Званична интернет презентација
Град Бијељина

ЈОШ ДВИЈЕ НОВЕ ПУМПЕ ЗА КАНАЛИЗАЦИОНИ СИСТЕМ У БИЈЕЉИНИНакон што су у марту ове године набављене двије нове потопне пумпе са самочистећим радним колом и инсталиране у насељу Пет језера, унапријеђење система каналисања отпадних вода Града Бијељина се наставља. Главна пумпна станица у канализационом систему Града налази се у Улици Јанка Веселиновића (ПС1), а служи да пребаци отпадну фекалну воду која дотиче из града на постројење за пречишћавање отпадне воде (ППОВ) у Великој Обарској. Ова пумпна станица је изграђена током 2004–2005. године и до сада није имала ниједну озбиљнију реконструкцију ни на грађевинском, ни на електро-машинском дијелу.

Тада уграђене пумпе су шведског произвођача „Flygt“, снаге 20 kW, без самочистећег радног кола и због тога су се дешавала честа зачепљења и смањење количине препумпане отпадне воде. Ти чести застоји константно су правили проблеме у одржавању фекалног канализационог система.

Набавком нове двије пумпе истог произвођача, веће снаге (24кW) и које посједују самочистеће радно коло, koje имају далеко боље перформансе и у снази и у капацитету очекује се побољшан рад пумпне станице, а самим тим и цјелокупног канализационог система града Бијељине, рекли су из градског Одјељења за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине.