Званична интернет презентација
Град Бијељина

О Г Л А С о продаји усменим јавним надметањем – лицитацијом непокретности означене као к. п. број 2263/2 к. о. Остојићево