Званична интернет презентација
Град Бијељина

Анкета за избор идејног рјешења новог изгледа Водоторња

На конкурс Града Бијељина за израду урбанистичко-архитектонског идејног решења за адаптацију и реконструкцију мултифункционалног објекта „Водоторањ“, расписан у новембру 2021. године, пристигла су два конкурсна рјешења која је Град откупио.  
 
Конкурсом је било предвиђено да рјешење треба да буде квалитетна урбанистичко-архитектонска поставка и композиција за један од најпрепознатљивијих архитектонских објеката у Бијељини, којим ће бити функционално и амбијентално унапријеђен овај простор и самим тим учињен атрактивнијим за широк спектар корисника, како би овај локалитет добио и своју туристичку, културну и урбанистичко-архитектонску вриједност. 

Гласање је отворено до 25. јуна 2022. године.

 
Првим рјешењем предвиђена је подјела амбијенталне цјелине Водоторња на три дијела – улазни простор, четири етаже пословног простора намијењеног издавању мањим фирмама, односно, видиковац и административни дио на двије највише етаже. У рјешење је укључено и зеленило на фасадама (пунктови са пузавицама, купола прекривена са 180 брисолеја), средишњи лифт у кружном језгру степеница, али и додатни панорамски лифт уз фасаду ка центру града. 


Идејно рјешење 1


Идејно рјешење 1 - пројекат 42.25MB


Аутори другог рјешења су испланирали додатно проширење објекта рампом око читавог објекта и предвидјели да објекат чине галеријски, заједнички пословни простор и канцеларијски простори, а ресторан и видиковац у врху Водоторња. И ово рјешење нуди иновативна рјешења међу којим су перфорирани зид-тераса, резервоар за кишницу на крову, систем за пречишћавање воде, систем филтера ваздуха и средишњи лифт у кружном језгру степеница.


Идејно рјешење 2

Идејно рјешење 2 - пројекат