Званична интернет презентација
Град Бијељина

ПАЛА ТУЖБА БАЊЕ ДВОРОВИ ПРОТИВ ГРАДА БИЈЕЉИНАСвојевремено су се сви бијељински портали утркивали ко ће прије објавити вијест о првостепеној (неправоснажној) пресуди Окружног привредног суда у Бијељини у корист Бање Дворови која је тужила свој град, тражећи да јој буде исплаћен износ од 408.000,00 КМ са припадајућим законским затезним каматама, као и да јој надокнади трошкове поступка у износу од 22.249,00 КМ. Спор се односио на исплату средстава за измирење пореског дуга Бање Дворови која су планирана ребалансом буџета за 2022. годину. 

Ипак, развој ситуације је добио обрнут смјер, а тас правде је превагнуо на страну Града Бијељина, јер је Виши привредни суд у Бањалуци 24. марта 2024. године усвојио жалбу Града Бијељина, укинуо пресуду Окружног привредног суда у Бијељини и одбацио тужбу „Бање Дворови“ чиме је поступак правоснажно окончан у корист Града Бијељина. У образложењу пресуде Вишег привредног суда у Бањалуци је, између осталог, наведено да су основани жалбени наводи Града Бијељина да се не може у судском поступку захтјевати исплата планираних новчаних средстава за појединог буџетског корисника, због чега је потребно тужбу одбацити из разлога стварне ненадлежности Окружног привредног суда у Бијељини, а што је Град и истицао током читавог поступка.

Истог дана када је Окружни привредни суд неправоснажно пресудио у корист Бање Дворови, град Бијељина је од Окружног суда у Бијељини добио пресуду, којом је правоснажно окончан још један дугогодишњи спор вриједан три пута више од спора Град-Бања којом су се наслађивали портали. Радило се о спору у којем је првостепеном пресудом од 24.03.2023. године тужени Град Бијељина заједно са друготуженим обавезан да тужиоцима на име откупа некретнина солидарно исплати износ од 1.233.000,00 КМ са законском затезном каматом од дана подношења тужбе па до исплате, те да им надокнади трошкове поступка у износу од 50.615,50 КМ, до чега неће доћи захваљујући томе што је град правовремено изјавио жалбу која је усвојена од стране другостепеног органа. Међутим, иако се радило о правоснажној пресуди у корист Града, то није било занимљиво бијељинским порталима.

Биће интересантно видјети како ће се портали односити према најновијем расплету ситације на релацији Град - Бања Дворови.