Званична интернет презентација
Град Бијељина

Реализован четврти пројекат изабран на форуму грађана МЗ у оквиру пројекта „Јачање улоге МЗ у БиХ“


 
U okviru druge faze projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“ realizovan je projekat koji je od strane građana koji žive u Mjesnoj zajednici „Novo Naselje“ u Bijeljini izdefinisan kao prioritetan na forumu građana održanom u junu 2022. godine.
 
U Mjesnoj zajednici „Novo Naselje“ Bijeljina realizovan je projekat “Rekonstrukcija zgrade MZ Novo Naselje”, kojim je izvršena sanacija postojećeg Doma kulture, površine 80 m2 i poboljšana energetska efikasnost. Realizacijom projekta su obezbijeđeni preduslovi za unapređenje pružanja administrativnih usluga i uslovan prostor za intenzivnije korišćenje, kako za kulturna dešavanja, tako i za okupljanje i druženje građana MZ “Novo Naselje”. Kroz projekat su, takođe, omogućeni adekvatni uslovi za nesmetano funkcionisanje Savjeta MZ, kao i za aktivnije uključenje mladih u lokalna dešavanja u ovoj mjesnoj zajednici. Ukupna vrijednost projekta iznosi
34.934,04 KM, od čega su donatorska sredstva 8.957,45 KM a učešće Grada Bijeljina 25.976,59 KM.
U ime Gradske uprave, Odsjek za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije Grada Bijeljina koordinira projekat „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“, u kojem učestvuje pet MZ sa područja Bijeljine: Sokolski dom,  Vršani, Crnjelovo Gornje, Novo Naselje i Zagoni.
U toku 2022. godine uspješno su implementirani prioritetni projekti koji su izglasani na forumima građana u četiri projektne MZ, ukupne vrijednosti
129.889,60 KM, dok će prioritetni projekat jedne preostale MZ biti realizovan tokom 2023. godine.
 
Projekat „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ ima za cilj da unaprijedi rad mjesnih zajednica, kako bi direktno uticale na  lokalni razvoj kroz povećanje učešća građana u definisanju prioriteta lokalne zajednice, kao i njihovo uključivanje u rad mjesnih zajednica i rješavanje lokalnih potreba.
 
Navedeni projekat je zajednički projekat Vlade Švajcarske i Švedske, a sprovodi ga Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini u partnerstvu sa Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Vladom Brčko distrikta BiH, Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Federalnim ministarstvom pravde, i oba entitetska Saveza opština i gradova.