приједлог за отпис потраживања која су постала ненаплатива због застарјевања, односно, јер нису на вријеме покретане радње пред судом којим би била омогућена наплата, али је Скупштина оба пута ове приједлоге одбила.
Списак дужника комуналне накнаде је дуг, а међу највећим дужницима има и правних и физичких лица, који су наведени у прилогу, са фазама у којим се поступци налазе.
Јасно је из ког периода потичу застарјела потраживања, ко је штитио највеће дужнике, те да не постоји ни један оправдан разлог за непоступање у погледу прослеђивања предмета на принудну наплату за период од момента оснивања Одсјека до доласка градоначелника Љубише Петровића на дужност. Од одговорности за оволико гомилање дугова не треба амнестирати ни Скупштину Града која је итекако добро и благовремено бивала обавјештавана о стању дугова, али није предузела ништа из своје надлежности да овај проблем ријеши или барем умањи.