Званична интернет презентација
Град Бијељина

ОТВОРЕН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЈЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ФУНКЦИЈИ САМОЗАПОШЉАВАЊА ПРЕДУЗЕТНИКА У 2024. ГОДИНИ


 

Град Бијељина је и ове године расписао Јавни позив за додјелу подстицајних средстава за самозапошљавање у области занатско-предузетничке дјелатности за лица која траже запослење и која су пријављена на евиденцији Завода за запошљавање - Биро Бијељина.
 

Подстицајна средства су бесповратна и додјељују се корисницима у једнократном износу, а намијењена су незапосленим лицима са евиденције Завода за запошљавање - филијала Бијељина, Биро Бијељина која се воде на евиденцији незапослених лица најмање један мјесец прије објављивања Јавног позива и која намјеравају да покрену самосталну занатско-предузетничку дјелатност, као и самосталним предузетницима који обављају занатско-предузетничку дјелатност као основно занимање на подручју Града Бијељина, а који су регистровани или су покренули поступак регистрације након објављивања, па до окончања Јавног позива код надлежног органа Града Бијељина и који су прије регистрације били пријављени на евиденцији незапослених лица код Завода за запошљавање - филијала Бијељина, Биро Бијељина, прије објављивања Јавног позива.
 

Подстицаји који се додјељују корисницима су бесповратна средства, а намијењена су за финансирање самозапошљавања 26 лица у  занатско-предузетничким дјелатностима у износу од 5.000,00 КМ по једном незапосленом лицу, што укупно износи 130.000,00 КМ.
 

Право на подстицај се остварује подношењем пријавe на прописаном обрасцу који мора бити у цјелости попуњен, јасно презентован и потписан од стране подносиоца пријаве уз прилагање потребне документације која је наведена у Јавном позиву.
 

Детаљније информације у вези са Јавним позивом је могуће пронаћи на сљедећем линку: 

https://www.gradbijeljina.org/sr/news/obavjestenja/javni-pozivi/6115.javni-poziv-za-dodjelu-podsticajnih-sredstava-u-funkciji-samozaposljavanja-preduzetnika-u-2024-godini.html 

или путем броја телефона Одјељења за привреду: 055/ 233-115

Јавни позив је отворен до 28. јуна 2024. године.