Званична интернет презентација
Град Бијељина

Комунална полиција: Закључити уговоре са новим даваоцем услуге одвоза отпада - АД "Комуналац"Одјељење Комуналне полиције Градске управе Града Бијељина, апелује и позива све грађане и привредне субјекте са подручја и дијелова Града Бијељине на којима је дошло до промјене даваоца услуге одвоза комуналног отпада, да закључе уговор о прикупљању и одвожењу комуналног отпада са новим пружаоцем услуге, односно са А.Д. „Комуналац“ Бијељина.
 
С обзиром да се незакључивање уговора сматра прекршајем, Комунална полиција, у складу са Законом о комуналној полицији и Одлуци о прикупљању, одвожењу и депоновању комуналног отпада Града Бијељине, биће принуђена да изрекне казнене одредбе.

Казнене одредбе за учињени прекршај, а у складу са Одлуком о прикупљању, одвожењу и депоновању комуналног отпада су следеће:

- Новчаном казном у износу од 2.000 КМ до 5.000 КМ казниће се за прекршај правно лице
- Одговорно лице у правном лицу казниће се новчаном казном од 500 КМ до 800 КМ
- Предузетник казниће се новчаном казном у износу од 600 КМ до 1000 КМ
- Физичко лице казниће се новчаном казном у износу од 400 КМ до 800 КМ

Комунална полиција апелује и на све грађане да не одлажу комунални и други отпад на мјестима гдје то није предвиђено, као и да, ако затекну лица која то чине, случај пријаве Комуналној полицији, како бисмо заједничким напорима сачували лијепу слику Града Бијељине и Семберије.