Званична интернет презентација
Град Бијељина

Архива

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ОЗП-26/22 - УСЛУГЕ ИНТЕРНЕТА ТОКОМ 2023. ГОДИНЕ 71.8KB
ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА јавне набавке, шифра: СКП-03/22 - МЈЕРЕЊЕ АЕРОЗАГАЂЕЊА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2023. ГОДИНУ 69.59KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ОЗП-19-п1/22 - ОСИГУРАЊЕ И РЕГИСТРАЦИЈА СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА 84.14KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ОЗП-06(2 Лота)/22-Лот 1 - НАБАВКА ШТАМПАНИХ ОБРАЗАЦА И КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА ТОКОМ 2023. ГОДИНЕ ЛОТ 1: НАБАВКА ШТАМПАНИХ ОБРАЗАЦА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ТОКОМ 2023. ГОДИНЕ ЛОТ 2: НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ТОКОМ 2023. ГОДИНЕ За ЛОТ 1: НАБАВКА ШТАМПАНИХ ОБРАЗАЦА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ТОКОМ 2023. ГОДИНЕ 75.05KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ОЗП-06(2 Лота)/22-Лот2 - НАБАВКА ШТАМПАНИХ ОБРАЗАЦА И КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА ТОКОМ 2023. ГОДИНЕ ЛОТ 1: НАБАВКА ШТАМПАНИХ ОБРАЗАЦА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ТОКОМ 2023. ГОДИНЕ ЛОТ 2: НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ТОКОМ 2023. ГОДИНЕ За ЛОТ 2: НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ТОКОМ 2023. ГОДИНЕ 80.52KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ОЗП-05/22 - НАБАВКА СВЈЕЖЕГ ЈУНЕЋЕГ МЕСА И ПРЕРАЂЕВИНА ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНЕ КУХИЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА ТОКОМ 2023. ГОДИНЕ 81.16KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ОЗП-03/22 - “НАБАВКА СВЈЕЖЕГ И КОНЗЕРВИРАНОГ ВОЋА И ПОВРЋА И ОСТАЛЕ РОБЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНЕ КУХИЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА ТОКОМ 2023. ГОДИНЕ 75.87KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ДД-20/22 - НАБАВКА И УГРАДЊА ВИДЕОНАДЗОРА НА ОБЈЕКТУ ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ У БИЈЕЉИНИ 81.33KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ОЗП-23/22 - ОДРЖАВАЊЕ И НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДИЈЕЛОВА ЗА ТЕКУЋЕ И ПРЕВЕНТИВНО ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРА, ШТАМПАЧА, СКЕНЕРА И ФОТОКОПИР АПАРАТА ЗА 2023. И 2024. ГОДИНУ 71.9KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ОЗП-24/22 - УСЛУГЕ ТЕКУЋЕГ И ПРЕВЕНТИВНОГ ОДРЖАВАЊА ПОСТОЈЕЋЕГ СИСТЕМА ЗА БЕЖИЧНО ПОВЕЗИВАЊЕ МЈЕСНИХ КАНЦЕЛАРИЈА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У ЈЕДИНСТВЕНУ РАЧУНАРСКУ МРЕЖУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ БИЈЕЉИНА, УСЛУГЕ КОРИШТЕЊА И ОДРЖАВАЊА СЛУЖБЕНОГ Е –МАИЛ СЕРВЕРА И УСЛУГЕ КОНТРОЛЕ ПРИСТУПА ИНТЕРНЕТУ У ЈЕДИНСТВЕНОЈ РАЧУНАРСКОЈ МРЕЖИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ТОКОМ 2023. ГОДИНЕ 77.06KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ОЗП-21/22 - УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ТОКОМ 2023. ГОДИНЕ 72.06KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ОЗП-25/22 - УСЛУГЕ ШТАМПЕ, КОПИРАЊА И СКЕНИРАЊА НА ИЗНАЈМЉЕНИМ ШТАМПАЧИМА И МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИМ УРЕЂАЈИМА ТОКОМ 2023. ГОДИНЕ 77.12KB
ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА јавне набавке ТВЈ-06-п1/22 - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ВАТРОГАСНОМ ДОМУ У ЈАЊИ 242.61KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ТВЈ-06-п1/22 - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ВАТРОГАСНОМ ДОМУ У ЈАЊИ 242.61KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-21/22 - ЗАВРШНИ РАДОВИ НА ВАЊСКОМ УРЕЂЕЊУ ОБЈЕКТА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СА ДНЕВНИМ ЦЕНТРОМ ЗА ДЈЕЦУ ОМЕТЕНУ У РАЗВОЈУ - III ФАЗА, 316.48KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ОЗП-04/22 - НАБАВКА ХЉЕБА ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНЕ КУХИЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА ТОКОМ 2023. ГОДИНЕ 80.94KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ДД-19/22 - ПРОШИРЕЊE НИСКОНАПОНСКЕ МРЕЖЕ И ПРИКЉУЧАК ДВАНАЕСТ СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА 77.54KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке СКП-01/22 - НАБАВКА И САДЊА ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА 68.29KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ДД-18-п2/22 - ПРОШИРЕЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ПРИКЉУЧАК У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА БХ6 66.84KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ОЈНИН-01(5 Лотова)-п2/ 22- Лот 5 - УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (КОЈУ ИЗРАЂУЈЕ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА) 81.29KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ОЈНИН-01(5 Лотова)-п2/22- Лот 2 - УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (КОЈУ ИЗРАЂУЈЕ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА) 81.23KB
ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ СГ-02/22 - ПРЕНОС УЖИВО СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА НА ВЕБ ПОРТАЛУ, ФЕЈСБУК СТРАНИЦИ И ЈУТЈУБ КАНАЛУ, У ВИСОКОМ КВАЛИТЕТУ, УЗ МОГУЋНОСТ ДА СВИ ОСТАЛИ МЕДИЈИ БЕСПЛАТНО ПРЕУЗМУ СИГНАЛ 77.27KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ОЈНИН-01(5 Лотова)-п2/ 22- Лот 5 - УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (КОЈУ ИЗРАЂУЈЕ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА) 82.53KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ОЈНИН-01(5 Лотова)-п2/22- Лот 2 - УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (КОЈУ ИЗРАЂУЈЕ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА) 81.01KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ДД-н-02/22 - НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ДОМ КУЛТУРЕ У НОВИМ ДВОРОВИМА 76.46KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ДД-15-п1/22 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКТА РАДИОНИЦА ЗА ПОТРЕБЕ ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА ''МИХАЈЛО ПУПИН'' У БИЈЕЉИНИ- III ФАЗА 80KB
ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА јавне набавке ТВЈ-02-п1/22 - KОМПРЕСОР ЗА ПУЊЕЊЕ БОЦА СА КОМПРИМИНИРАНИМ ВАЗДУХОМ И ДРУГА ЗАЈЕДНИЧКА ВАТРОГАСНА ОПРЕМА 71.19KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ОЗП-19-п1/22 - ОСИГУРАЊЕ И РЕГИСТРАЦИЈА СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА 83.25KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ЛЕР-н-01/22 - РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗГРАДЕ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ „НОВО НАСЕЉЕ“ У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА“ЈАЧАЊЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ“ ФАЗА II 66.99KB
ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА јавне набавке ДД-18-п1/22 - ПРОШИРЕЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ПРИКЉУЧАК У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА БХ6 69.9KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ДД-17/22 - НАБАВКА КОНТЕЈНЕРА ЗА СМЕЋЕ (5 КОМАДА) 76.36KB
ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА јавне набавке TVJ-06/22 - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ВАТРОГАСНОМ ДОМУ У ЈАЊИ 69.82KB
ОДЛУКА о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке: ТВЈ-02-п1/22 - КОМПРЕСОР ЗА ПУЊЕЊЕ БОЦА СА КОМПРИМИНИРАНИМ ВАЗДУХОМ И ДРУГА ЗАЈЕДНИЧКА ВАТРОГАСНА ОПРЕМА, je ДОО „ТEHPRO“ 64.32KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ИП-03/22 - ИЗВРШЕЊЕ РЈЕШЕЊА УРБАНИСТИЧКО-ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 68.85KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ОЈНИН-01(5 Лотова)-п2/22- Лот 1 - УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (КОЈУ ИЗРАЂУЈЕ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА NANB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ОЈНИН-01(5 Лотова)-п2/22- Лот 2 - УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (КОЈУ ИЗРАЂУЈЕ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА NANB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ОЈНИН-01(5 Лотова)-п2/22- Лот 3 - УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (КОЈУ ИЗРАЂУЈЕ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА) NANB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ОЈНИН-01(5 Лотова)-п2/ 22- Лот 4 - УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (КОЈУ ИЗРАЂУЈЕ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА) NANB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ОЈНИН-01(5 Лотова)-п2/ 22- Лот 5 - УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (КОЈУ ИЗРАЂУЈЕ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА) NANB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ДД-18-п1/22 - ПРОШИРЕЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ПРИКЉУЧАК У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА БХ6 69.42KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке СКП-21/22 - ИЗГРАДЊА ПАРКА И ОГРАДЕ У УЛИЦИ РУЂЕРА БОШКОВИЋА У БИЈЕЉИНИ 74.5KB
ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У СЕЗОНИ 2022/2023 ЛОТ 1 – ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ У СЕЗОНИ 2022/2023– РАД КОМПЛЕТНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА ЧИШЋЕЊУ И ПОСИПАЊУ СВИХ УЛИЦА У БИЈЕЉИНИ И ЈАЊИ ЛОТ 2 - ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ У СЕЗОНИ 2022/2023- РАД КОМПЛЕТНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА ЧИШЋЕЊУ И ПОСИПАЊУ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА За ЛОТ 1 – ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ У СЕЗОНИ 2022/2023– РАД КОМПЛЕТНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА ЧИШЋЕЊУ И ПОСИПАЊУ СВИХ УЛИЦА У БИЈЕЉИНИ И ЈАЊИ 84.74KB
О Д Л У К А О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке СКП-12(2 Лот-а)/22-Лот 2 - ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У СЕЗОНИ 2022/2023 ЛОТ 1 – ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ У СЕЗОНИ 2022/2023– РАД КОМПЛЕТНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА ЧИШЋЕЊУ И ПОСИПАЊУ СВИХ УЛИЦА У БИЈЕЉИНИ И ЈАЊИ ЛОТ 2 - ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ У СЕЗОНИ 2022/2023- РАД КОМПЛЕТНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА ЧИШЋЕЊУ И ПОСИПАЊУ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА 84.74KB
О Д Л У К А О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ПЉ-02-П1/22 - СИСТЕМАТСКА ДЕРАТИЗАЦИЈА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У 2022. ГОДИНИ 71.47KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке СКП-24/22 - ИЗРАДА И УГРАДЊА КОМУНАЛНОГ МОБИЛИЈАРА (КЛУПЕ, КАНТЕ ЗА СМЕЋЕ, ЧЕСМЕ И СЛИЧНО) 72.82KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ЛЕР-09/22 - ИЗГРАДЊА СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНОГ КОМПЛЕКСА У МЗ ДОЊИ ЗАГОНИ У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА „ЈАЧАЊЕ УЛОГЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У БИХ „-ФАЗА 2 77.35KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ТВЈ-06/22 - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ВАТРОГАСНОМ ДОМУ У ЈАЊИ 82.46KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке СГ-02/22 - ПРЕНОС УЖИВО СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА НА ВЕБ ПОРТАЛУ, ФЕЈСБУК СТРАНИЦИ И ЈУТЈУБ КАНАЛУ, У ВИСОКОМ КВАЛИТЕТУ, УЗ МОГУЋНОСТ ДА СВИ ОСТАЛИ МЕДИЈИ БЕСПЛАТНО ПРЕУЗМУ СИГНАЛ 89.07KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке СКП-19-п1/22 - ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦИ СТЕФАНА ДЕЧАНСКОГ У БИЈЕЉИНИ –I ФАЗА У ДУЖИНИ ОД 400,00 М 77.27KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке СКП-05/22 - ЧИШЋЕЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА 80.19KB
Пдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СГ-06-п1/22: ДИРЕКТАН ПРЕНОС СВЕЧАНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА И МАНИФЕСТАЦИЈА ПОВОДОМ ДАНА ГРАДА НА ТВ ПРОГРАМУ 321.85KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке у поступку јавне набавке ОЗП-18/22: ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЛИЦА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА 329.84KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке у поступку јавне набавке ЛЕР-09/22: ИЗГРАДЊА СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНОГ КОМПЛЕКСА У МЗ ДОЊИ ЗАГОНИ У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА „ЈАЧАЊЕ УЛОГЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У БИХ" - ФАЗА 2 385.55KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ЛЕР-06/22: НАБАВКА УСЛУГА ИНТЕРНЕТА У ИНОВАЦИОНОМ ЦЕНТРУ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ - ИНЦОР БИЈЕЉИНА 319.1KB
О Д Л У К А О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ЛЕР-05/22 - ИЗРАДА ДЕСЕТ ПАРКИНГ ПОСТОЉА ЗА БИЦИКЛЕ 71.28KB
О Д Л У К А О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ЛЕР-07 (2 ЛОТА)/22- Лот 1 - АСФАЛТИРАЊЕ УЛИЦА И ПЛАТОА 86.2KB
О Д Л У К A О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ЛЕР-07 (2 ЛОТА)/22- Лот 2 - АСФАЛТИРАЊЕ УЛИЦА И ПЛАТОА 90.27KB
О Д Л У К A О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке СКП-28/22 - ИЗРАДА СТАРОГ ПУТА ОД БАБИНОГ АЈРА ПРЕКО ЈАЊИЋА КОСЕ ДО ЗАСЕОКА ЈАЊИЋИ У ГЛАВИЧОРКУ, К.О. БУКОВИЦА ДОЊА 73.27KB
О Д Л У К A о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке, ШИФРА: СКП-40-У1/21 - УТВРЂИВАЊЕ ВИШКА И УГОВАРАЊЕ НЕПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА ПРИЛИКОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА: ИЗГРАДЊА ПЈЕШАЧКЕ ЗОНЕ И УРЕЂЕЊЕ ПЛАТОА СА УРБАНИМ МОБИЛИЈАРОМ У УЛИЦИ ПАТРИЈАРХА ПАВЛА У БИЈЕЉИНИ, ДОДАТНИ УГОВОР НА УГОВОР БРОЈ: 02-404-188/21 ОД 28.12.2021.ГОДИНЕ, je ДОО ''МОСТ'' 61.69KB
О Д Л У К A О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА јавне набавке ДД-12/22 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ДРУШТВЕНОГ ДОМА У АМАЈЛИЈАМА – III ФАЗА 70.91KB
Одлука о избору најповољнијг понуђача у поступку јавне набавке ДД-н-01(4 Лота)/22-Лот 4 - Набавка и испорука уџбеника по федералном наставном плану и програму 71.43KB
Одлука о избору најповољнијг понуђача у поступку јавне набавке ДД-н-01(4 Лота)/22-Лот 3 - Набавка и испорука уџбеника за друге стране језике 71.82KB
Одлука о избору најповољнијг понуђача у поступку јавне набавке ДД-н-01(4 Лота)/22-Лот 2 - Набавка и испорука уџбеника за предмете православне и исламске вјеронауке 71.02KB
Одлука о избору најповољнијг понуђача у поступку јавне набавке ДД-н-01(4 Лота)/22-Лот 1 - Набавка и испорука уџбеника за ученике од петог до деветог разреда 71.62KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ЛЕР - 08/22 - Замјена дијела столарије ОШ Свети Сава Црњелово Горње 72.06KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ТВЈ-06/22 - Грађевински радови на ватрогасном дому у Јањи 69.34KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ЛЕР-02/22 - НАБАВКА ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА 68.46KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-11(3 Лотa)-Лот 2-п1/22: ОДРЖАВАЊЕ ПОШЉУНЧАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА-ЈУГОИСТОЧНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА 83.18KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ТВЈ-04/22 - ИЗГРАДЊА ВАТРОГАСНОГ ДОМА- II ФАЗА 73.18KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке СГ-05/22 - ИНФОРМИСАНОСТ ГРАЂАНА СЕМБЕРИЈЕ О АКТИВНОСТИМА ГИК-А (УВИД У СПИСКОВЕ) 60.53KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке ТВЈ-02/22 - KОМПРЕСОР ЗА ПУЊЕЊЕ БОЦА СА КОМПРИМИНИРАНИМ ВАЗДУХОМ И ДРУГА ЗАЈЕДНИЧКА ВАТРОГАСНА ОПРЕМА 70.27KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-26/22 - НАБАВКА ИНСТРУМЕНТА ЗА ГЕОДЕТСКО СНИМАЊЕ GNSS/GPS 79.16KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ЛЕР-01/22 - НАБАВКА КОМУНАЛНОГ МОБИЛИЈАРА- НАБАВКА КЛУПА И КАНТИ ЗА ОТПАД 72.31KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке ОЗП-19/22 - ОСИГУРАЊЕ И РЕГИСТРАЦИЈА СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА 93.95KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке ДД-18/22 - проширење водоводне мреже и прикључак у оквиру пројекта БХ6 69.42KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-14/22 - извођење радова на изградњи ограде око терена са вјештачком травом у оквиру комплекса градског стадиона у Бијељини 88.66KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-32/21 - НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ И ОСТАЛЕ ИНФОРМАТИЧКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА 89.69KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-213/22 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЗАВРШЕТКУ ОГРАДЕ И УРЕЂЕЊУ ДВОРИШТА ОБЈЕКТА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СА ДНЕВНИМ ЦЕНТРОМ ЗА ДЈЕЦУ ОМЕТЕНУ У РАЗВОЈУ 67.52KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке СГ-06/22 - ДИРЕКТАН ПРЕНОС СВЕЧАНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА И МАНИФЕСТАЦИЈА ПОВОДОМ ДАНА ГРАДА НА ТВ ПРOГРАМУ 61.07KB
Одлука о поништењу јавне набавке ОЈНИН-01(5 Лот-ова)-п1/22-Лот 1 - РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА ВИСОКОГРАДЊЕ 65.19KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке ОЈНИН-01(5 Лот-ова)-п1/22-Лот 2 - РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА НИСКОГРАДЊЕ 65.23KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке ОЈНИН-01(5 Лот-ова)-п1/22-Лот 3 - РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА ХИДРОГРАДЊЕ 66.01KB
Одлука о поништењу јавне набавке ОЈНИН-01(5 Лот-ова)-п1/22-Лот 4 - РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА–ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА 65.5KB
Одлука о поништењу јавне набавке ОЈНИН-01(5 Лот-ова)-п1/22-Лот 5 - РЕВИЗИЈА МАШИНСКОГ ДИЈЕЛА ПРОЈЕКАТА 65.64KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ПЉ-03/22 - ВРШЕЊЕ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У 2022. ГОДИНИ 86.3KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке Ф-н-01/22 - ПРУЖАЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА 80.47KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-09/22 - УКЛАЊАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ОБЈЕКТА У СКЛОПУ АМБУЛАНТЕ ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ У ЈАЊИ 70.41KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке СКП-19/22 - ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦИ СТЕФАНА ДЕЧАНСКОГ У БИЈЕЉИНИ - I ФАЗА У ДУЖИНИ ОД 400,00 М 73.53KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ТВЈ-02/22 - KОМПРЕСОР ЗА ПУЊЕЊЕ БОЦА СА КОМПРИМИНИРАНИМ ВАЗДУХОМ И ДРУГА ЗАЈЕДНИЧКА ВАТРОГАСНА ОПРЕМА 77.39KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ЛЕР-03/22 - ДИЗАЈН И ИЗРАДА ПРОМОТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА 80.68KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-16/22 - ИЗГРАДЊА ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКИХ И СЕОСКИХ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ГРАДА БИЈЕЉИНА 75.37KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ТВЈ-03/22 - ОДРЖАВАЊЕ ВАТРОГАСНИХ ВОЗИЛА И НАДОГРАДЊЕ НА ИСТИМ 81.56KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-08/22 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ВАЊСКОМ УРЕЂЕЊУ АМБУЛАНТЕ ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ У МАЈЕВИЧКОЈ УЛИЦИ У БИЈЕЉИНИ 84.42KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-01/22 - НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА БЕБЕ ПОВОДОМ МАНИФЕСТАЦИЈЕ ''КОНФЕРЕНЦИЈА БЕБА'' 67.04KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-04/22 - УРЕЂЕЊЕ ИЗЛАЗНО-УЛАЗНИХ ПУТНИХ ПРАВАЦА И ОБАЛЕ КАНАЛА ДАШНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА 71.55KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-29/22 - Израда акта о процјени ризика 70.64KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке ПЉ-02/22 - СИСТЕМАТСКА ДЕРАТИЗАЦИЈА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У 2022. ГОДИНИ 68.64KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке КП-02/22 - АНГАЖОВАЊЕ ПРАВНОГ ЗАСТУПНИКА У УПРАВНОМ ПОСТУПКУ 79.13KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-16/22 - ИЗГРАДЊА ПАРОХИЈСКОГ ДОМА У ЦО ТРЊАЦИ 70.28KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-28/22 - УСЛУГЕ АНТИВИРУСНЕ ЗАШТИТЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА ТОКОМ 2022. ГОДИНЕ 76.81KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-13/22 - УСЛУГЕ КОРИШТЕЊА ПАКЕТА MICROSOFT 365 86.33KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-07/22 - ВРШЕЊЕ УСЛУГА ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ОБЈЕКТА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СА ДНЕВНИМ ЦЕНТРОМ ЗА ДЈЕЦУ ОМЕТЕНУ У РАЗВОЈУ 70.61KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-18/22 - ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И АСФАЛТИРАЊЕ ПУТЕВА, УЛИЦА, ПЈЕШАЧКО-БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА, ТРОТОАРА И ДРУГИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА 97.94KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке БИЗ-01/22 - НАБАВКА СПАСИЛАЧКЕ ОПРЕМЕ - СОНАРА И СПАСИЛАЧКИХ НОСИЛА 74.36KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-06/22 - ВРШЕЊЕ УСЛУГА ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ОБЈЕКТА ШТАЛЕ ЗА КРАВЕ СА ИЗМУЗИШТЕМ И НАСТАВНИМ ЦЕНТРОМ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ У БИЈЕЉИНИ 74.1KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-05/22 - ВРШЕЊЕ УСЛУГА ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У СКЛОПЕ У ОШ '' ЈОВАН ДУЧИЋ'' У ПАТКОВАЧИ 71.27KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ПЉ-н-01/21 - ХИГИЈЕНИЧАРСКА СЛУЖБА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У 2022., 2023. И 2024. ГОДИНИ 74.92KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ИП-01(5 лотoва)/22-ЛОТ 5: ПРЕГЛЕД ИНСПЕКЦИЈСКИХ УЗОРАКА - УЗОРКОВАЊЕ И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА СЈЕМЕНА ПОЉОПРИВРЕДНОГ БИЉА И МИНЕРАЛНИХ ЂУБРИВА 69.03KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ИП-01(5 лотoва)/22-ЛОТ 4: ПРЕГЛЕД ИНСПЕКЦИЈСКИХ УЗОРАКА - ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ НА ФТАЛАТЕ 68.82KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ИП-01(5 лотoва)/22-ЛОТ 3: ПРЕГЛЕД ИНСПЕКЦИЈСКИХ УЗОРАКА - ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ НА ПЕСТИЦИДЕ 68.25KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ИП-01(5 лотoва)/22-ЛОТ 2: ПРЕГЛЕД ИНСПЕКЦИЈСКИХ УЗОРАКА - ИСПИТИВАЊЕ МИКРОБИОЛОШКЕ ИСПРАВНОСТИ 71.95KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ИП-01(5 лотoва)/22-ЛОТ 1: ПРЕГЛЕД ИНСПЕКЦИЈСКИХ УЗОРАКА - АНАЛИЗА ХРАНЕ НА МИКОТОКСИНЕ И МЕТАЛ 70.52KB
Одлука о отказу поступка јавне набавке ПЉ-01/22 - ВРШЕЊЕ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У 2022, 2023. И 2024. ГОДИНИ 54.92KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке ОЈНИН-01(5 лотoва)/22-ЛОТ 5 - УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (КОЈУ ИЗРАЂУЈЕ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА), ЛОТ 5: РЕВИЗИЈА МАШИНСКОГ ДИЈЕЛА ПРОЈЕКАТА 72.17KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке ОЈНИН-01(5 лотoва)/22-ЛОТ 4 - УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (КОЈУ ИЗРАЂУЈЕ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА), ЛОТ 4: РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА - ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА 72.4KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке ОЈНИН-01(5 лотoва)/22-ЛОТ 3 - УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (КОЈУ ИЗРАЂУЈЕ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА), ЛОТ 3: РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА ХИДРОГРАДЊЕ 72.34KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке ОЈНИН-01(5 лотoва)/22-ЛОТ 2 - УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (КОЈУ ИЗРАЂУЈЕ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА), ЛОТ 2: РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА НИСКОГРАДЊЕ 72.06KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке ОЈНИН-01(5 лотoва)/22-ЛОТ 1 - УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (КОЈУ ИЗРАЂУЈЕ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА), ЛОТ 1: РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА ВИСОКОГРАДЊЕ 72.05KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ИП-02/22 - ИСПИТИВАЊЕ МИКРОБИОЛОШКЕ ЧИСТОЋЕ 58.42KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке КП-01/22 - ИЗВРШЕЊЕ РЈЕШЕЊА КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ (УКЛАЊАЊЕ БИЛБОРДА, ЧИШЋЕЊЕ ДВОРИШТА) 76.5KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-10/22 - НАБАВКА СЛУЖБЕНИХ УНИФОРМИ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦАЈЦЕ 76.99KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ТВЈ-01/22 - НАБАВКА РАДНЕ ВАТРОГАСНЕ ОДЈЕЋЕ И ОБУЋЕ ЗА ВАТРОГАСЦЕ 75.14KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СГ-01/22 - НАБАВКА ФОТОКОПИРА И ЛАПТОПОВА ЗА ПОТРЕБЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА 78.33KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СГ-02/22 - ПРЕНОС УЖИВО СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА НА ВЕБ ПОРТАЛУ, ФЕЈСБУК СТРАНИЦИ И ЈУТЈУБ КАНАЛУ, У ВИСОКОМ КВАЛИТЕТУ, УЗ МОГУЋНОСТ ДА СВИ ОСТАЛИ МЕДИЈИ БЕСПЛАТНО ПРЕУЗМУ СИГНАЛ 82.16KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-12/22 - УСЛУГЕ КОРИШТЕЊА ВИРТУЕЛНОГ ПРИВАТНОГ СЕРВЕРА (VPS CLOUD) 72.17KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-08/22 - ПРАЊЕ САОБРАЋАЈНИЦА И ТРОТОАРА У ГРАДУ БИЈЕЉИНА 66.06KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-10(5 лотoва)/22-ЛОТ 5 - КОШЕЊЕ-УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА И КОШЕЊЕ АМБРОЗИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА, ЛОТ 5: КОШЕЊЕ АМБРОЗИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА 81.68KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-10(5 лотoва)/22-ЛОТ 4 - КОШЕЊЕ-УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА И КОШЕЊЕ АМБРОЗИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА, ЛОТ 4: СЈЕЧЕЊЕ КРУПНОГ РАСТИЊА ПОРЕД ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА СА АСФАЛТНОМ ПОДЛОГОМ 81.81KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-10(5 лотoва)/22-ЛОТ 3 - КОШЕЊЕ-УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА И КОШЕЊЕ АМБРОЗИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА, ЛОТ 3: КОШЕЊЕ-УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА – ЗАПАДНИ ДИО 80.21KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-10(5 лотoва)/22-ЛОТ 2 - КОШЕЊЕ-УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА И КОШЕЊЕ АМБРОЗИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА, ЛОТ 2: КОШЕЊЕ-УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА – СЈЕВЕРНИ ДИО 86.74KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-10(5 лотoва)/22-ЛОТ 1 - КОШЕЊЕ-УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА И КОШЕЊЕ АМБРОЗИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА, ЛОТ 1: КОШЕЊЕ-УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА – ИСТОЧНИ ДИО 81.87KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке СКП-11(3 лота)/22 - ЛОТ 2 - ОДРЖАВАЊЕ ПОШЉУНЧАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА, ЛОТ 2: ОДРЖАВАЊЕ ПОШЉУНЧАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА- ЈУГОИСТОЧНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА 64.54KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-11(3 лота)/22 - ЛОТ 3 - ОДРЖАВАЊЕ ПОШЉУНЧАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА, ЛОТ 3: ОДРЖАВАЊЕ ПОШЉУНЧАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА- СЈЕВЕРНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА 85.81KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-11(3 лота)/22 - ЛОТ 1 - ОДРЖАВАЊЕ ПОШЉУНЧАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА, ЛОТ 1: ОДРЖАВАЊЕ ПОШЉУНЧАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА-ЗАПАДНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА 82.64KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-06/22 - Кошење и грабање градског парка 70.49KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-45(2 лота)/21 - ЛОТ 2 - ИЗРАДA И ОДРЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2022. И 2023. ГОДИНУ, ЛОТ 2: ИЗРАДА И ОДРЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ЛОКАЛНИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2022. И 2023. ГОДИНУ 79.68KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-45(2 лота)/21 - ЛОТ 1 - ИЗРАДA И ОДРЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2022. И 2023. ГОДИНУ, ЛОТ 1: ИЗРАДА И ОДРЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ГРАДСКИМ УЛИЦАМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2022. И 2023. ГОДИНУ 81.33KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-15/21 - НАБАВКА РОБЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ПРОСТОРИЈА И ОБЈЕКАТА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА ТОКОМ 2022. ГОДИНЕ 77.07KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЈНИН-01(5 лотoва)/22-ЛОТ 5 - УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (КОЈУ ИЗРАЂУЈЕ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА), ЛОТ 5: РЕВИЗИЈА МАШИНСКОГ ДИЈЕЛА ПРОЈЕКАТА 79.46KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЈНИН-01(5 лотoва)/22-ЛОТ 4 - УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (КОЈУ ИЗРАЂУЈЕ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА), ЛОТ 4: РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА - ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА 79.35KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЈНИН-01(5 лотoва)/22-ЛОТ 3 - УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (КОЈУ ИЗРАЂУЈЕ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА), ЛОТ 3: РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА ХИДРОГРАДЊЕ 79.44KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЈНИН-01(5 лотoва)/22-ЛОТ 2 - УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (КОЈУ ИЗРАЂУЈЕ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА), ЛОТ 2: РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА НИСКОГРАДЊЕ 78.92KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЈНИН-01(5 лотoва)/22-ЛОТ 1 - УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (КОЈУ ИЗРАЂУЈЕ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА), ЛОТ 1: РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА ВИСОКОГРАДЊЕ 79.13KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-01/22 - НАБАВКА СВЈЕЖЕГ ЈУНЕЋЕГ МЕСА И ПРЕРАЂЕВИНА ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНЕ КУХИЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА ТОКОМ 2022. ГОДИНЕ 76.78KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СГ-03/22 - СНИМАЊЕ СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА И ДРУГИХ МАНИФЕСТАЦИЈА У 2022. ГОДИНИ, КРЕИРАЊЕ И ЕМИТОВАЊЕ САЖЕТКА ПУТЕМ ТВ ПРОГРАМА 76.07KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-18(2 лота)/21 - ЛОТ 2 - ЈАВНА ГРАДСКА ХИГИЈЕНА ЗА 2022. И 2023. ГОДИНУ, ЛОТ 2: Oдржавање јавних зелених површина у градском подручју и одржавање јавних површина у мјесним заједницама око домова културе, других јавних објеката и спомен обиљежја за 2022. и 2023. годину 81.18KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-18(2 лота)/21 - ЛОТ 1 - ЈАВНА ГРАДСКА ХИГИЈЕНА ЗА 2022. И 2023. ГОДИНУ, ЛОТ 1: Чишћење јавних површина у прољетном, љетном, јесењем и зимском периоду у Граду Бијељина и насељеном мјесту Јања за 2022. и 2023. годину 75.12KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-15/22 - УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА ГЕОГРАФСКОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА (ГИС) 72.73KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-09/22 - ИСПИТИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И ДЕБЉИНА СВИХ СЛОЈЕВА КОЛОВОЗНИХ КОНСТРУКЦИЈА ТОКОМ ГРАЂЕЊА 67.86KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке Ф-н-01/21 - ПРУЖАЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА 73.52KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-53/21 - ИЗРАДА И ОДРЖАВАЊЕ ВЕРТИКАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2022. И 2023. ГОДИНУ 73.89KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-46(4 лота)/21-ЛОТ 4 - ОДРЖАВАЊЕ - ПОШЉУНЧАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ МАКАДАМСКИХ ПУТЕВА И ГРАДСКИХ МАКАДАМСКИХ УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2022. ГОДИНУ И 2023. ГОДИНУ, ЛОТ 4: Одржавање-пошљунчавање градских макадамских улица за 2022. и 2023. годину 75.24KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-46(4 лота)/21-ЛОТ 3 - ОДРЖАВАЊЕ - ПОШЉУНЧАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ МАКАДАМСКИХ ПУТЕВА И ГРАДСКИХ МАКАДАМСКИХ УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2022. ГОДИНУ И 2023. ГОДИНУ, ЛОТ 3: Одржавање-пошљунчавање локалних макадамских путева – СЈЕВЕРНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2022. И 2023. ГОДИНУ 78.21KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-46(4 лота)/21-ЛОТ 2 - ОДРЖАВАЊЕ - ПОШЉУНЧАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ МАКАДАМСКИХ ПУТЕВА И ГРАДСКИХ МАКАДАМСКИХ УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2022. ГОДИНУ И 2023. ГОДИНУ, ЛОТ 2: Одржавање-пошљунчавање локалних макадамских путева – ЗАПАДНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2022. И 2023. ГОДИНУ 79.31KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-46(4 лота)/21-ЛОТ 1 - ОДРЖАВАЊЕ - ПОШЉУНЧАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ МАКАДАМСКИХ ПУТЕВА И ГРАДСКИХ МАКАДАМСКИХ УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2022. ГОДИНУ И 2023. ГОДИНУ, ЛОТ 1: Одржавање-пошљунчавање локалних макадамских путева – ИСТОЧНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2022. И 2023. ГОДИНУ 78.03KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-51(2 лота)/21 - ЛОТ 2 - РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И ГРАДСКИХ УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2022. И 2023. ГОДИНУ, ЛОТ 2: Редовно одржавање (ископ и прочишћавање канала) локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима на подручју Града Бијељина за 2022. и 2023. годину 76.96KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-51(2 лота)/21 - ЛОТ 1 - РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И ГРАДСКИХ УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2022. И 2023. ГОДИНУ, ЛОТ 1: Редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима на подручју Града Бијељина за 2022. и 2023. годину 72.99KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-17/21 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА У АМАЈЛИЈАМА - II ФАЗА 77.04KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-47/21 - ГЕОДЕТСКО МЈЕРЕЊЕ И СНИМАЊЕ ЗА 2022. И 2023. ГОДИНУ 320.32KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-52(2 лота)/21 - ЛОТ 2 - РАДОВИ НА САНАЦИЈИ УДАРНИХ АСФАЛТНИХ РУПА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2022. И 2023. ГОДИНУ, ЛОТ 2: Радови на санацији (крпљењу) ударних асфалтних рупа на локалним и некатегорисаним путевима на подручју Града Бијељина за 2022. и 2023. Годину 369.51KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-52(2 лота)/21 - ЛОТ 1 - РАДОВИ НА САНАЦИЈИ УДАРНИХ АСФАЛТНИХ РУПА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2022. И 2023. ГОДИНУ, ЛОТ 1: Радови на санацији (крпљењу) ударних асфалтних рупа у Граду Бијељина и Јањи за 2022. и 2023. годину 369.36KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-48/21 - РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ СТЕФАНА ДЕЧАНСКОГ У БИЈЕЉИНИ - ФАЗА 1 328.13KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-26/21 - РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ СВЈЕТЛОСНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2022. И 2023. ГОДИНУ 323KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-25/21 - ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОМУНАЛНУ НАКНАДУ И ПОРЕЗ НА НЕПОКРЕТНОСТИ 60.32KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-49/21 - ИЗГРАДЊА ПЈЕШАЧКЕ СТАЗЕ У ПУТНОМ ПОЈАСУ МАГИСТРАЛНОГ ПУТА М-1 113, ДИОНИЦА БИЈЕЉИНА 2- УГЉЕВИЧКА ОБРИЈЕЖ, НА СТАЦ. ОД КМ 1+550,00 ДО 1+750,00 84.75KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-41/21 - НАСТАВАК АСФАЛТИРАЊА МАЧВАНСКЕ УЛИЦЕ У БИЈЕЉИНИ 74.85KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-29/21 - ОБЈАВА ОГЛАСА У ДНЕВНОМ ЛИСТУ ЗА 2022. ГОДИНУ' 76.27KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-33/21 - УСЛУГЕ ТЕКУЋЕГ И ПРЕВЕНТИВНОГ ОДРЖАВАЊА ПОСТОЈЕЋЕГ СИСТЕМА ЗА БЕЖИЧНО ПОВЕЗИВАЊЕ МЈЕСНИХ КАНЦЕЛАРИЈА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У ЈЕДИНСТВЕНУ РАЧУНАРСКУ МРЕЖУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ БИЈЕЉИНА, УСЛУГЕ КОРИШТЕЊА И ОДРЖАВАЊА СЛУЖБЕНОГ Е-МАИЛ СЕРВЕРА И УСЛУГЕ КОНТРОЛЕ ПРИСТУПА ИНТЕРНЕТУ У ЈЕДИНСТВЕНОЈ РАЧУНАРСКОЈ МРЕЖИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ТОКОМ 2022. ГОДИНЕ 74.13KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-43/21 - НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ СВЈЕТЛОСНО – СИГНАЛНОГ УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ ЗА СМИРИВАЊЕ САОБРАЋАЈА У ЗОНИ ПЈЕШАЧКОГ ПРЕЛАЗА У УЛИЦИ КУЛИНА БАНА У БИЈЕЉИНИ 74.97KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-19/21 - МЈЕРЕЊЕ АЕРОЗАГАЂЕЊА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА 78.45KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-34/21 - УСЛУГЕ ШТАМПЕ, КОПИРАЊА И СКЕНИРАЊА НА ИЗНАЈМЉЕНИМ ШТАМПАЧИМА И МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИМ УРЕЂАЈИМА 76.27KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-02/21 - НАБАВКА УЖИНЕ ЗА РОМСКУ ДЈЕЦУ У 2022. ГОДИНИ 67.53KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-28/21 - ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ И ВИДЕО НАДЗОРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БИЈЕЉИНА 83.58KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-50/21 - РЕКОНСТРУКЦИЈА ТРОТОАРА У УЛИЦИ ГАВРИЛА ПРИНЦИПА У БИЈЕЉИНИ 73.6KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке СКП-н-01/21: КОНКУРС ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКОГ РЈЕШЕЊА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ ОБЈЕКТА „ВОДОТОРАЊ“ У БИЈЕЉИНИ 66.39KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-16/21 - НАБАВКА СПОРТСКИХ РЕКВИЗИТА И ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ СПОРТСКИХ ТАКМИЧЕЊА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА И КЛУБОВА, ЗА ОПРЕМАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ И ИЗГРАЂЕНИХ СПОРТСКИХ ТЕРЕНА КАО И ЗА ДВИЈЕ УЛИЧНЕ ТРКЕ У 2022. И 2023. ГОДИНИ 75.04KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-35/21 - ОДВОЗ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2022. ГОДИНУ 71.96KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-20/21 - НАБАВКА OПРЕМЕ ЗА ВИДЕО НАДЗОР И МОБИЛНИХ КАМЕРА 82.72KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке Ф-н-01/21 - ПРУЖАЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА 80.63KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке ДД-06/21: ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА И МЕДИЈСКО ПРАЋЕЊЕ ИЗБОРА СПОРТИСТЕ ГОДИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА И СНИМАЊЕ ВИДЕО ПОРТРЕТА СПОРТИСТЕ БИЈЕЉИНА У 2021. ГОДИНИ 66.25KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-30-у2/19 - УТВРЂИВАЊЕ ВИШКА РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА СОКОЛСКИ ДОМ У БИЈЕЉИНИ – III ФАЗА, ДОДАТНИ УГОВОР НА УГОВОР БРОЈ: 02-404-238/19 ОД 03.03.2020. ГОДИНЕ 60.48KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ИП-н-01/21 - ИЗВРШЕЊЕ РЈЕШЕЊА УРБАНИСТИЧКО-ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ - УКЛАЊАЊЕ ДИЈЕЛА ОБЈЕКТА ЗАДРУЖНОГ ДОМА У БАТКОВИЋУ ЗБОГ ФИЗИЧКЕ ДОТРАЈАЛОСТИ 324.96KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-39-п1/21 - ИЗРАДА ДЕТАЉНОГ ЕНЕРГЕТСКОГ ПРЕГЛЕДА И ЕНЕРГЕТСКО СЕРТИФИКОВАЊЕ УПРАВНЕ ЗГРАДЕ НА НОВОМ ГРАДСКОМ ГРОБЉУ 321.79KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-04-п1/21 - НАБАВКА КОНТЕЈНЕРА ЗА СМЕЋЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ РОМА 2018-2019 У ГРАДУ БИЈЕЉИНА" 600.34KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-15-п1/21 - ОБРАДА ШПАЛЕТНИ ОКО НОВОУГРАЂЕНИХ ПРОЗОРА НА ОБЈЕКТУ ДОМА КУЛТУРЕ У ВЕЛИКОЈ ОБАРСКОЈ 66.19KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке ОЗП-14/21: НАБАВКА СВЈЕЖЕГ ЈУНЕЋЕГ МЕСА И ПРЕРАЂЕВИНА ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНЕ КУХИЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА ТОКОМ 2022. ГОДИНЕ 63.48KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-28/21 - УСЛУГЕ ИНТЕРНЕТА ТОКОМ 2022. ГОДИНЕ 70.6KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-13/21 - НАБАВКА ХЉЕБА ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНЕ КУХИЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА ТОКОМ 2022. ГОДИНЕ 75.5KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ТВЈ-05-п1/21 - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ВАТРОГАСНОМ ДОМУ У ЈАЊИ 86.62KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-20/21 - НАБАВКА OПРЕМЕ ЗА ВИДЕО НАДЗОР И МОБИЛНИХ КАМЕРА 77.13KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-12/21 - НАБАВКА СВЈЕЖЕГ И КОНЗЕРВИРАНОГ ВОЋА И ПОВРЋА И ОСТАЛЕ РОБЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНЕ КУХИЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА ТОКОМ 2022. ГОДИНЕ” 75.87KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-25/21 - УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ТОКОМ 2022. ГОДИНЕ 71.33KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке ОЗП-30/21: УСЛУГЕ КОРИШТЕЊА MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD ЗА 2021. ГОДИНУ 65.97KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-16/21 - НАБАВКА ПОГОНСКОГ ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА И ЈАВНЕ КУХИЊЕ ТОКОМ 2022. И 2023. ГОДИНЕ 80.96KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-40/21 - ИЗГРАДЊА ПЈЕШАЧКЕ ЗОНЕ И УРЕЂЕЊЕ ПЛАТОА СА УРБАНИМ МОБИЛИЈАРОМ У УЛИЦИ ПАТРИЈАРХА ПАВЛА У БИЈЕЉИНИ 74.79KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке КГН-10-п2/21 - ИЗРАДА ДЕСЕТ ПАРКИНГ ПОСТОЉА ЗА БИЦИКЛЕ 69.97KB
Одлука о отказу поступка јавне набавке СКП-21/21- САДЊА ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА. 54.74KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-42/21 - ИЗРАДА СТАРОГ ПУТА ОД БАБИНОГ АЈРА ПРЕКО ЈАЊИЋА КОСЕ ДО ЗАСЕОКА ЈАЊИЋИ У ГЛАВИЧОРКУ, К.О. БУКОВИЦА ДОЊА 79.24KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке КГН-11/21 - НАБАВКА И УГРАДЊА МРЕЖНЕ ОПРЕМЕ У ИНОВАЦИОНОМ ЦЕНТРУ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ 74.79KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-18/21 - НАБАВКА ТОРБИ ЗА СЛУЖБЕНИКЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА 76.8KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-28/21 - ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ И ВИДЕО НАДЗОРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БИЈЕЉИНА 75.5KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке ДД-07(3 лота)/21 - ЛОТ 2 - ЕНЕРГЕТСКО СЕРТИФИКОВАЊЕ, ЛОТ 2: ЕНЕРГЕТСКО СЕРТИФИКОВАЊЕ ОБЈЕКТА ШТАЛЕ ЗА КРАВЕ СА ИЗМУЗИШТЕМ И НАСТАВНИМ ЦЕНТРОМ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ У БИЈЕЉИНИ 72.82KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-07(3 лота)/21 - ЛОТ 3 - ЕНЕРГЕТСКО СЕРТИФИКОВАЊЕ, ЛОТ 3: ЕНЕРГЕТСКО СЕРТИФИКОВАЊЕ НОВОГ ИНДИВИДУАЛНОГ ОБЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ РОМА 2018-2019 У ГРАДУ БИЈЕЉИНА“ 77.77KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке КГН-04/21 - КОМУНАЛНИ МОБИЛИЈАР (КЛУПЕ И КАНТЕ ЗА СМЕЋЕ) 72.8KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-23(3 лота)/21 - ЛОТ 3 - ОДРЖАВАЊЕ ПОШЉУНЧАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА, ЛОТ 3: ОДРЖАВАЊЕ ПОШЉУНЧАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА - СЈЕВЕРНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА 85.81KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-23(3 лота)/21 - ЛОТ 2 - ОДРЖАВАЊЕ ПОШЉУНЧАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА, ЛОТ 2: ОДРЖАВАЊЕ ПОШЉУНЧАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА - ЈУГОИСТОЧНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА 84.15KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-23(3 лота)/21 - ЛОТ 1 - ОДРЖАВАЊЕ ПОШЉУНЧАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА, ЛОТ 1: ОДРЖАВАЊЕ ПОШЉУНЧАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА - ЗАПАДНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА 82.64KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-н-02/21 - ИЗГРАДЊА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СА ДНЕВНИМ ЦЕНТРОМ ЗА ДЈЕЦУ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА - ЗАВРШНИ РАДОВИ НА ВАЊСКОМ УРЕЂЕЊУ 72.28KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке ПР-02-п1/21 - ВРШЕЊЕ ОПШТЕ СИСТЕМАТСКЕ ПРЕВЕНТИВНЕ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У 2021. ГОДИНИ 308.53KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке СКП-39/21 - ИЗРАДА ДЕТАЉНОГ ЕНЕРГЕТСКОГ ПРЕГЛЕДА И ЕНЕРГЕТСКО СЕРТИФИКОВАЊЕ УПРАВНЕ ЗГРАДЕ НА НОВОМ ГРАДСКОМ ГРОБЉУ 243.44KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке ТВЈ-05/21 - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ВАТРОГАСНОМ ДОМУ У ЈАЊИ 60.25KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-38/21 - АСФЛАТИРАЊЕ – РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ БРАЋЕ ЛАЗИЋ У МЗ ЈАЊА У САРАДЊИ СА МИНИСТАРСТВОМ ЗА ЉУДСКА ПРАВА И ИЗБЈЕГЛИЦЕ БиХ 77.23KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-04/21 - НАБАВКА КОНТЕЈНЕРА ЗА СМЕЋЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ''СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ РОМА 2018-2019 У ГРАДУ БИЈЕЉИНА'' 61.69KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-23/21 - ИЗРАДА РЕКЛАМНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2021. ГОДИНУ 73.75KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-07(3 лота)/21 - ЛОТ 3 - ЕНЕРГЕТСКО СЕРТИФИКОВАЊЕ, ЛОТ 3: ЕНЕРГЕТСКО СЕРТИФИКОВАЊЕ НОВОГ ИНДИВИДУАЛНОГ ОБЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ РОМА 2018-2019 У ГРАДУ БИЈЕЉИНА“ 77.12KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-07(3 лота)/21 - ЛОТ 2 - ЕНЕРГЕТСКО СЕРТИФИКОВАЊЕ, ЛОТ 2: ЕНЕРГЕТСКО СЕРТИФИКОВАЊЕ ОБЈЕКТА ШТАЛЕ ЗА КРАВЕ СА ИЗМУЗИШТЕМ И НАСТАВНИМ ЦЕНТРОМ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ У БИЈЕЉИНИ 76.75KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-07(3 лота)/21 - ЛОТ 1 - ЕНЕРГЕТСКО СЕРТИФИКОВАЊЕ, ЛОТ 1: ЕНЕРГЕТСКО СЕРТИФИКОВАЊЕ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У СКЛОПУ ОШ „ЈОВАН ДУЧИЋ“ У ПАТКОВАЧИ 77.21KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке КГН-н-01/21 - МЕДИЈСКО ПРАЋЕЊЕ АКТИВНОСТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА И ПРОМОЦИЈА ПРИВРЕДНИХ, ИНВЕСТИЦИОНИХ, ТУРИСТИЧКИХ, СПОРТСКИХ И КУЛТУРНИХ ПОТЕНЦИЈАЛА СЕМБЕРИЈЕ ПУТЕМ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ СИГНАЛА 73.2KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке КГН-09/21 - САДЊА ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА 70.96KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-30/21 - УСЛУГЕ КОРИШТЕЊА MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARDЗА 2021. ГОДИНУ 81.93KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке ИЗ-02-П1/21 - УСЛУГЕ РЕДОВНОГ И ВАНРЕДНОГ ОДРЖАВАЊА ВАНБРОДСКИХ МОТОРА И ОПРЕМЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 60.72KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-11/21 - НАБАВКА ВАЊСКЕ ЈЕДИНИЦЕ VRV HAIER УРЕЂАЈА (УРЕЂАЈ ЗА ГРИЈАЊЕ) 69.72KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-27/21 - УСЛУГЕ ТЕКУЋЕГ И ПРЕВЕНТИВНОГ ОДРЖАВАЊА ПОСТОЈЕЋЕГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА УВЕЗИВАЊЕ МАТИЧНИХ КАНЦЕЛАРИЈА И УСЛУГЕ КОРИШТЕЊА E-MAIL СЕРВЕРА И КОНТРОЛЕ ПРИСТУПА ИНТЕРНЕТУ ТОКОМ 2021. ГОДИНЕ 61.41KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СГ-02/21 - ПРЕНОС УЖИВО СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА НА ВЕБ ПОРТАЛУ, ФЕЈСБУК СТРАНИЦИ И ЈУТЈУБ КАНАЛУ, У ВИСОКОМ КВАЛИТЕТУ, УЗ МОГУЋНОСТ ДА СВИ ОСТАЛИ МЕДИЈИ БЕСПЛАТНО ПРЕУЗМУ СИГНАЛ 82.03KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-14/21 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УГРАДЊИ ГРИЈАЊА ЗА МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ 80.32KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-15/21 - ОБРАДА ШПАЛЕТНИ ОКО НОВОУГРАЂЕНИХ ПРОЗОРА НА ОБЈЕКТУ ДОМА КУЛТУРЕ У ВЕЛИКОЈ ОБАРСКОЈ 60.93KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-33/21 - ИЗГРАДЊА И АСФАЛТИРАЊЕ ПУТЕВА, УЛИЦА, ПЈЕШАЧКО- БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА И ТРОТОАРА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА 98.14KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ТВЈ-03/21 - НАБАВКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ВАТРОГАСНЕ ОПРЕМЕ И ПРОТИВПОЖАРНИХ АПАРАТА 83.83KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-30/21 - УСЛУГЕ КОРИШТЕЊА MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD ЗА 2021. ГОДИНУ 82.72KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке КГН-08/21 - ИЗРАДА ДЕТАЉНИХ ЕНЕРГЕТСКИХ ПРЕГЛЕДА И ЕНЕРГЕТСКО ЦЕРТИФИКОВАЊЕ ЈАВНИХ ЗГРАДА 82.73KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке КГН-03/21 - НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПЕТ МЗ У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА ''ЈАЧАЊЕ УЛОГЕ МЗ У БиХ' 85.37KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-08/21 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПРОШИРЕЊУ НИСКОНАПОНСКЕ МРЕЖЕ И ПРИКЉУЧАК ШЕСТ РОМСКИХ СТАНОВА НА ИСТУ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ РОМА 2018-2019 У ГРАДУ БИЈЕЉИНА“, 79.53KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-н-01/21 - НАБАВКА ЛИЧНИХ ЗАШТИТНИХ СРЕДСТАВА (МАСКЕ, РУКАВИЦЕ, КАПЕ И КАЉАЧЕ) 78.75KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-06-п1/21 - ОДРЖАВАЊЕ И НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДИЈЕЛОВА ЗА ТЕКУЋЕ И ПРЕВЕНТИВНО ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРА, ШТАМПАЧА, СКЕНЕРА И ФОТОКОПИР АПАРАТА ЗА 2021. И 2022. ГОДИНУ 79.25KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-24(2 лота)/21 - ЛОТ 1 - ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ( ЗА СЕЗОНУ 2021/2022), ЛОТ 1: РАД КОМПЛЕТНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА ЧИШЋЕЊУ И ПОСИПАЊУ СВИХ УЛИЦА У БИЈЕЉИНИ И ЈАЊИ 71.68KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-24(2 лота)/21 - ЛОТ 2 - ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ( ЗА СЕЗОНУ 2021/2022), ЛОТ 2: РАД КОМПЛЕТНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА ЧИШЋЕЊУ И ПОСИПАЊУ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА 84.74KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-30/21 - ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНИХ МРЕЖА У МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 74.54KB
Одлукa о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СГ-04/21 - ИНФОРМИСАНОСТ ГРАЂАНА СЕМБЕРИЈЕ О АКТИВНОСТИМА, ОДЛУКАМА И АКТИМА КОЈЕ ДОНОСИ СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2021. ГОДИНУ, ПУТЕМ WEB ПОРТАЛА 70.24KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке КГН-10-п1/21 - ИЗРАДА 10 ПАРКИНГ ПОСТОЉА ЗА БИЦИКЛЕ 59.85KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-36/21 - ИЗРАДА И УГРАДЊА КОМУНАЛНОГ МОБИЛИЈАРА (КЛУПЕ И КАНТЕ ЗА СМЕЋЕ), 73.42KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-н-01/21 - ИЗВОЂЕЊЕ ПРИПРЕМНИХ РАДОВА (РУШЕЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКАТА) НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ЗАТВАРАЊЕ КОЛЕКТИВНИХ ЦЕНТАРА И АЛТЕРНАТИВНОГ СМЈЕШТАЈА ПУТЕМ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА ЈАВНИХ СТАМБЕНИХ РЈЕШЕЊА Л/Д 1789 (ЦЕБ 2) 71.21KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СГ-03/21 - СНИМАЊЕ СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА У 2021.ГОДИНИ, КРЕИРАЊЕ И ЕМИТОВАЊЕ САЖЕТКА ПУТЕМ ТВ ПРОГРАМА 69.26KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СГ-05/21 - ДИРЕКТАН ПРЕНОС СВЕЧАНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА И И МАНИФЕСТАЦИЈА ПОВОДОМ ДАНА ГРАДА НА ТВ ПРОГРАМУ 68.59KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке СКП-27/21 - Одржавање кишне канализације у граду Бијељина и насељеном мјесту Јања 47.56KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-н-07-у1-п1/19 - УГОВАРАЊЕ НЕПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА ПРИЛИКОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА: ИЗГРАДЊА НОВЕ АУТОБУСКЕ НА МЈЕСТУ СТАРЕ ЖЕЉЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ У ГРАДУ БИЈЕЉИНА, ДОДАТНИ УГОВОР НА УГОВОР БР: 2-404- 236/19 ОД 25.06.2020. ГОДИНЕ 61.66KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-11/21 - УКЛАЊАЊЕ ЕКОНОМСКИХ ОБЈЕКАТА (ШТАЛЕ ЗА КРАВЕ) ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ У БИЈЕЉИНИ 76.62KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-09/21 - ИЗГРАДЊА ОГРАДЕ И ШЕСТ ПОМОЋНИХ ОБЈЕКАТА НА ПАРЦЕЛИ К.Ч. 903/2 У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА “СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ РОМА 2018-2019 У ГРАДУ БИЈЕЉИНА“ 73.11KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-31/21 - РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНЦЕЛАРИЈЕ МЈЕСНОГ УРЕДА У ДОЊОЈ БУКОВИЦИ 83.83KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СГ-01-п1/21 - НАБАВКА ГРАДСКИХ ОДЛИКОВАЊА И ГРБОВА ГРАДА ЗА 2021. ГОДИНУ 66.11KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-н-01/21 - НАБАВКА ЛИЧНИХ ЗАШТИТНИХ СРЕДСТАВА (МАСКЕ, РУКАВИЦЕ, КАПЕ И КАЉАЧЕ) 74.15KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-13/21 - ИЗВОЂЕЊЕ ЕЛЕКТРО РАДОВА НА ОБЈЕКТУ ЈУ „ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БИЈЕЉИНА“ 75.31KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-05/21 - ОПРЕМАЊЕ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ И ДВИЈЕ УЧИОНИЦЕ У СКЛОПУ ОШ „ЈОВАН ДУЧИЋ“ У ПАТКОВАЧИ 72.21KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-22/21 - ИСПИТИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И ДЕБЉИНА СВИХ СЛОЈЕВА КОЛОВОЗНИХ КОНСТРУКЦИЈА ТОКОМ ГРАЂЕЊА 68KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-03/21 - НАБАВКА НАМЈЕШТАЈА ЗА ПОДРУЧНУ ОШ „СТЕВАН НЕМАЊА“ ГОРЊИ ДРАГАЉЕВАЦ У ГОРЊЕМ МАГНОЈЕВИЋУ'' 68.24KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ИП-01(5 лотoва)/21-ЛОТ 5 - ПРЕГЛЕД ИНСПЕКЦИЈСКИХ УЗОРАКА У ТОКУ 2021. ГОДИНЕ, ЛОТ 5: УЗОРКОВАЊЕ И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА СЈЕМЕНА ПОЉОПРИВРЕДНОГ БИЉА И МИНЕРАЛНИХ ЂУБРИВА 320.78KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ИП-01(5 лотoва)/21-ЛОТ 4 - ПРЕГЛЕД ИНСПЕКЦИЈСКИХ УЗОРАКА У ТОКУ 2021. ГОДИНЕ, ЛОТ 4: ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ НА ФТАЛАТЕ 319.65KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ИП-01(5 лотoва)/21-ЛОТ 3 - ПРЕГЛЕД ИНСПЕКЦИЈСКИХ УЗОРАКА У ТОКУ 2021. ГОДИНЕ, ЛОТ 3: ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ НА АДИТИВЕ 320.36KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ИП-01(5 лотoва)/21-ЛОТ 2 - ПРЕГЛЕД ИНСПЕКЦИЈСКИХ УЗОРАКА У ТОКУ 2021. ГОДИНЕ, ЛОТ 2: ИСПИТИВАЊЕ МИКРОБИОЛОШКЕ ИСПРАВНОСТИ 321.1KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ИП-01(5 лотoва)/21-ЛОТ 1 - ПРЕГЛЕД ИНСПЕКЦИЈСКИХ УЗОРАКА У ТОКУ 2021. ГОДИНЕ, ЛОТ 1: АНАЛИЗА ХРАНЕ НА МИКОТОКСИНЕ И МЕТАЛЕ 319.74KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-22/21 - СИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЛИЦА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА 275.97KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-20 (2 Лотa)/21- Лот 2 - ЧИШЋЕЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ОКО ДОМОВА КУЛТУРЕ, ШКОЛСКИХ ОБЈЕКАТА И СПОМЕН ОБИЉЕЖЈА, ЛОТ 2: ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ОКО ДОМОВА КУЛТУРЕ, ШКОЛСКИХ ОБЈЕКАТА И СПОМЕН ОБИЉЕЖЈА 277.91KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ТВЈ-04/21 - ИЗГРАДЊА ВАТРОГАСНОГ ДОМА - I ФАЗА 316.56KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-29/21 - ИЗРАДА И УГРАДЊА КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЕ – ИЗРАДА И УГРАДЊА КУЋНИХ БРОЈЕВА, ОГЛАСНИХ ТАБЛИ, ТАБЛИ УПОЗОРЕЊА, ПУТОКАЗА, ЗАШТИТНИХ СТУБИЋА И САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА 74.78KB
Одлука о отказу поступка јавне набавке СКП-06 (5 Лотова)/21- Лот 3 - КОШЕЊЕ-УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА И КОШЕЊЕ АМБРОЗИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА - ЛОТ 3 - КОШЕЊЕ–УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА – ЗАПАДНИ ДИО 65.46KB
Одлуку о поништењу поступка јавне набавке СГ-01/21: НАБАВКА ГРАДСКИХ ОДЛИКОВАЊА И ГРБОВА ГРАДА ЗА 2021. ГОДИНУ 57.82KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-19/21 - НАБАВКА УРЕЂАЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ, СЕРВЕР ДИСКОВА, РУЧНИХ СКЕНЕРА И БАТЕРИЈА ЗА УПС УРЕЂАЈЕ 76.11KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-30/21 - УСЛУГЕ КОРИШТЕЊА "MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD" ЗА 2021. ГОДИНУ 86.95KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-10/21 - Набавка угља за потребе гријања Територијалне ватрогасне јединице Бијељина за грејну сезону 2021/2022. 76.26KB
Одлуку о поништењу поступка јавне набавке КГН-07(4 Лота)/21-Лот 4: МЕДИЈСКО ПРАЋЕЊЕ АКТИВНОСТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА, ПРОМОЦИЈА ПРИВРЕДНИХ, ИНВЕСТИЦИОНИХ, ТУРИСТИЧКИХ, СПОРТСКИХ И КУЛТУРНИХ ПОТЕНЦИЈАЛА СЕМБЕРИЈЕ ПУТЕМ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ СИГНАЛА И ОРГАНИЗАЦИЈА И МЕЊЕДИЈСКО ПРАЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОГАЂАЈА - ЛОТ 4: ОРГАНИЗАЦИЈА И МЕДИЈСКО ПРАЋЕЊЕ ПУТЕМ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ СИГНАЛА ЈАВНИХ ДОГАЂАЈА У ГРАДУ БИЈЕЉИНА 70.2KB
Одлуку о поништењу поступка јавне набавке КГН-07(4 Лота)/21-Лот 3: МЕДИЈСКО ПРАЋЕЊЕ АКТИВНОСТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА, ПРОМОЦИЈА ПРИВРЕДНИХ, ИНВЕСТИЦИОНИХ, ТУРИСТИЧКИХ, СПОРТСКИХ И КУЛТУРНИХ ПОТЕНЦИЈАЛА СЕМБЕРИЈЕ ПУТЕМ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ СИГНАЛА И ОРГАНИЗАЦИЈА И МЕЊЕДИЈСКО ПРАЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОГАЂАЈА - ЛОТ 3: ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКИХ, СПОРТСКИХ И КУЛТУРНИХ ПОТЕНЦИЈАЛА СЕМБЕРИЈЕ ПУТЕМ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ СИГНАЛА 64.66KB
Одлуку о поништењу поступка јавне набавке КГН-07(4 Лота)/21-Лот 2: МЕДИЈСКО ПРАЋЕЊЕ АКТИВНОСТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА, ПРОМОЦИЈА ПРИВРЕДНИХ, ИНВЕСТИЦИОНИХ, ТУРИСТИЧКИХ, СПОРТСКИХ И КУЛТУРНИХ ПОТЕНЦИЈАЛА СЕМБЕРИЈЕ ПУТЕМ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ СИГНАЛА И ОРГАНИЗАЦИЈА И МЕЊЕДИЈСКО ПРАЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОГАЂАЈА - ЛОТ 2: ПРОМОЦИЈА ПРИВРЕДНИХ И ИНВЕСТИЦИОНИХ ПОТЕНЦИЈАЛА СЕМБЕРИЈЕ ПУТЕМ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ СИГНАЛА 64.3KB
Одлуку о поништењу поступка јавне набавке КГН-07(4 Лота)/21-Лот 1: МЕДИЈСКО ПРАЋЕЊЕ АКТИВНОСТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА, ПРОМОЦИЈА ПРИВРЕДНИХ, ИНВЕСТИЦИОНИХ, ТУРИСТИЧКИХ, СПОРТСКИХ И КУЛТУРНИХ ПОТЕНЦИЈАЛА СЕМБЕРИЈЕ ПУТЕМ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ СИГНАЛА И ОРГАНИЗАЦИЈА И МЕЊЕДИЈСКО ПРАЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОГАЂАЈА - ЛОТ 1: МЕДИЈСКО ПРАЋЕЊЕ АКТИВНОСТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА ПУТЕМ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ СИГНАЛА 64.31KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-10/21 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ РАДИОНИЦА ЗА ПОТРЕБЕ ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА ''МИХАЈЛО ПУПИН'' У БИЈЕЉИНИ - II ФАЗА 70.99KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ИП-02/21 - ИСПИТИВАЊЕ МИКРОБИОЛОШКЕ ЧИСТОЋЕ 58.42KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ИП-03/21 - ИЗВРШЕЊЕ РЈЕШЕЊА УРБАНИСТИЧКО-ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 68.85KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ТВЈ-02/21 - НАБАВКА РАДНЕ ВАТРОГАСНЕ ОДЈЕЋЕ И ОБУЋЕ ЗА ВАТРОГАСЦЕ 77.29KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-20 (2 Лотa)/21- Лот 1 - ЧИШЋЕЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА 80.19KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке БИЗ-02/21 - УСЛУГЕ РЕДОВНОГ И ВАНРЕДНОГ ОДРЖАВАЊА ВАНБРОДСКОГ МОТОРА И ОПРЕМЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 61.01KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-18-п1-у1/20 - УТВРЂИВАЊЕ ВИШКА И УГОВАРАЊЕ НЕПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПОДРУЧНОГ ОДЈЕЉЕЊА ПЕТОРАЗРЕДНЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СТЕВАН НЕМАЊА“ ГОРЊИ ДРАГАЉЕВАЦ У ГОРЊЕМ МАГНОЈЕВИЋУ, ДОДАТНИ УГОВОР НА УГОВОР БР: 02-404-161/2020 ОД 02.11.2020. ГОДИНЕ 61.88KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СГ-01/21 - НАБАВКА ГРАДСКИХ ОДЛИКОВАЊА И ГРБОВА ГРАДА ЗА 2021. ГОДИНУ 68.18KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ТВЈ-02/21 - НАБАВКА РАДНЕ ВАТРОГАСНЕ ОДЈЕЋЕ И ОБУЋЕ ЗА ВАТРОГАСЦЕ 85.15KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке БИЗ-01/21 - НАБАВКА ВАНБРОДСКОГ МОТОРА 73.17KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке СКП-н-07-у1/19 - УГОВАРАЊЕ НЕПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА ПРИЛИКОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА: ИЗГРАДЊУ НОВЕ АУТОБУСКЕ НА МЈЕСТУ СТАРЕ ЖЕЉЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ У ГРАДУ БИЈЕЉИНА, ДОДАТНИ УГОВОР НА УГОВОР БРОЈ:02-404-236/19 ОД 25.06.2020.ГОДИНЕ 64.79KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-01/21 - НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА БЕБЕ ПОВОДОМ МАНИФЕСТАЦИЈЕ ''КОНФЕРЕНЦИЈА БЕБА'' 317.21KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-06 (5 Лотова)/21- Лот 3: КОШЕЊЕ – УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА – ЗАПАДНИ ДИО 329.61KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-04 (4 Лота)Лот 1-п1/21: ОДРЖАВАЊЕ- ПОШЉУНЧАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ МАКАДАМСКИХ ПУТЕВА - ИСТОЧНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА 384.95KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке ЗП-06/21 - ОДРЖАВАЊЕ И НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДИЈЕЛОВА ЗА ТЕКУЋЕ ИПРЕВЕНТИВНО ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРА, ШТАМПАЧА, СКЕНЕРА И ФОТОКОПИР АПАРАТА ЗА 2021. И 2022. ГОДИНУ 59.24KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-15-п3-у2/19 - УТВРЂИВАЊЕ ВИШКА И УГОВАРАЊЕ НЕПРЕДВИЂЕНИХ И НАКНАДНИХ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У СКЛОПУ ОШ „ЈОВАН ДУЧИЋ“ У ПАТКОВАЧИ, ДОДАТНИ УГОВОР НА УГОВОР БРОЈ: 02-404-230/19 ОД 12.02.2020. ГОДИНЕ 64.64KB
Одлука о отказу поступка јавне набавке ОЈНИН -01(5 Лотова)/21-Лот 5 - УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (КОЈУ ИЗРАЂУЈЕ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА)- ЛОТ 5: РЕВИЗИЈА МАШИНСКОГ ДИЈЕЛА ПРОЈЕКАТА 65.76KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-06 (5 Лотова)/21- Лот 3 - УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА - ЗАПАДНИ ДИО 267.31KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-09/21 - ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОМУНАЛНУ НАКНАДУ И ПОРЕЗ НА НЕПОКРЕТНОСТИ 108.23KB
Одлукa о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-05(2 лота)/21: ИЗРАДA И ОДРЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА - Лот 2: ИЗРАДА И ОДРЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ЛОКАЛНИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА 143.98KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-05(2 лота)/21: ИЗРАДA И ОДРЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИН - Лот 1 ЛОТ 1: ИЗРАДА И ОДРЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ГРАДСКИМ УЛИЦАМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА 144.16KB
Одлукa о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЈНИН-01(5 лотова)/21: УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОЈУ ИЗРАЂУЈЕ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА, Лот 1 - ревизија пројеката високоградње 143.66KB
Одлукa о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЈНИН-01(5 лотова)/21: УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОЈУ ИЗРАЂУЈЕ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА, Лот 2 - ревизија пројеката нискоградње 145.69KB
Одлукa о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЈНИН-01(5 лотова)/21: УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОЈУ ИЗРАЂУЈЕ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА, Лот 3 - ревизија пројеката хидроградње 144.82KB
Одлукa о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЈНИН-01(5 лотова)/21: УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОЈУ ИЗРАЂУЈЕ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА, Лот 4 - ревизија пројеката - електро-енергетска постројења 142.56KB
Одлукa о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЈНИН-01(5 лотова)/21: УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОЈУ ИЗРАЂУЈЕ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА, Лот 5 - ревизија машинског дијела пројеката 153.88KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ТВЈ-01/21: ОДРЖАВАЊЕ ВАТРОГАСНИХ ВОЗИЛА 153.49KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-02 (2 Лота)/20-Лот 2: ЈАВНА ГРАДСКА ХИГИЈЕНА (Oдржавање јавних зелених површина) 171.37KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-02 (2 Лота)/20-Лот 1: ЈАВНА ГРАДСКА ХИГИЈЕНА (Чишћење јавних површина у прољетном, љетном, јесењем и зимском периоду у Граду Бијељина и насељеном мјесту Јања) 172.48KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-08/21: ГЕОДЕТСКО МЈЕРЕЊЕ И СНИМАЊЕ ТОКОМ 2021. ГОДИНЕ 130.42KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-34-у1/20: УГОВАРАЊЕ НАКНАДНИХ РАДОВА ПРИЛИКОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА УРЕЂЕЊЕ ОБАЛНИХ САДРЖАЈА УЗ КАНАЛ НА ДИОНИЦИ ОД УЛИЦЕ ЦАРА УРОША ДО УЛИЦЕ ПЕТРА КОЧИЋА 111.07KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке КГН-02/21: ИЗРАДА, ДИЗАЈН, ПРЕЛОМ И ШТАМПА ПРОМОТИВНИХ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПРОМОЦИЈУ „БИЈЕЉИНА - ГРАД БУДУЋНОСТИ" 137.95KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-04/21 - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ КАНЦЕЛАРИЈА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА 138.45KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-01/21 - НАБАВКА РАЧУНАРА И ШТАМПАЧА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА 150.1KB
Одлуке о избору најповољнијих понуђача у поступцима јавне набавке СКП-04 (4 лота)21 - ОДРЖАВАЊЕ-ПОШЉУНЧАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ МАКАДАМСКИХ ПУТЕВА И ГРАДСКИХ МАКАДАМСКИХ УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА 474.73KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-03/21 - прање саобраћајница и тротоара у Граду Бијељина 112.12KB
Одлуке о избору најповољнијих понуђача у поступцима јавне набавке СКП-06(5 лотова)/21 - кођење и уређење путних појаса и кошење амброзије на подручју Града Бијељина 706.49KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-17-у1/20 - УГОВАРАЊЕ НЕПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПОМОЋНОГ ТЕРЕНА СА ВЈЕШТАЧКОМ ТРАВОМ У СКЛОПУ КОМПЛЕКСА ГРАДСКОГ СТАДИОНА У БИЈЕЉИНИ, ДОДАТНИ УГОВОР 1 НА УГОВОР БР: 02-404-149/2020 ОД 13.10.2020. ГОДИНЕ 212.92KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-15/21 - ИЗРАДА И ОДРЖАВАЊЕ ВЕРТИКАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА 318.56KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-08/21 - УСЛУГЕ ШТАМПЕ, КОПИРАЊА И СКЕНИРАЊА НА ИЗНАЈМЉЕНИМ ШТАМПАЧИМА И МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИМ УРЕЂАЈИМА 325.29KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-18-п1/20 - ИЗГРАДЊА ПОДРУЧНОГ ОДЈЕЉЕЊА ПЕТОРАЗРЕДНЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СТЕВАН НЕМАЊА“ ГОРЊИ ДРАГАЉЕВАЦ У ГОРЊЕМ МАГНОЈЕВИЋУ 133.24KB
Одлуку о поништењу поступка јавне набавке ТВЈ-07/20 - ИЗРАДА И УГРАДЊА ГАРАЖНИХ РОЛО ВРАТА У ВАТРОГАСНОМ ДОМУ ЈАЊА 123.03KB
Набавка рачунара и опреме за иновациони центар у МЗ "Филип Вишњић" у склопу пројекта "Иновациони центар за одрживи развој" / “The inovation center for sustainable development", 127.64KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке КГН-н-03/20 - ИЗРАДА ПРОМОТИВНИХ МАТЕРИЈАЛА У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА "ВРТИЋ ЈЕ И МОЈЕ ПРАВО" NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке КГН-н-01/20: ДИЗАЈН, ПРЕЛОМ И ШТАМПА ПРОМОТИВНЕ БРОШУРЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА 131.81KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-32/20: УСЛУГА ЗАКУПА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ КАПАЦИТЕТА ЗА ПОТРЕБЕ ВИДЕО НАДЗОРА 131.23KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-18/20: Oсигурање и регистрација службених аутомобила Градске управе Града Бијељина 165.61KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-н-01-п1/20: НАБАВКА СВЈЕЖЕГ ЈУНЕЋЕГ МЕСА И ПРЕРАЂЕВИНА ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНЕ КУХИЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА 135.88KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-14(2 Лот-а)/20-Лот 2: ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У СЕЗОНИ 2020/2021 - ЛОТ 2 - ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ У СЕЗОНИ 2020/2021- РАД КОМПЛЕТНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА ЧИШЋЕЊУ И ПОСИПАЊУ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА 140.31KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-14(2 Лот-а)/20-Лот 1: ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У СЕЗОНИ 2020/2021 ЛОТ 1 – ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ У СЕЗОНИ 2020/2021– РАД КОМПЛЕТНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА ЧИШЋЕЊУ И ПОСИПАЊУ СВИХ УЛИЦА У БИЈЕЉИНИ И ЈАЊИ 210.5KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке: ДД-12-у1/20 - УГОВАРАЊЕ НЕПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ДОМА КУЛТУРЕ У ПУЧИЛАМА –VI ФАЗА (ЗАВРШНИ РАДОВИ) ДОДАТНИ УГОВОР НА УГОВОР БРОЈ: 02-404-28/20 ОД 14.04.2020. ГОДИНЕ 110.3KB
Одлука о отказу поступка јавне набавке TВJ-06/20 - ИЗГРАДЊА ВАТРОГАСНОГ ДОМА ПРВА И ДРУГА ФАЗА 119.96KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-34/20: УРЕЂЕЊЕ ОБАЛНИХ САДРЖАЈА УЗ КАНАЛ НА ДИОНИЦИ ОД УЛИЦЕ ЦАРА УРОША ДО УЛИЦЕ ПЕТРА КОЧИЋА 114.05KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-17/20: ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПОМОЋНОГ ТЕРЕНА СА ВЈЕШТАЧКОМ ТРАВОМ У СКЛОПУ КОМПЛЕКСА ГРАДСКОГ СТАДИОНА У БИЈЕЉИНИ 138.28KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-10-п1/20 - ИЗГРАДЊА ДОМА КУЛТУРЕ У НОВИМ ДВОРОВИМА- III ФАЗА (ЗАВРШНИ РАДОВИ) 131.03KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке е ОЈНИН-01(5 Лотова)/20- Лот 1 - УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (КОЈУ ИЗРАЂУЈЕ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА) - РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА ВИСОКОГРАДЊЕ 141.72KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЈНИН-01(5 Лотова)Лот 5-п1/20 - УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (КОЈУ ИЗРАЂУЈЕ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА)-РЕВИЗИЈА МАШИНСКОГ ДИЈЕЛА ПРОЈЕКАТА 152.16KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-15/20 - НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА МУЖУ КРАВА ЗА ОБЈЕКАТ ШТАЛЕ ЗА КРАВЕ СА ИЗМУЗИШТЕМ И НАСТАВНИМ ЦЕНТРОМ 137.3KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке КГН-02/20: НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЈЕШТАЈА ЗА ИНОВАЦИОНИ ЦЕНТАР У МЗ „ФИЛИП ВИШЊИЋ“ У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА „ИНОВАЦИОНИ ЦЕНТАР ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ“/“THE INOVATION CENTER FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT“ 145.89KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке ДД-07/20 - ИЗГРАДЊА ШЕСТ СОЦИЈАЛНИХ СТАНОВА И ШЕСТ ПОМОЋНИХ ОБЈЕКАТА СА ВАЊСКИМ УРЕЂЕЊЕМ ЗА УГРОЖЕНЕ РОМСКЕ ПОРОДИЦЕ ПО ПРОЈЕКТУ „СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ РОМА 2018-2019 У ГРАДУ БИЈЕЉИНА“ 154.02KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-16/20: ИЗРАДА И МОНТАЖА ПРЕГРАДА, ЈАСЛИ, ОГРАДА, КАПИЈА И КОРИТА ОД ИНОКСА ЗА ОБЈЕКАТ ШТАЛЕ ЗА КРАВЕ СА ИЗМУЗИШТЕМ И НАСТАВНИМ ЦЕНТРОМ 136.16KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ИП-01 (5 лотова) – Лот 5 – п1/20: ПРЕГЛЕД ИНСПЕКЦИЈСКИХ УЗОРАКА У ТОКУ 2020. ГОДИНЕ -УЗОРКОВАЊЕ И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА СЈЕМЕНА ПОЉОПРИВРЕДНОГ БИЉА И МИНЕРАЛНИХ ЂУБРИВА 129.62KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке БИЗ-05/20: САНИРАЊЕ СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА ПОРОДИЦАМА ПОГИНУЛИХ БОРАЦА, РВИ, ДЕМОБИЛИСАНИМ БОРЦИМА 131.81KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-13 (2 Лотa)Лот 2-п2/20 - Грађевински радови на парохијским домовима - грађевински радови на парохијском дому у ЦО Вршани 150.28KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б СГ-03/20 - Адвокатске услуге - анализа усклађености са позитивним прописима свих аката који се усвајају на сједницама Скупштине Града и стручна подршка у заступању пред надлежним органима у случају да дође до оспоравања неке од одлука усвојених на Скупштини 131.61KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке БИЗ-06/20- ИЗГРАДЊА ТЕМЕЉА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПРОСТОРИЈЕ КОРИСНИКА У АМАЈЛИЈАМА 109.29KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-33/20 - ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 139.25KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б СГ-04/20 - ИНФОРМИСАНОСТ ГРАЂАНА СЕМБЕРИЈЕ О АКТИВНОСТИМА, ОДЛУКАМА И АКТИМА КОЈЕ ДОНОСИ СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2020. ГОДИНУ, ПУТЕМ WEB ПОРТАЛА 131.7KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б СГ-04/20 - ИНФОРМИСАНОСТ ГРАЂАНА СЕМБЕРИЈЕ О АКТИВНОСТИМА, ОДЛУКАМА И АКТИМА КОЈЕ ДОНОСИ СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2020. ГОДИНУ, ПУТЕМ WEB ПОРТАЛА 131.7KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке КГН-09/20 - ИЗРАДА ДЕТАЉНИХ ЕНЕРГЕТСКИХ ПРЕГЛЕДА И ЕНЕРГЕТСКО ЦЕРТИФИКОВАЊЕ ЈАВНИХ ЗГРАДА 138.75KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЈНИН-01(5 Лотова)/20- Лот 1 - УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (КОЈУ ИЗРАЂУЈЕ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА) 120.93KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-30( 2 Лота)/20-Лот2 - ЛОТ 2: Израда и уградња канти за уличне отпатке 122.94KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-30( 2 Лота)/20-Лот1 - Израда и уградња комуналног мобилијара ЛОТ 1: Израда и уградња клупа 112.55KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке ДД-18/20 - ИЗГРАДЊА ПОДРУЧНОГ ОДЈЕЉЕЊА ПЕТОРАЗРЕДНЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СТЕВАН НЕМАЊА“ ГОРЊИ ДРАГАЉЕВАЦ У ГОРЊЕМ МАГНОЈЕВИЋУ 245.45KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-н-04 (2 Лота)/20- Лот 2 - Изградња инфраструктуре из водопривредних накнада ЛОТ 2: Чишћење канала у МЗ Црњелово Доње, к.ч. 6989 к.о. Црњелово Доње, дужине 200 м 377.68KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-н-04 (2 Лота)/20- Лот 1 - Изградња инфраструктуре из водопривредних накнада ЛОТ 1: Измијештање дијела канала који се налази у Индустријској зони 4. у Бијељини 376.56KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке: ДД- 08- у1 /20 - УГОВАРАЊЕ НЕПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА НА „ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА ПРОШИРЕЊУ НИСКОНАПОНСКЕ МРЕЖЕ И ПРИКЉУЧАК ШЕСТ СОЦИЈАЛНИХ СТАНОВА ЗА РОМЕ НА ИСТУ“ -НАБАВКА И УГРАДЊА ШЕСТ ЕЛЕКТРО БРОЈИЛА ЗА МЈЕРЕЊЕ УТРОШКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, ДОДАТНИ УГОВОР НА УГОВОР БРОЈ: 02-404-33/20 ОД 18.05.2020. ГОДИНЕ 214.69KB
Одлука о отказу поступка јавне набавке БИЗ-01/20: НАБАВКА ВАНБРОДСКОГ МОТОРА 119.81KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б, КГН-11-п1/20: ИНФОРМИСАЊЕ ГРАЂАНА О АКТУЕЛНОСТИМА У ГРАДУ БИЈЕЉИНА И ПРОМОЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ ПОТЕНЦИЈАЛА ГРАДА БИЈЕЉИНА ПУТЕМ ВЕБПОРТАЛА И ТЕЛЕФОНСКЕ АПЛИКАЦИЈЕ 133.46KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-05/20: ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА СПОРТСКЕ САЛЕ У РАЧАНСКОЈ УЛИЦИ У БИЈЕЉИНИ- III ФАЗА 113.18KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-н-05/20: ИЗГРАДЊА – РЕКОНСТРУКЦИЈА МОСТА НА ЛОКАЛНОМ ПУТУ Л-6 ( Д. ДРАГАЉЕВАЦ – С. ДРАГАЉЕВАЦ - Г. МАГНОЈЕВИЋ – С. МАГНОЈЕВИЋ -Д. МАГНОЈЕВИЋ) У МЗ МАГНОЈЕВИЋ ГОРЊИ 113.37KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-08/20-САДЊА ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА 114.16KB
Одлуку о поништењу поступка јавне набавке ОЈНИН-01(5 Лотова)/20-Лот 5 - : УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (КОЈУ ИЗРАЂУЈЕ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА)- ЛОТ 5: РЕВИЗИЈА МАШИНСКОГ ДИЈЕЛА ПРОЈЕКАТА 107.46KB
Одлуку о поништењу поступка јавне набавке ОЗП-н-01/20 - НАБАВКА СВЈЕЖЕГ ЈУНЕЋЕГ МЕСА И ПРЕРАЂЕВИНА ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНЕ КУХИЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА 124.95KB
Одлуку о поништењу поступка јавне набавке ДД-10/20 - ИЗГРАДЊА ДОМА КУЛТУРЕ У НОВИМ ДВОРОВИМА- III ФАЗА (ЗАВРШНИ РАДОВИ) 125.28KB
Одлуку о поништењу поступка јавне набавке БИЗ-03/20 - УСЛУГЕ РЕДОВНОГ И ВАНРЕДНОГ ОДРЖАВАЊА ВАНБРОДСКОГ МОТОРА И ОПРЕМЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 122.17KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-18/20 - “Oсигурање и регистрација службених аутомобила Градске управе Града Бијељина“ 164.52KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке ДД-13( 2 лота)-Лот 2-п1/20: ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ПАРОХИЈСКИМ ДОМОВИМА- ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ У ЦО ВРШАНИ 107.04KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-16/20: ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОМУНАЛНУ НАКНАДУ И ПОРЕЗ НА НЕПОКРЕТНОСТИ 106.88KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-20/20: ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНИХ МРЕЖА У МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 113.02KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б, ПЉ-01-п1/20: ПРОМОЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ И ПОТЕНЦИЈАЛА АГРАРА ГРАДА БИЈЕЉИНА ПУТЕМ ИНТЕРНЕТ-СТРАНИЦЕ, ДРУГИХ ИНТЕРНЕТ- ПЛАТФОРМИ И АПЛИКАЦИЈА ЗА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНЕ 130.89KB
Одлука о отказу поступка јавне набавке БИЗ-02/20: Набавка личне опреме за спасиоце (2 комплета и 3 мокра одијела) 121.67KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-н-03/20: Уређење ограда на мостовима на каналу Дашница 111.66KB
Одлуку о поништењу поступка јавне набавке КГН-12-п1/20 - ИЗРАДА ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ЛИФТА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У ЗГРАДИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ 121.86KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЈНИН-01(5 Лотова)/20- Лот 5 - УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (КОЈУ ИЗРАЂУЈЕ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА) -РЕВИЗИЈА МАШИНСКОГ ДИЈЕЛА ПРОЈЕКАТА 151.95KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЈНИН-01(5 Лотова)/20- Лот 4 – УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (КОЈУ ИЗРАЂУЈЕ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА) – РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА- ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА 139.58KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЈНИН-01(5 Лотова)/20- Лот 3 – УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (КОЈУ ИЗРАЂУЈЕ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА) –РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА ХИДРОГРАДЊЕ 141.33KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЈНИН-01(5 Лотова)/20- Лот 2 – УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (КОЈУ ИЗРАЂУЈЕ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА) – РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА НИСКОГРАДЊЕ 141.6KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЈНИН-01(5 Лотова)/20- Лот 1 –УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (КОЈУ ИЗРАЂУЈЕ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА) – РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА ВИСОКОГРАДЊЕ 140.76KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-07/20 - ИЗГРАДЊА ШЕСТ СОЦИЈАЛНИХ СТАНОВА И ШЕСТ ПОМОЋНИХ ОБЈЕКАТА СА ВАЊСКИМ УРЕЂЕЊЕМ ЗА УГРОЖЕНЕ РОМСКЕ ПОРОДИЦЕ ПО ПРОЈЕКТУ „СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ РОМА 2018-2019 У ГРАДУ БИЈЕЉИНА“ 145.58KB
Одлука о ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ДД-06/20 - ИЗГРАДЊА СЕПТИЧКЕ ЈАМЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ РОМА 2018-2019 У ГРАДУ БИЈЕЉИНА“ 135KB
Одлукa о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ПР-01-п2/20 - Општа системска превентивна дератизација 66.14KB
Одлукa о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-17/20 - Осигурање имовине и лица Градске управе Града Бијељина 69.25KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ИП-01(5 лотoва)/20-ЛОТ 2 - Преглед инспекцијских узорака у току 2020. године, Лот 2 Испитивање микробиолошке исправности 70.03KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ТВЈ-03/20 - НАБАВКА ВАТРОГАСНЕ ОПРЕМЕ (ватрогасна цријева, млазнице, спојке, кључеви за хидрант и цријева и др.) 136.34KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке КГН-06/20 - Промоција инвестиционих, културних и других потенцијала Семберије путем кабловског сигнала на територији Републике Србије 57.99KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке: ДД-13 (2 Лота)-Лот 2-п1/20: Грађевински радови на парохијским домовима – грађевински радови у ЦО Вршани 321.35KB
Одлуку о избору понуђача у поступку јавне набавке СКП-н-07/19 - ИЗГРАДЊА НОВЕ АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ НА МЈЕСТУ СТАРЕ ЖЕЉЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ У ГРАДУ БИЈЕЉИНА 101.45KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-01/20 - НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА БЕБЕ ПОВОДОМ МАНИФЕСТАЦИЈЕ „КОНФЕРЕНЦИЈА БЕБА“ 66.56KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-07/20 - ПРАЊЕ САОБРАЋАЈНИЦА И ТРОТОАРА У ГРАДУ БИЈЕЉИНА 65.68KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке: СКП-18/20: ИЗРАДА И УГРАДЊА КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЕ – ИЗРАДА И УГРАДЊА КУЋНИХ БРОЈЕВА, ОГЛАСНИХ ТАБЛИ, ТАБЛИ УПОЗОРЕЊА, ПУТОКАЗА, ЗАШТИТНИХ СТУБИЋА И САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА 66.86KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке: ТВЈ-05/20: ОДРЖАВАЊЕ ВАТРОГАСНИХ ВОЗИЛА И ОДРЖАВАЊЕ НАДОГРАДЊЕ НА ИСТИМ 101.73KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке ДД-13 (2 лота)/20 – Лот 2 – Грађевински радови на парохијским домовима 62.09KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке КГН-08/20 – Израда, дизајн, прелом и штампа промотивних материјала за промоцију – Бијељина град будућности 74.34KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-09/20 – Санација и реконструкција два индивидуална стамбена објекта по пројекту „Рјешавање проблема Рома у области стамбеног збрињавања у Граду Бијељина у 2014. години“ 75.64KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-13 (2 лота)/20 – Лот 1 – Грађевински радови на парохијским домовима 68.04KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке КГН-04/20- ИНФОРМИСАЊЕ ГРАЂАНА О АКТУЕЛНОСТИМА У ГРАДУ БИЈЕЉИНА И АКТИВНОСТИМА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ПУТЕМ ЗЕМАЉСКОГ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ СИГНАЛА 74.72KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке КГН-05/20 - AФИРМАЦИЈА АКТИВНОГ УЧЕШЋА ГРАЂАНА У АКТИВНОСТИМА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПУТЕМ ОБЈАВЉИВАЊА ИНФОРМАЦИЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА ГРАДСКЕ УПРАВЕ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ РЕАЛИЗУЈУ У САРАДЊИ СА НЕВЛАДИНИМ И МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, ОДНОСНО, ПРОЈЕКАТА У САРАДЊИ СА МЈЕСНИМ МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ПРЕКО КАБЛОВСКОГ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ СИГНАЛА 84.8KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-16/2 - ОДВОЗ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА 65.32KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке СГ-01(2 Лота)/20-Лот 2: Снимање сједница скупштине Града Бијељина у 2020. години 70.25KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СГ-01(2 Лота)/20-Лот 1: Снимање сједница скупштине Града Бијељина у 2020. години 69.14KB
Одлуку о поништењу поступка јавне набавке ПР-01/20 - Општа систематска превентивна дератизација 59.4KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-11/20 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗРАДИ ФАСАДЕ У ОШ ''КНЕЗ ИВО ОД СЕМБЕРИЈЕ'' ПОДРУЧНО ОДЈЕЉЕЊЕ ХАСЕ 65.53KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-12/20 - Наставак изградње Дома културе у Пучилама 65.79KB
Одлдуку о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б ПР-02/20 - Набавка услуга организовања конференције из сфере менаџмента. 67.11KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-02(2 лота)-п1/19-Лот 2: ЈАВНА ГРАДСКА ХИГИЈЕНА ЛОТ 1: ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У ПРОЉЕТНОМ, ЉЕТНОМ, ЈЕСЕЊЕМ И ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ У ГРАДУ БИЈЕЉИНА И НАСЕЉЕНОМ МЈЕСТУ ЈАЊА ЛОТ 2: ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 66.43KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-02(2 лота)-п1/19-Лот 1: ЈАВНА ГРАДСКА ХИГИЈЕНА ЛОТ 1: ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У ПРОЉЕТНОМ, ЉЕТНОМ, ЈЕСЕЊЕМ И ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ У ГРАДУ БИЈЕЉИНА И НАСЕЉЕНОМ МЈЕСТУ ЈАЊА ЛОТ 2: ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 67.21KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-29/19: Набавка и инсталација уређаја за непрекидно напајање 79.4KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке ОЗП-28/19: Набавка печења за потребе јавне кухиње и остале хране за обиљежавање значајних датума и манифестација 61.93KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-29/19: Извођење радова на изградњи објекта штале за краве са измузиштем и наставним центром – V фаза (завршни радови) и изградња тренч силоса 98.07KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-17/19: Геодетско мјерење и снимање током 2020. године 69.35KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ТВЈ-05/19: Изградња ватрогасног дома – I фаза 67.84KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-30/19: Набавка лиценци за OFFICE 365 BUSINESS 79.69KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-28/19 : Набавка печења за потребе јавне кухиње и остале хране за обиљежавање значајних датума и манифестација 74.85KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке КГН-12/19 – Набавка и израда рекламног материјала за потребе Градске управе Града Бијељина за 2020. годину 66.01KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-36/19 – Асфалтирање улица на подручју Града Бијељина у зони изградње канализационог система „Орио“ – зона 3, 5 и 6 66.75KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-30/19 – Извођење радова на реконструкцији објекта Соколски дом у Бијељини – III фаза 96.73KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке ОЗП-11/19 – Набавка робе за одржавање хигијене просторија и објеката Градске управе Града Бијељина током 2020. године 58.39KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке ДД-05-п1/19 – Техничка организација, медијско праћење Избора спортисте Града Бијељина и снимање видео портрета спортисте Бијељине у 2019. години 61.04KB
Одлукa о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-17/19 . Геодетско мјерење и снимање током 2020. године 69.47KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-31/19 – Услуге одржавања и унапређења географског информационог система 81.15KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП 27/19 – Набавка тоталне станице са пратећом опремом 72.38KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-31/19 – Пројектовање и извођење радова на изградњи објекта радионица за потребе практичне наставе ЈУ Техничка школа „Михајло Пупин“ у Бијељини – I фаза 94.62KB
Одлука о избору најповољнијег најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке набавке СКП-26(2 Лот-а)-п1/19-Лот 2 - Изградња и асфалтирање улица на подручју Града Бијељина у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице БиХ 76.5KB
Одлука о избору најповољнијег најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке набавке СКП-26(2 Лот-а)-п1/19-Лот 1 - Изградња и асфалтирање улица на подручју Града Бијељина у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице БиХ 76.28KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке КГН-12/19 - Набавка и израда рекламног материјала 66.63KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке: ОЗП-22-п1/19 – Услуге интернета током 2020. године 60.6KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке: ОЗП-29/19 – Набавка и инсталација уређаја за непрекидно напајање 71.31KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке: ДД-15-п3/19 – изградња фискултурне сале у склопу ОШ „Јован Дучић“ у Патковачи 68.35KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке: ДД-12-у1/19 – Уговарање непредвиђених радова на реконструкцији објекта спортске сале у Рачанској улици у Бијељини – II фаза (реконструкција паркета); додатни уговор на уговор број:02-404-135/19 од 22.8.2019. године 68.67KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке ДД-05/19 – Техничка организација и медијско праћење избора спортисте Града Бијељина и снимање видео-портрета спортиста Бијељине у 2019. години 628.06KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-06/19 – Кошење и грабање Градског парка 72.91KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-19-п1/19 – Објава огласа у дневном листу за 2020. годину 64.78KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке: ДД-07-у1/19 - Утврђивање вишка радова на изградњи објекта штале за краве са измузиштем и наставним центром – IV фаза (занатски и инсталатерски радови) уговор 1 на уговор број 02-404-103/19 ОД: 18.07.2019. године 63.84KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-01/19 - Набавка декоративне расвјете за украшавање Града 65.89KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-24/19 - Израда и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације на подручју Града Бијељина 64.08KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-н-02/19 - Набавка уградња полица и остале опреме за потребе архивског депоа 74.46KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-21/19 - Услуге мобилне телефоније током 2020. године 72.41KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке КГН-11-п1/19 - Радови на адаптацији просторија МЗ "Филип Вишњић" за успостављање Иновационог центра за младе 67.48KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-21(2 лота)/19-Лот 2: Радови на санацији ударних асфалтних рупа на подручју Града Бијељина 68.06KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-21(2 лота)/19-Лот 1: Радови на санацији ударних асфалтних рупа на подручју Града Бијељина 66.11KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-02/19: НАБАВКА УЖИНЕ ЗА РОМСКУ ДЈЕЦУ У 2020. ГОДИНИ 65.18KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке ОЗП-22/19 - УСЛУГЕ ИНТЕРНЕТА ТОКОМ 2020. ГОДИНУ 66.17KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-10(2 Лота)-Лот 1-у1/19 - Уговарање вишка услуга приликом реализације уговора који се односи на: Редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима на подручју Града Бијељина - ЛОТ 1, додатни уговор на уговор бр: 02-404-44/19 ЛОТ 1 од 22.05.2019. године; ШИФРА: СКП-10(2 Лота)- Лот 1-у1/19, je Д.О.О. ''ПГП Градитељ“ Бијељина са понуђеном цијеном у износу: 18.229,00КМ (без ПДВ-а). 66.04KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-11/19: „Набавка робе за одржавање хигијене просторија и објеката Градске управе Града Бијељина током 2020. године“ 66.25KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-04/19 - Набавка спортских реквизита и опреме за потребе спортских такмичења основних и средњих школа и клубова, за опремање постојећих и изграђених спортских терена као и за двијe уличне трке у 2020. и 2021. години 68.25KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-26/19 - Набавка угља за потребе гријања Територијалне ватрогасне јединице Бијељина за грејну сезону 2019/2020 70.97KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-20/19 - Услуге фиксне телефоније током 2020. године 72.57KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке СКП-02( 2 Лота)/19-Лот 2 - Јавна градска хигијена: Одржавање јавних зелених површин 62.47KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке СКП-02(2 Лота)/19-Лот 1 - Јавна градска хигијена Лот 1: Чишћење јавних површина у прољетном, љетном, јесењем и зимском периоду у Граду Бијељина и насељеном мјесту Јања 62.62KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке КГН-08-п1/19: Израда, дизајн, прелом и штампа промотивних материјала за кампању „Бијељина – град будућности“ 71.13KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б СГ-03/19: Организација забавног програма поводом дочека међународне и православне Нове године 67.95KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-н-06/19 - Поплочање дијела пјешачких стаза у оквиру комплекса Градског парка 75.57KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-07/19 - Набавка свјежег и конзервираног воћа и поврћа и осталих роба за потребе јавне кухиње Градске управе Града Бијељина 67.86KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке ОЗП-10/19: Набавка печења и остале готове хране за потребе Градске управе Града Бијељина током 2020. године 58.41KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке КГН-08-п1/19: ИЗРАДА, ДИЗАЈН, ПРЕЛОМ И ШТАМПА ПРОМОТИВНИХ МАТЕРИЈАЛА ЗА KAMПАЊУ „БИЈЕЉИНА- ГРАД БУДУЋНОСТИ“ 71.13KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП -06/19 - НАБАВКА ПОГОНСКОГ ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА И ЈАВНЕ КУХИЊЕ ЗА 2020. И 2021. ГОДИНУ 76.12KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-03/19 - МЈЕРЕЊЕ АЕРОЗАГАЂЕЊА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА 68.71KB
Одлука о поништењу претквалификације у поступку јавне набавке број: ДД-15-п2/19: ИЗГРАДЊА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У СКЛОПУ ОШ „ЈОВАН ДУЧИЋ“ У ПАТКОВАЧИ 58.51KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-н-04-п1/19: Израда и монтажа клупа на подручју Града Бијељина 64.81KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-09/19: “НАБАВКА СВЈЕЖЕГ ЈУНЕЋЕГ МЕСА И ПРЕРАЂЕВИНА ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНЕ КУХИЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА” 67.78KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке СКП-26 (2Лота) /19 - Лот 2 - ИЗГРАДЊА И АСФАЛТИРАЊЕ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У САРАДЊИ СА МИНИСТАРСТВОМ ЗА ЉУДСКА ПРАВА И ИЗБЈЕГЛИЦЕ БиХ 59.09KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке СКП-26 (2Лота)/19 - Лот 1 - ИЗГРАДЊА И АСФАЛТИРАЊЕ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У САРАДЊИ СА МИНИСТАРСТВОМ ЗА ЉУДСКА ПРАВА И ИЗБЈЕГЛИЦЕ БиХ 58.1KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке ОЗП-19/19 – ОБЈАВА ОГЛАСА У ДНЕВНОМ ЛИСТУ ЗА 2020. ГОДИНУ 58.45KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-29- у1/19 – Утврђивање вишкова и уговарање непредвиђених радова приликом реализације уговора који се односе на: „Асфалтирање пута према Манастиру Часног Крста у МЗ Суво поље“ Додатни уговор на уговор бр: 02-404-64/19 од 08.08.2019. године 72.31KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-18- п1/19 – Изградња септичке јаме по пројекту „Стамбено збрињавање Рома 2017-2018 у граду Бијељина (парцела 902/2) 65.93KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП - 10/19 - Набавка печења и остале готове хране за потребе Градске управе Града Бијељина током 2020. године 64.61KB
Одлука о отказу поступка јавне набавке ДД-25/19 - ИЗРАДА ДЕТАЉНОГ ЕНЕРГЕТСКОГ ПРЕГЛЕДА ЗА НОВОИЗГРАЂЕНИ СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ КРОЗ ПОД-ПРОЈЕКАТ ЦЕБ 2, У АМАЈЛИЈАМА И ПАРЦЕЛИ К.Ч.БР.2144/19 .2144/19 .2144/19 61.11KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-35/19 - ИЗГРАДЊА ПЈЕШАЧКО- БИЦИКЛИСТИЧКЕ СТАЗЕ У УЛИЦИ НЕЗНАНИХ ЈУНАКА 66KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-08/19 - НАБАВКА ХЉЕБА ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНЕ КУХИЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА 75.4KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке Ф-02/19- Кредитно задужење Града Бијељина (6.000.000,00 КМ) 78.75KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке КГН-11/19 - РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ ПРОСТОРИЈА МЗ „ФИЛИП ВИШЊИЋ“ ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ ИНОВАЦИОНОГ ЦЕНТРА ЗА МЛАДЕ 60.08KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке КГН-11/19 - РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ ПРОСТОРИЈА МЗ „ФИЛИП ВИШЊИЋ“ ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ ИНОВАЦИОНОГ ЦЕНТРА ЗА МЛАДЕ 60.08KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке СКП-н-05/19 - ИЗРАДА ОБЈЕКТА КАПТАЖЕ, ОБЈЕКАТА ПУМПНЕ СТАНИЦЕ И РЕЗЕРВОАРА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ВОДОВОДНОГ СИСТЕМА БАЊИЦА 62.29KB
Одлукa о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке скп-34/19 - АСФАЛТИРАЊЕ УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У ЗОНИ ИЗГРАДЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНОГ СИСТЕМА „ОРИО“ 65.41KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке ДД-15-п1/19 - ИЗГРАДЊА ФИСКУЛУТУРНЕ САЛЕ У СКЛОПУ ОШ ''ЈОВАН ДУЧИЋ'' У ПАТКОВАЧИ 80.4KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-25/19 - ‘ИЗРАДА СПУШТЕНОГ ПЛАФОНА СА МЕТАЛНОМ КОНСТРУКЦИЈОМ ПОСТАВЉАЊЕ ГИПС - КАРТОНСКИХ ПЛОЧА И НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ПОДНЕ ОБЛОГЕ - ЛАМИНАТ 76.09KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-04/19 - НАБАВКА ПУТНИЧКИХ АУТОМОБИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ И СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА 74.26KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-08-п1/19 - САДЊА ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА 65.52KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-н-05/19 - ИЗРАДА ОБЈЕКТА КАПТАЖЕ, ОБЈЕКАТА ПУМПНЕ СТАНИЦЕ И РЕЗЕВОАР ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ВОДОВОДНОГ СИСТЕМА БАЊИЦА 67.37KB
Одлуку о резултатима претквалификације у поступку јавне набавке ДД- 14 – У1/18 - УТВРЂИВАЊЕ ВИШКА И УГОВАРАЊЕ НЕПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА СПОРТСКЕ САЛЕ У РАЧАНСКОЈ УЛИЦИ У БИЈЕЉИНИ - I ФАЗА (РЕКОНСТРУКЦИЈА КРОВА) ДОДАТНИ УГОВОР НА УГОВОР БРОЈ: 02-404- 138/18 ОД 04.09.2018. ГОДИНЕ 59.52KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-14-п2/19 - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ КАНЦЕЛАРИЈА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА 69.29KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке СКП-15/19 - САНАЦИЈА МАКАДАМСКИХ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА СА УЧЕШЋЕМ ГРАЂАНА 59.83KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-16(2 Лот-а)/19-Лот 1 - ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У СЕЗОНИ 2019/2020 - ЛОТ 1- ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ У СЕЗОНИ 2019/2020 – РАД КОМПЛЕТНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА ЧИШЋЕЊУ И ПОСИПАЊУ СВИХ УЛИЦА У БИЈЕЉИНИ И ЈАЊИ 72.2KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-16(2 Лот-а)/19-Лот 2 - ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У СЕЗОНИ 2019/2020 - ЛОТ 2 - ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ У СЕЗОНИ 2019/2020 РАД КОМПЛЕТНЕ КОМПЛЕТНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА ЧИШЋЕЊУ И ПОСИПАЊУ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА 77.03KB
Одлука о избору понуђача у поступку јавне набавке СКП-26(2 Лот-а)/19-Лот 1 - ИЗГРАДЊА И АСФАЛТИРАЊЕ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У САРАДЊИ СА МИНИСТАРСТВОМ ЗА ЉУДСКА ПРАВА И ИЗБЈЕГЛИЦЕ БИХ, ЛОТ 1: Изградња и асфалтирање улица на подручју Града Бијељина у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице БиХ 76.58KB
Одлука о избору понуђача у поступку јавне набавке СКП-26(2 Лот-а)/19-Лот 2 - ИЗГРАДЊА И АСФАЛТИРАЊЕ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У САРАДЊИ СА МИНИСТАРСТВОМ ЗА ЉУДСКА ПРАВА И ИЗБЈЕГЛИЦЕ БИХ ЛОТ 2: Изградња и асфалтирање путева на подручју Града Бијељина у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице БиХ 77.38KB
Одлуку о резултатима резултатима претквалификације у поступку јавне набавке број: СКП-н-02-п1-у1 /19 - УТВРЂИВАЊЕ ВИШКА ПОТРЕБНИХ РАДОВА ПРИЛИКОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА САНАЦИЈУ ШТЕТЕ НА САОБРАЋАЈНОЈ ИНФРАСТРУКТУРИ НАСТАЛОЈ ОД КИШНИХ ПАДАВИНА НА ПОДРУЧЈУ МЗ БАЊИЦА ДОДАТНИ УГОВОР НА УГОВОР БРОЈ: 02-404-138/19 ОД 13.08.2019. ГОДИНЕ 60.54KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-30/19 - ИЗГРАДЊА ПЈЕШАЧКО- БИЦИКЛИСТИЧКЕ СТАЗЕ ПОРЕД ЛОКАЛНОГ ПУТА 67.64KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-23/19 - ИЗГРАДЊА ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ НА ПОДРУЧЈУ УЖЕГ ЦЕНТРА ГРАДА БИЈЕЉИНА 67.62KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-н-05(9 Лотова)-Лот 7-у1/18 70.47KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-н-03/19 - Реконструкција моста у засеоку Горњи Зовац у МЗ Суво Поље 66.89KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке СКП-н-04/19 - Израда и монтажа клупа на подручју Града Бијељина 58.19KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке КГН-08/19 - израда, дизајн, прелом и штампа промотивних материјала за кампању "Бијељина - град будућности" 62.61KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-05/19 - Набавка службених униформи за комуналну полицију Града Бијељина 72.9KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-н-05 (9 Лот-ова)-Лот 5 и Лот 9-п1/18 - Изградња и асфалтирање путева и улица на подручју Града Бијељина у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице БиХ, ЛОТ5 5: Асфалтирање два крака улице Јурија Гагарина 80.03KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-н-05 (9 Лот-ова)-Лот 5 и Лот 9-п1/18 - Изградња и асфалтирање путева и улица на подручју Града Бијељина у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице БиХ, ЛОТ 9: Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ Гојсовац 79.45KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-13-п1/19 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА СОКОЛСКИ ДОМ У БИЈЕЉИНИ- II ФАЗА (РЕКОНСТРУКЦИЈА ДОГРАЂЕНОГ ДИЈЕЛА ОБЈЕКТА) 68KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке КГН-08/19 - Израда, дизајн, прелом и штампа промотивних материјала за кaмпању "Бијељина - Град будућности" 68.14KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке КГН-08/19 - Израда, дизајн, прелом и штампа промотивних материјала за кaмпању "Бијељина - Град будућности" 68.14KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке ДД-18/19 - ИЗГРАДЊА СЕПТИЧКЕ ЈАМЕ ПО ПРОЈЕКТУ „СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ РОМА 2017-2018 У ГРАДУ БИЈЕЉИНА“ (ПАРЦЕЛА 903/2) 66.98KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-23/19 - Извођење радова на доградњи службених просторија уз објекат ФК "Слобода" Доњи Загони 65.53KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-17/19 - ПРОШИРЕЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ ПО ПРОЈЕКТУ „СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ РОМА 2017-2018 У ГРАДУ БИЈЕЉИНА (ПАРЦЕЛА 903/2) 64.69KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке БИЗ-03/19- НАБАВКА KT РАДИО УРЕЂАЈА 76.43KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-11(2 лота)-лот1-п2/19 - Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на подручју Града Бијељина, ЛОТ1 67.81KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-24/19 - Извођење радова проширењу нисконапонске мреже и прикључење вишепородичних стамбених објеката у Амајлијама у склопу пројекта СЕВ2 и БИХ3 65.16KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-22/19 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ КОТЛАРНИЦЕ И УГРАДЊИ ЦЕНТРАЛНОГ ГРИЈАЊА У О.Ш. "КНЕЗ ИВО ОД СЕМБЕРИЈЕ" ПОДРУЧНО ОДЈЕЉЕЊЕ ХАСЕ 66.95KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке ДД-15/19 - Изградња фискулутурне сале у склопу О.Ш. ''Јован Дучић'' у Патковачи 67.77KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-18/19 - Израда акта о процјени ризика 66.68KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке БИЗ-05/19 - Санирање објеката корисницима борачко-инвалидске заштите који су у власништву Града Бијељина 65.26KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б СГ-н-01/19 - ОРГАНИЗАЦИЈА ЗАБАВНОГ ПРОГРАМА ПОВОДОМ СЛАВЕ ГРАДА - КОНЦЕРТ КОНЦЕРТ „МАYА BEROVIĆ“ NANB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у јавне набавке ДД-14/19 - ИЗГРАДЊА ПОДРУЧНОГ ОДЈЕЉЕЊА ПЕТОРАЗРЕДНЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СТЕВАН НЕМАЊА“ ГОРЊИ ДРАГАЉЕВАЦ У ГОРЊЕМ МАГНОЈЕВИЋУ- II ФАЗА 66.29KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у јавне набавке ДД-12/19-ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА СПОРТСКЕ САЛЕ У РАЧАНСКОЈ УЛИЦИ У БИЈЕЉИНИ - II ФАЗА (РЕКОНСТРУКЦИЈА ПАРКЕТА) 76.54KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-н-02-п1/19 - Санација штете на саобраћајној инфраструктури насталој од кишних падавина на подручју МЗ Бањица 63.07KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-н-02-п1/19 - Санација штете на саобраћајној инфраструктури насталој од кишних падавина на подручју МЗ Бањица 63.07KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке набавке набавке набавке СКП-20-п1/19 - Изградња водоводне мреже у мјесним заједницама 65.18KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке ДД-13/19 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА СОКОЛСКИ ДОМ У БИЈЕЉИНИ –II ФАЗА (РЕКОНСТРУКЦИЈА ДОГРАЂЕНОГ ДИЈЕЛА ОБЈЕКТА) 57.93KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-03/19 - Набавка рачунара и штампача за потребе Градске управе Града Бијељина 68.77KB
Одлуку о отказу поступка јавне набавке СКП-26(2 Лота)/19-Лот 2 - ИЗГРАДЊА И АСФАЛТИРАЊЕ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У САРАДЊИ СА МИНИСТАРСТВОМ МИНИСТАРСТВОМ ЗА ЉУДСКА ПРАВА И ИЗБЈЕГЛИЦЕ БИХ ЛОТ 1: Изградња и асфалтирање улица на подручју Града Бијељина у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице БиХ ЛОТ 2: Изградња и асфалтирање путева на подручју Града Бијељина у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице БиХ. 67.53KB
Одлуку о отказу поступка јавне набавке СКП-26(2 Лота)/19-Лот 1 - ИЗГРАДЊА И АСФАЛТИРАЊЕ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У САРАДЊИ СА МИНИСТАРСТВОМ МИНИСТАРСТВОМ ЗА ЉУДСКА ПРАВА И ИЗБЈЕГЛИЦЕ БИХ ЛОТ 1: Изградња и асфалтирање улица на подручју Града Бијељина у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице БиХ ЛОТ 2: Изградња и асфалтирање путева на подручју Града Бијељина у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице БиХ. 67.53KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке СКП-08/19 - САДЊА ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА САДНИЦА 61.44KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-03/19 - НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ НА ЛЕДИНЦИМА 67.36KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке БИЗ-04/19-САНИРАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОРОДИЧНИХ ОБЈЕКАТА КОРИСНИЦИМА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ 65.08KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-29/19 - АСФАЛТИРАЊЕ ПУТА ПРЕМА МАНАСТИРУ ЧАСНОГ КРСТА У МЗ СУВО ПОЉЕ 77.16KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке БИЗ-02-п1/19 - НАБАВКА ДВА АЛУМИНИЈУМСКА ЧАМЦА И ДВА ВАНБРОДСКА МОТОРА 72.58KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке: ДД-н-03-у1/18 - УТВРЂИВАЊЕ ВИШКА РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПЕТОРАЗРЕДНЕ ПОДРУЧНЕ ШКОЛЕ И ОБЈЕКТА ВРТИЋА У НАСЕЉУ ЛЕДИНЦИ - XI ФАЗА (завршни радови на вањском уређењу) 64.2KB
Одлуко о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке набавке набавке набавке ДД-10/19 - НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ДОМА КУЛТУРЕ У НОВИМ ДВОРОВИМА - II ФАЗА 65.51KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-26(2 Лот-а)/19-Лот 2 - ИЗГРАДЊА И АСФАЛТИРАЊЕ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У САРАДЊИ СА МИНИСТАРСТВОМ ЗА ЉУДСКА ПРАВА И ИЗБЈЕГЛИЦЕ БИХ - ЛОТ 1: Изградња и асфалтирање улица на подручју Града Бијељина у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице БиХ ЛОТ 2: Изградња и асфалтирање путева на подручју Града Бијељина у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице 76.74KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-26(2 Лот-а)/19-Лот 1 - ИЗГРАДЊА И АСФАЛТИРАЊЕ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У САРАДЊИ СА МИНИСТАРСТВОМ ЗА ЉУДСКА ПРАВА И ИЗБЈЕГЛИЦЕ БИХ - ЛОТ 1: Изградња и асфалтирање улица на подручју Града Бијељина у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице БиХ ЛОТ 2: Изградња и асфалтирање путева на подручју Града Бијељина у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице 75.96KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке ИП-02-п1/19 - Ванредна контрола техничке исправности моторних возила у току 2019. године 59.04KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-20/19 - Изградња инфраструктуре на Градском стадиону - изградња, монтирање и опремање 4 рефлектора 65.74KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-09/19 - Наставак изградње Дома културе у Пучилама 66.01KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-28/19 - Остављање нестандардног саобраћајног знака са лед трептачима и електронског знака са измјенљивим садржајем порука на магистралном путу М18 у зони Основне школе „Дворови“ у Дворовима 69.13KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-16/19 - Осигурање и регистрација службених аутомобила Градске управе Града Бијељина ,у 131.58KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СГ-02/19 - Директан пренос свечаних сједница и емитовање програма поводом Славе и Дана Града 92.7KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-05/19 - Набавка службених униформи за комуналну полицију Града Бијељина 68.93KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке ОЗП-14-П1/19 - Текуће одржавање канцеларија Градске управе Града Бијељина 43.5KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача јавне набавке СКП-11(2 Лота)-П1/19-Лот 2 - Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализациј на подручју Града Бијељина ЛОТ 1: Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на градским улицама на подручју Града Бијељина ЛОТ 2: Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на локалним и некатегорисаним путевима на подручју Града Бијељина 76.52KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке СКП-11(2 Лота)-П1/19-Лот 1 - Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализациј на подручју Града Бијељина ЛОТ 1: Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на градским улицама на подручју Града Бијељина ЛОТ 2: Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на локалним и некатегорисаним путевима на подручју Града Бијељина 66.39KB
Одлука о отказовању поступка у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б, шифра ОЗП-17/19 - Технички преглед службених аутомобила Градске управе Града Бијељина 1.09MB
Одлука о поништењу претквалификације у поступку јавне набавке број: СКП-Н-02/19 - Санација штете на саобраћајној инфраструктури насталој од кишних падавина на подручју МЗ Бањица. 60.14KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-07/19 - Извођење радова на изградњи објекта штале за краве са измузиштем и наставним центром – IV фаза (занатски и инсталатерски радови) 67.03KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача јавне набавке ОЗП-15/19 - Осигурање имовине и лица Градске управе Града Бијељина 68.41KB
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКТА ШТАЛЕ ЗА КРАВЕ СА ИЗМУЗИШТЕМ И НАСТАВНИМ ЦЕНТРОМ - IV ФАЗА (ЗАНАТСКИ И ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ) 67.03KB
Одлуку избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-16/19 - Oсигурање и регистрација службених аутомобила Градске управе Града Бијељина 76.22KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке СГ-02/19 - Директан пренос свечаних сједница сједница и емитовање програма Славе и Дана града 92.7KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б - ОЗП-17/19 68.55KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке СКП-20/19 - Изградња водовних мрежа у мјесним мјесним заједницама 64.59KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке ИП-01(6 Лотова)/19-Лот 5 - Преглед инспекцијских узорака у току 2019. године: ЛОТ 1: Анализа хране на микотоксине и метале ЛОТ 2: Испитивање микробиолошке исправности ЛОТ 3: Хемијске анализе на адитиве ЛОТ 4: Хемијске анализе на фталате ЛОТ 5: Узорковање намирница животињског поријекла ЛОТ 6: Узорковање и контрола квалитета сјемена пољопривредног биља и минералних ђубрива 64.77KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-22/19 - Изградња јавне расвјете на подручју градских и сеоских мјесних заједница Града Бијељина 92.15KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-24/19 - Одржавање и набавка резервних дијелова за текуће и превентивно одржавање рачунара, штампача, скенера и фотокопир апарата за 2019. и 2020. годину 70.74KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке КГН-н-07(2 Лота)/19-ЛОТ 2 - Израда детаљних енергетских прегледа зграда ЈУ Народна библиотека "Филип Вишњић", ЈУ Музичка школа "Стеван Стојановић Мокрањац", ЈУ Дјечији вртић "Чика Јовa Змај" (Светог Саве 9), ЈУ Дјечији вртић "Чика Јова Змај" (Кнеза Милоша 26) и спортска дворана ЈУ Гимназија "Филип Вишњић" 70.28KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке КГН-н-07(2 Лота)/19-ЛОТ 1 - Израда детаљног енергетског прегледа главне зграде Градске управе Града Бијељина 68.59KB
Одлуку о поништењу поступка јавне БИЗ-02/19 - Набавка два алуминијумска чамца и два ванбродска мотора 59.42KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке набавке набавке набавке ТВЈ-04/19 - Асфалтирање платоа испред ватрогасног дома у Јањи 74.33KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке КГН-06/19 - Израда, дизајн, прелом и штампа промотивних материјала за промоцију потенцијала Града Бијељина и документа „Стратегија развоја Града Бијељина за период 2019-2023“ 66.83KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-14/19 - Одржавање – Пошљунчавање некатегорисаних путева на подручју Града Бијељина 71.71KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-н-01/19 - Асфалтирање саобраћајнице у Индустријској зони 2 (на парцели к.ч. 721/118, а поред парцела 721/124, 721/116, 721/117, све к.о. Бијељина село) укупне дужине 200,00 м 68.71KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ИП-01(6 лотoва)/19-ЛОТ 6 - Преглед инспекцијских узорака у току 2019. године: ЛОТ 1: Анализа хране на микотоксине и метале; ЛОТ 2: Испитивање микробиолошке исправности; ЛОТ 3: Хемијске анализе на адитиве; ЛОТ 4: Хемијске анализе на фталате; ЛОТ 5: Узорковање намирница животињског поријекла; ЛОТ 6: Узорковање и контрола квалитета сјемена пољопривредног биља и минералних ђубрива 68.92KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ИП-01(6 лотoва)/19-ЛОТ 5 - Преглед инспекцијских узорака у току 2019. године: ЛОТ 1: Анализа хране на микотоксине и метале; ЛОТ 2: Испитивање микробиолошке исправности; ЛОТ 3: Хемијске анализе на адитиве; ЛОТ 4: Хемијске анализе на фталате; ЛОТ 5: Узорковање намирница животињског поријекла; ЛОТ 6: Узорковање и контрола квалитета сјемена пољопривредног биља и минералних ђубрива 69.67KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ИП-01(6 лотoва)/19-ЛОТ 3 - Преглед инспекцијских узорака у току 2019. године: ЛОТ 1: Анализа хране на микотоксине и метале; ЛОТ 2: Испитивање микробиолошке исправности; ЛОТ 3: Хемијске анализе на адитиве; ЛОТ 4: Хемијске анализе на фталате; ЛОТ 5: Узорковање намирница животињског поријекла; ЛОТ 6: Узорковање и контрола квалитета сјемена пољопривредног биља и минералних ђубрива 68.29KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ИП-01(6 лотoва)/19-ЛОТ 2 - Преглед инспекцијских узорака у току 2019. године: ЛОТ 1: Анализа хране на микотоксине и метале; ЛОТ 2: Испитивање микробиолошке исправности; ЛОТ 3: Хемијске анализе на адитиве; ЛОТ 4: Хемијске анализе на фталате; ЛОТ 5: Узорковање намирница животињског поријекла; ЛОТ 6: Узорковање и контрола квалитета сјемена пољопривредног биља и минералних ђубрива 70.22KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ИП-01(6 лотoва)/19-ЛОТ 1 - Преглед инспекцијских узорака у току 2019. године: ЛОТ 1: Анализа хране на микотоксине и метале; ЛОТ 2: Испитивање микробиолошке исправности; ЛОТ 3: Хемијске анализе на адитиве; ЛОТ 4: Хемијске анализе на фталате; ЛОТ 5: Узорковање намирница животињског поријекла; ЛОТ 6: Узорковање и контрола квалитета сјемена пољопривредног биља и минералних ђубрива 67.65KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ИП-01(6 лотoва)/19-ЛОТ 4 - Преглед инспекцијских узорака у току 2019. године: ЛОТ 1: Анализа хране на микотоксине и метале; ЛОТ 2: Испитивање микробиолошке исправности; ЛОТ 3: Хемијске анализе на адитиве; ЛОТ 4: Хемијске анализе на фталате; ЛОТ 5: Узорковање намирница животињског поријекла; ЛОТ 6: Узорковање и контрола квалитета сјемена пољопривредног биља и минералних ђубрива 67.89KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-22/19 - Изградња јавне расвјете на подручју градских и сеоских мјесних заједница Града Бијељина 67.4KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке: СКП-21(4 Лота)-Лот 1-у1/18 - Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора који се односи на организовање зимске службе у сезони 2018/2019 - рад комплетне механизацијена на чишћењу и посипању свих улица у Бијељини и Јањи 204.5KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ПР-01/19 - Општа систематска дератизација на подручју Града Бијељина у 2019. години 67.45KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-25/19 - Изградња и асфлатирање путева, улица, пјешачко – бициклистичких стаза и тротоара на подручју Града Бијељина 97.38KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у јавне набавке СКП-04/19- Уређење излазно-улазних путних праваца и обале канала Дашница на подручју Града Бијељина 73.76KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-13 (5 Лотова)/19- Лот 5-КОШЕЊЕ-УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА И КОШЕЊЕ АМБРОЗИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ 1: Кошење-уређење путних појаса на подручју Града Бијељина-ИСТОЧНИ ДИО ЛОТ 2: Кошење-уређење путних појаса на подручју Града Бијељина-СЈЕВЕРНИ ДИО ЛОТ 3: Кошење-уређење путних појаса на подручју Града Бијељина-ЗАПАДНИ ДИО ЛОТ 4: Сјечење крупног растиња поред локалних путева са асфалтном подлогом ЛОТ 5: Кошење амброзије на подручју Града Бијељина 68.68KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-13 (5 Лотова)/19- Лот 4-КОШЕЊЕ-УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА И КОШЕЊЕ АМБРОЗИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ 1: Кошење-уређење путних појаса на подручју Града Бијељина-ИСТОЧНИ ДИО ЛОТ 2: Кошење-уређење путних појаса на подручју Града Бијељина-СЈЕВЕРНИ ДИО ЛОТ 3: Кошење-уређење путних појаса на подручју Града Бијељина-ЗАПАДНИ ДИО ЛОТ 4: Сјечење крупног растиња поред локалних путева са асфалтном подлогом ЛОТ 5: Кошење амброзије на подручју Града Бијељина 70.55KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-13 (5 лотова)/19- лот 3-КОШЕЊЕ-УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА И КОШЕЊЕ АМБРОЗИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ 1: Кошење-уређење путних појаса на подручју Града Бијељина-ИСТОЧНИ ДИО ЛОТ 2: Кошење-уређење путних појаса на подручју Града Бијељина-СЈЕВЕРНИ ДИО ЛОТ 3: Кошење-уређење путних појаса на подручју Града Бијељина-ЗАПАДНИ ДИО ЛОТ 4: Сјечење крупног растиња поред локалних путева са асфалтном подлогом ЛОТ 5: Кошење амброзије на подручју Града Бијељина 74.42KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-13 (5 Лотова)/19- Лот 2-КОШЕЊЕ-УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА И КОШЕЊЕ АМБРОЗИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ 1: Кошење-уређење путних појаса на подручју Града Бијељина-ИСТОЧНИ ДИО ЛОТ 2: Кошење-уређење путних појаса на подручју Града Бијељина-СЈЕВЕРНИ ДИО ЛОТ 3: Кошење-уређење путних појаса на подручју Града Бијељина-ЗАПАДНИ ДИО ЛОТ 4: Сјечење крупног растиња поред локалних путева са асфалтном подлогом ЛОТ 5: Кошење амброзије на подручју Града Бијељина 74.57KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-13 (5 Лотова)/19- Лот 1-КОШЕЊЕ-УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА И КОШЕЊЕ АМБРОЗИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ 1: Кошење-уређење путних појаса на подручју Града Бијељина-ИСТОЧНИ ДИО ЛОТ 2: Кошење-уређење путних појаса на подручју Града Бијељина-СЈЕВЕРНИ ДИО ЛОТ 3: Кошење-уређење путних појаса на подручју Града Бијељина-ЗАПАДНИ ДИО ЛОТ 4: Сјечење крупног растиња поред локалних путева са асфалтном подлогом ЛОТ 5: Кошење амброзије на подручју Града Бијељина 68KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача јавне набавке СКП-10(2 Лотa)/19- Лот 2-РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И ГРАДСКИХ УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ 1: Редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима на подручју Града Бијељина ЛОТ 2: Редовно одржавање (ископ и прочишћавање канала) локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима на подручју Града Бијељина 67.69KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-10 (2 Лотa)/19- Лот 1-РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И ГРАДСКИХ УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ 1: Редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима на подручју Града Бијељина ЛОТ 2: Редовно одржавање (ископ и прочишћавање канала) локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима на подручју Града Бијељина 67.47KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача поступку јавне набавке СКП-31/19 -Измјештање дијела канала који се налази у сјеверном дијелу Индустријске зоне II у Бијељини 70.7KB
74.57KB
68KB
67.69KB
67.47KB
70.7KB
Oдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-01/19, Набавка опреме за бебе поводом манифестације „Конференција беба“ 66.53KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке СКП-н-05(9 Лотова)/18-Лот 9 - изградња и асфалтирање путева и улица на подручју Града Бијељина у сарадњи са министарством за људска права и избјеглице БиХ 80.5KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке СКП-н-05 (9 Лотова)/18-Лот 5 - изградња и асфалтирање путева и улица на подручју Града Бијељина у сарадњи са министарством за људска права и избјеглице БиХ 79.5KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке ОЗП-14/19 - Текуће одржавање канцеларија градске управе Града Бијељина 55.5KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-02/19 - Набавка радне ватрогасне одјеће и обуће за ватрогасце 73.23KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-19/19 - Завршни радови на изградњи на мјесном гробљу у мјесној заједници Чађавица Доња 65.81KB
Одлука о поништењу поступка ЈН ОЗП-09/18 - Набавка рачунара,штампача и копир апарата за потребе Градске управе Града Бијељина 64.6KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-13( 4 лота)/18 - Oдржавање-пошљунчавање локалних макдамских путева и градских макадамских улица на подручју Града Бијељина 77.3KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН КГН-02/18 - Набавка седмичних локалних новина за потребе мјесне заједнице 63.76KB
Одлука о поништењу поступка ЈН СКП-30/19 - Изградња јавне расвјете на подручју градских и сеоских мјесних заједница Града Бијељина 47.84KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-17/18 - Испитивање квалитета и дебљина свих слојева коловозних конструкција током грађења 65.31KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СГ-02/18 - Директан пренос свечаних сједница и емитовање програма поводом Славе и Дана Града 61KB
Одлука о поништењу поступка ЈН СКП-11(2 лота)/19-лот 2 - Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на подручју Града Бијељина, лот 2: Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на локалним и некатегорисаним путевима подручју Града Бијељина 65.6KB
Одлука о поништењу поступка ЈН СКП-11(2 лота)/19-лот 1 - Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на подручју Града Бијељина, лот 1: Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на градским улицама подручју Града Бијељина 66.38KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-н-05/18 -Замјена топловодног котла на чврсто гориво у Јавној установи Техничка школа 75.21KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-05/19 -Чишћење дивљих депонија и одржавање јавних површина у мјeсним заједницама око домова културе, школских објеката и спомен обиљежја 66.73KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-32/19 -Рушење постојећих објеката на траси четврте фазе уређења тока ријеке Јањe 68.14KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-03/19 - Одржавање ватрогасних возила и одржавање надограде на истим 74.26KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН БИЗ-01/19 - Набавка личне опреме (одјеће и обуће) за припаднике Цивилне заштите 73.66KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-29/19 - Асфалтирање пута према Манастиру Часног Крста у МЗ Суво Поље 78.99KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ИП-03/19 - Извршење рјешења грађевинске инспекције у току 2019. године 66.08KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке Ф-01/19 - Кредитно задужење Града Бијељина (7.000.000) 80.58KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-19/19 - Израда и уградња комуналне опреме – израда и уградња кућних бројева, огласних табли, табли упозорења, путоказа, заштитних стубића и саобраћајних знакова 66.59KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-07/19 - Прање саобраћајница и тротоара у Граду Бијељина 230.25KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-н-01 (2 лота)/19-Лот 2 - Набавка штампаних образаца и канцеларијског материјала за потребе Градске управе Града Бијељина, лот 2: набавка канцеларијског материјала за потребе Градске управе Града Бијељина током 2019. и 2020. године 239.91KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-н-01 (2 лота)/19-Лот 1 - Набавка штампаних образаца и канцеларијског материјала за потребе Градске управе Града Бијељина, лот 1: набавка штампаних образаца за потребе Градске управе Града Бијељина током 2019. и 2020. године 239.87KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-01/19 - Набавка угља за потребе гријања Територијалне ватрогасне јединице Бијељина 231.45KB
Одлука о поништењу поступка ЈН ИП-02/19 - Ванредна контрола техничке исправности моторних возила у току 2019. године 58.98KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ПР-01/18 - Вршење дезинсекције на подручју Града Бијељина 71.83KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-09(4 лота)/19 - Одржавање-пошљунчавање локалних макадамских путева и градских макадамских улица на подручју Града Бијељина (ЛОТ4: Одржавање-пошљунчавање ГРАДСКИХ макадамских улица) 73.44KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-09(4 лота)/19 - Одржавање-пошљунчавање локалних макадамских путева и градских макадамских улица на подручју Града Бијељина (ЛОТ 3: Одржавање-пошљунчавање локалних макадамских путева – СЈЕВЕРНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА) 73.39KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-09(4 лота)/19 - Одржавање-пошљунчавање локалних макадамских путева и градских макадамских улица на подручју Града Бијељина (ЛОТ 2: Одржавање-пошљунчавање локалних макадамских путева – ЗАПАДНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА) 75.37KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-09(4 лота)/19 - Одржавање-пошљунчавање локалних макадамских путева и градских макадамских улица на подручју Града Бијељина (ЛОТ 1: Одржавање-пошљунчавање локалних макадамских путева – ИСТОЧНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА) 74.68KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН КГН-04/19 - Промоција потенцијала Града Бијељина, информисање грађања о актуелностима у Граду Бијељина и активностима Градске управе путем земаљског телевизијског сигнала 69.09KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН КГН-03/19 - Афирмација активног учешћа грађања у активностима локалне заједнице путем објављивања информација о реализацији пројеката Градске управе који се реализују у сарадњи са међународним организацијама и пројеката у сарадњи са мјесним заједницама преко кабловског телевизијског сигнала 74.64KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-12/19 - Испитивање квалитета и дебљина свих слојева коловозних конструкција током грађења 68.76KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ПР-01/19 - Општа дератизација на подручју Града Бијељина у 2019. години 66.8KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б ПР-02/19 - Набавка услуга организовања конференције из сфере менаџмента 67.72KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СГ-01(2 Лота)/19 - Снимање сједница Скупштине Града Бијељина у 2019. години: лот 2- снимање и преношење прес конференција поводом сједница Скупштине Града Бијељина и других манифестација у организацији Скупштине Града Бијељина у 2019. години 67.6KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СГ-01(2 Лота)/19 - Снимање сједница Скупштине Града Бијељина у 2019. години: лот 1-репортажно снимање и преношење сједница и других манифестација у организацији Скупштине Града Бијељина у 2019. години 68.97KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ПЉ-н-02/18 - Хигијеничарска служба на подручју Града Бијељина у 2019, 2020. и 2021. години 73.14KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН КГН-02/129 - Медијско праћење путем земаљског и сателитског телевизијског сигнала активности Градске управе Града Бијељина, градоначелника и предсједника Скупштине Града, уз емитовање обавјештења, огласа и честитки и медијска промоција инвестиционих, туристичких, културних и других потенцијала Семберије 73.24KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-05/18 - Мјерење аерозагађења на простору Града Бијељина 70.35KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-15-у2/18 - Утврђивање вишка и уговарање непредвиђених радова на реконструкцији објекта Соколског дома у Бијељини - I фаза (реконструкција дијела крова прекривеног цријепом) додатни уговор на уговор број: 02-404-179/18 од 28.09.2018. године 63.85KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-н-05/18 - Замјена топловодног котла на чврсто гориво у ЈУ Техничка школа "Михајло Пупин" 75.21KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-н-05(9 Лот-ова)/18 - Изградња и асфалтирање путева и улица на подручју Града Бијељина у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице БиХ (ЛОТ9: Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ Гојсовац) 70.79KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-н-05(9 Лот-ова)/18 - Изградња и асфалтирање путева и улица на подручју Града Бијељина у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице БиХ (ЛОТ8: Асфалтирање споредног одвојка Пантелинске улице) 69.75KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-н-05(9 Лот-ова)/18 - Изградња и асфалтирање путева и улица на подручју Града Бијељина у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице БиХ (ЛОТ7: Асфалтирање споредног одвојка Улице Кнез Иво од Семберије) 71.1KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-н-05(9 Лот-ова)/18 - Изградња и асфалтирање путева и улица на подручју Града Бијељина у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице БиХ (ЛОТ6: Асфалтирање споредног одвојка Улице Стефана Дечанског) 71.33KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-н-05(9 Лот-ова)/18 - Изградња и асфалтирање путева и улица на подручју Града Бијељина у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице БиХ (ЛОТ5: Асфалтирање два крака Улице Јурија Гагарина) 71.31KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-н-05(9 Лот-ова)/18 - Изградња и асфалтирање путева и улица на подручју Града Бијељина у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице БиХ (ЛОТ4: Уређење платоа испред цркве у МЗ „ДоњаЧађавица“ ) 70.41KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-н-05(9 Лот-ова)/18 - Изградња и асфалтирање путева и улица на подручју Града Бијељина у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице БиХ (ЛОТ3: Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ Љесковац) 70.46KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-н-05(9 Лот-ова)/18 - Изградња и асфалтирање путева и улица на подручју Града Бијељина у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице БиХ (ЛОТ2: Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ Пучиле, насеље Пухаре) 72.15KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-н-05(9 Лот-ова)/18 - Изградња и асфалтирање путева и улица на подручју Града Бијељина у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице БиХ (ЛОТ1:Асфалтирање некатегорисаног пута од насеља Тријешница према МЗ Даздарево) 70.81KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-07-п1/18 - Набавка печења и остале готове хране за потребе Градске управе Града Бијељина током 2019. године 63.39KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-47-у1/18 - Уговарање вишка и непредвиђених радова приликом реализације уговора који се односе на: "Изградња фекалне канализације и водоводне мреже у оквиру Индустријске зоне II" додатни Уговор на Уговор број: 02-404-141/18 од 28.08.2018. године 62.96KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП- 29(2 лота)/18 - Радови на санацији ударних асфалтних рупа на подручју Града Бијељина 69.39KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-04(2 лота)/18 - Јавна градска хигијена 67.88KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-03-П1/18 - Техничка организација, медијско праћење избора спортисте Града Бијељина и снимање видео портрета спортисте Бијељине у 2018. години 66.39KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-н-04/18 - Реконструкција јавне расвјете у склопу изградње канализационог система „Орио“ пројекат–зона 7 66.88KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-44(2 лота)- лот 1-у1/18 - Уговарање вишкова и уговарање непредвиђених радова приликом реализације уговора који се односи на "Реконструкција Улице Димитрија Туцовића" додатни уговор на уговор број: 02-404-114/2018 лот 1 од 27.07.2018. године је Д.О.О. "Бук промет" Бијељина са понуђеном цијеном у износу: 11.078,68 КМ (без ПДВ-а) 64.63KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-18(3 лота)/18 - Услуге фиксне и мобилне телефоније иинтернета током 2019. године 69.68KB
Одлука о поништењу поступка ЈН КГН-н-05-п1/18 - Израда и набавка промотивног материјала 61.38KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-32/18 - Изградња и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације на подручју Града Бијељина 67.03KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН КГН-н-02-у1/18 - Уговарање непредвиђених радова у склопу реализације угоовра који се односи на "Санацију и уређење просторија читаонице у Мјесној заједници Галац" додатни уговор број 1 на постојећи уговор број:02-404-151/18 63.18KB
Одлука о поништењу поступка ЈН ОЗП-16/18 - Одржавање и набавка резервних дијелова за текуће и превентивно одржавање рачунара, штампача, скенера и фотокопир апарата за 2019. и 2020. годину 60.56KB
Одлука о поништењу поступка ЈН СКП-05/18 - Мјерење аерозагађења на простору Града Бијељина 61.55KB
Одлука о поништењу поступка ЈН ДД-04/18 - Вршење услуга превоза ученика основних и средњих школа на спортска такмичења и награђених учесника културних манифестација у 2019. години 60.21KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-н-03-у1/18 - Уговарање вишка и непредвиђених радова приликом реализације уговора који се односи на изградњу приступне саобраћајнице за међународни гранични прелаз Доње Црњелово (Бијељина) - Јамена, додатни уговор број: 02-404-187/18 од 23.10.2018. године 66.45KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-17/18 - Услуге текућег и превентивног одржавања постојећег информационог система за увезивање матичних канцеларија и услуге коришћења e-mail сервера и контроле приступа интернету током 2019. и 2020. године 73.05KB
Одлука о отказу поступка ЈН ПР-02-п1/18 - Општа систематска дератизација на подручју Града Бијељина 107.29KB
Одлука о поништењу поступка ЈН ДД-03/18 - Техничка организација, медијско праћење избора спортисте Града Бијељина и снимање видео портрета спортисте Бијељине у 2018. години 59.98KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-50-у/18 - Уговарање вишка потребних радова приликом реализације уговора који се односе на „Изградња,асфалтирање,реконструкција улица, путева и стаза на подручју Града Бијељина“ (реконструкција дијела локалног пута Л5, Бијељина– В.Обарска–Црњелово , дужине 1 километар, у МЗ Црњелово), Додатни уговор на Уговор број:02404-153/18 – Лот 1 63.19KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-02/18 - Набавка ужине за ромску дјецу у 2019. години 65.85KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-20-у1/18 - Утврђивање вишка, мањка и уговарање непредвиђених радова на реконструкцији мокрог чвора, тоалета код шалтер сале број 1, у Градској управи Града Бијељина, додатни уговор 1 на уговор број : 02-404-125/18 од 25.07.2018. године 63.09KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-н-02-п1/18 - Проширење водоводне мреже у Амајлијама на парцелама к.ч. број: 2144/19, 2144/20 и 2144/47 на којима се граде и породични стамбени објекти у склопу пројекта СЕВ 2 и државног пројекта стамбеног збрињавања у оквиру регионалног стамбеног програма, подпројекат БиХ 3 68.6KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-07-у1/18 - Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора који се односи на чишћење дивљих депонија и одржавање јавних површина у мјесним заједницама око домова културе, школских објеката и спомен обиљежја 64.22KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-13 (2 Лотa)/21- Лот 1 - РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И ГРАДСКИХ УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА; лот 1: Редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима на подручју Града Бијељина 324.67KB
Одлукa о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-13 (3 лота) / 20 (лот 1) - ОДРЖАВАЊЕ-ПОШЉУНЧАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА - Западни дио Града Бијељина 331KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-05/18 - Мјерење аерозагађења на простору Града Бијељина 68.34KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-12/18 - Извођење радова на изградњи објекта штале за краве са измузиштем и наставним центром – III фаза (изградња крова) 64.19KB
Одлука о избору најповоњнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-13 (2 Лотa)/21- Лот 2 - РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И ГРАДСКИХ УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА, лот 2: Редовно одржавање (ископ и прочишћавање канала) локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима на подручју Града Бијељина 328.39KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-13 (3 лота) / 20 (лот 2) - ОДРЖАВАЊЕ-ПОШЉУНЧАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА - Југоисточни дио Града Бијељина 331.39KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-15 (2 лота) - лот1-у1/18 - Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора који се односи на редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима на подручју града Бијељина - лот 1 65.91KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-50/18 - Изградња, асфалтирање, реконструкција улица, путева и стаза на подручју Града Бијељина 69.97KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке СКП-02(2 Лота)/20-Лот 1 - Чишћење јавних површина у прољетном, љетном, јесењем и зимском периоду у Граду Бијељина и насељеном мјесту Јања 237.52KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-13 (3 лота) / 20 (лот 3) - ОДРЖАВАЊЕ-ПОШЉУНЧАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА - Сјеверни дио Града Бијељина 331.01KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-07/18 - Набавка печења и остале готове хране за потребе Градске управе Града Бијељина током 2019. године 66.29KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-17(3 лота)/18 - Изградња и санација вјерских објеката на подручју Града Бијељина 70.78KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке СКП-02(2 Лота)/20-Лот 2 - Oдржавање јавних зелених површина 234.76KB
Одлукa о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке КГН-06/20 - ПРОМОЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ, КУЛТУРНИХ И ДРУГИХ ПОТЕНЦИЈАЛА СЕМБЕРИЈЕ ПУТЕМ КАБЛОВСКОГ СИГНАЛА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 251.92KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-47/18 - Изградња фекалне канализације и водоводне мреже у оквиру Индустријске зоне 2 75.82KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-07/18 - Асфалтирање платоа испред Ватрогасног дома у Јањи 65.6KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-02/21: „Набавка робе за одржавање хигијене просторија и објеката Градске управе Града Бијељина током 2021. године“ 319.09KB
Одлукa о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ИП-01(5 лотoва)/20-ЛОТ 1 - Анализа хране на микотоксине и метале 319.79KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗН-09-п1/18 - Набавка раунара, штампача и копир апарата за потребе Градске управе Града Бијељина NANB
Одлука о поништењу поступка ЈН СКП-41/18 - Изградња ограде око дјечијег игралишта у МЗ „Лединци“ у насељу „Петјезера“ 57.6KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-09 (3 лота)/20- Лот 2: НАБАВКА ШТАМПАНИХ ОБРАЗАЦА, КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ТОНЕРА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА - ЛОТ 2: НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА ТОКОМ 2021. И 2022. ГОДИНЕ 327.72KB
Одлукa о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ИП-01(5 лотoва)/20-ЛОТ 2 - Испитивање микробиолошке инсправности 322.3KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б СГ-н-01/18 - Организовање забавног програма поводом славе Града, концерт групе Балканика 68.15KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача ЈН КГН-н-04/18 - Промоција потенцијала Града Бијељина, информисање грађана о актуелностима у Граду Бијељина и активностима Градске управе путем земаљског сигнала 63.85KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-07/21 - "УСЛУГЕ ТЕКУЋЕГ И ПРЕВЕНТИВНОГ ОДРЖАВАЊА ПОСТОЈЕЋЕГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА УВЕЗИВАЊЕ МАТИЧНИХ КАНЦЕЛАРИЈА И УСЛУГЕ КОРИШТЕЊА E-MAIL СЕРВЕРА И КОНТРОЛЕ ПРИСТУПА ИНТЕРНЕТУ ТОКОМ 2021. ГОДИНЕ" 110.84KB
Одлукa о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ИП-01(5 лотoва)/20-ЛОТ 3 - Хемијска анализа на адитиве 320.53KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН КГН-н-03/18 - Осигурање и надзор дјечијег игралишта у Градском парку 64.88KB
Одлука о поништењу поступка ЈН ТВј-08/18 - Реконструкција просторије за боравак ватрогасаца и за смјештај ватрогасних возила и опреме 58.36KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-05/21 - "ОБЈАВА ОГЛАСА У ДНЕВНОМ ЛИСТУ ЗА 2021. ГОДИНУ'', 129.34KB
Одлукa о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ИП-01(5 лотoва)/20-ЛОТ 4 - Хемијска анализа на фталате 319.6KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН КГН-н-02/18 - Санација и уређење просторија читаонице у МЗ Галац 62.98KB
Одлука о поништењу поступка ЈН СКП-11/18 - Садња дрворедних садница 57.33KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-14 (2 Лотa)/21- Лот 2: РАДОВИ НА САНАЦИЈИ УДАРНИХ АСФАЛТНИХ РУПА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА, ЛОТ 2: Радови на санацији (крпљењу) ударних асфалтних рупа на локалним и некатегорисаним путевима на подручју Града Бијељина 150.63KB
Одлукa о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ИП-01(5 лотoва)/20-ЛОТ 5 - Узорковање и контрола квалитета сјемена пољопривредног биља и минералних ђубрива 249.78KB
Одлука о поништењу поступка ЈН ПР-н-02/18 - Форум из области развоја и повећање капацитета привреде у Граду Бијељина 82.74KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача ЈН СКП-01-п1/18 - Набавка декоративне расвјете 65.55KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-14 (2 Лотa)/21- Лот 1: РАДОВИ НА САНАЦИЈИ УДАРНИХ АСФАЛТНИХ РУПА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ 1: Радови на санацији (крпљењу) ударних асфалтних рупа у Граду Бијељина и Јањи 151.46KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ТВЈ-01/20- НАБАВКА РАДНЕ ВАТРОГАСНЕ ОДЈЕЋЕ И ОБУЋЕ ЗА ВАТРОГАСЦЕ 69.14KB
Одлука о поништењу поступка ЈН ПЉ-н-01-п1/18 - Промоција пољопривредних потенцијала Семберије путем радио сигнала 58.11KB
Одлука о поништењу поступка ЈН СКП-22/18 - Одржавање јавне расвјете на подручју града Бијељина 38.43KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-09/21: Услуге фиксне телефоније током 2021. године 109.71KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-н-02/20 - ПРИПРЕМНИ РАДОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИДЕО НАДЗОРА ЈАВНИХ ПОВРШИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА 77.08KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-21/18 - Реконструкција крова на главној згради Градске управе Града Бијељина (изнад Одсјека за јавне набавке, инвестиције и надзор) 69.59KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-39/18 - Објава огласа и информисање путем електронских медија 64.04KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-05/20: НАБАВКА СВЈЕЖЕГ И КОНЗЕРВИРАНОГ ВОЋА И ПОВРЋА И ОСТАЛЕ РОБЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНЕ КУХИЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА - другорангирани 135.81KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке КГН-11/20 - ИНФОРМИСАЊЕ ИГРАЂАНА О АКТУЕЛНОСТИМА У ГРАДУ БИЈЕЉИНА И ПРОМОЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ ПОТЕНЦИЈАЛА ГРАДА БИЈЕЉИНА ПУТЕМ ВЕБ-ПОРТАЛА И ТЕЛЕФОНСКЕ АПЛИКАЦИЈЕ 66.74KB
Одлука 4 о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама ОЗП-11/18 - Пружање услуга ручка/вечере и преноћишта из фонда репрезентације, за госте, званичнике институција и организ. 64.71KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-13/18 - Извођење радова на изградњи петоразредне подручне школе и објекта вртића у насељу Лединци -X фаза (занатски радови) 63.8KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-09 (3 лота)/20- Лот 2: НАБАВКА ШТАМПАНИХ ОБРАЗАЦА, КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ТОНЕРА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА - ЛОТ 2: НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА ТОКОМ 2021. И 2022. ГОДИНЕ - другорангирани 136.75KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-н-01/20 - НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ВИДЕО НАДЗОР ЈАВНИХ ПОВРШИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА 69.09KB
Одлука 3 о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама ОЗП-11/18 - Пружање услуга ручка/вечере и преноћишта из фонда репрезентације, за госте, званичнике институција и организ. 64.5KB
Одлука о поништењу поступка ЈН СКП-30-п1/18 - Изградња јавне расвјете на подручју градских и сеоских мјесних заједница Града Бијељина 58.18KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-09 (3 лота)/20- Лот 3: НАБАВКА ШТАМПАНИХ ОБРАЗАЦА, КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ТОНЕРА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА - ЛОТ 3: НАБАВКА ТОНЕРА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА ТОКОМ 2021. И 2022. ГОДИНЕ 141.44KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-28/20 - НАСТАВАК РЕКОНСТРУКЦИЈЕ СТАЗА У ГРАДСКОМ ГРАДСКОМ ПАРКУ 65.5KB
Одлука 1 о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама ОЗП-11/18 - Пружање услуга ручка/вечере и преноћишта из фонда репрезентације, за госте, званичнике институција и организ. 65.45KB
Одлука о поништењу поступка ЈН СКП-52/18 - Израда и монтажа клупа на подручју Града Бијељина 57.96KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-09 (3 лота)/20- Лот1: НАБАВКА ШТАМПАНИХ ОБРАЗАЦА, КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ТОНЕРА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА - ЛОТ 1: НАБАВКА ШТАМПАНИХ ОБРАЗАЦА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА ТОКОМ 2021. И 2022. ГОДИНЕ 138.57KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-25/20 - ИЗГРАДЊА И АСФАЛТИРАЊЕ ПУТЕВА, УЛИЦА, ПЈЕШАЧКО – БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА И ТРОТОАРА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА 79.18KB
Одлука 2 о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама ОЗП-11/18 - Пружање услуга ручка/вечере и преноћишта из фонда репрезентације, за госте, званичнике институција и организ. 66.13KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН БиЗ-03/18 - Уређење и опремање ентеријера Спомен собе погинулим борцима Војске Републике Српске 64.46KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-09 (3 лота)/20- Лот2: НАБАВКА ШТАМПАНИХ ОБРАЗАЦА, КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ТОНЕРА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА - ЛОТ 2: НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА ТОКОМ 2021. И 2022. ГОДИНЕ 139.58KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке: КГН-11-п1-у1/19 – Уговарање вишка и непредвиђених радова приликом реализације уговора који се односи на: Радови на адаптацији просторија МЗ „Филип Вишњић“ за успостављање Иновационог центра за младе, Додатни уговор на Уговор број: 02-404-209/19 од 04.02.2020. 66.47KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-51/18 -Поплочавање дијела Трга краља Петра I Карађорђевића NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН 0ЗП-22/18 -Набавка опреме за дигитализацију архивске грађе 75.44KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ТВЈ-07-п1/20: Израда и уградња гаражних роло врата у Ватрогасном дому Јања 148.79KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СГ-01(2 Лота)/20-Лот1: Снимање сједница Скупштине Града Бијељина у 2020. години – Репортажно снимање и преношење сједница и других манифестација Скупштине Града Бијељина у 2020. години 73.5KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-14/18 - Извођење радова на реконструкцији објекта спортске сале у Рачанској улици у Бијељини – I фаза (реконструкција крова) NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН - ДД-18/18 - Изградња дјечијег игралишта у Јањи NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-06/20: Кошење и грабање градског парка 128.7KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке Ф-01/20: Кредитно задужење града (7.000.000,00 КМ) 77.06KB
Одлука о поништењу поступка ЈН ДД-н-02/18 - Проширење водоводне мреже у Амајлијама на парцелама к.ч. број: 2144/19, 2144/20 и 2144/47 на којима се граде вишепородични стамбени објекти у склопу пројекта СЕВ2 и државног пројекта стамбеног збрињавања у оквиру регионалног стамбеног програма, подпројекат БиХ3 59.03KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-48/18 - Реконструкција тротоара у Улици Вука Караџића 72.59KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-02/20: Набавка ужине за ромску дјецу у 2021. години 110.98KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке ТВЈ-05/19 - ИЗГРАДЊА ВАТРОГАСНОГ ДОМА – I ФАЗА 67.84KB
Одлука о поништењу поступка ЈН ДД-09-п1/18 - Изградња Дома културе у Новим Дворовима - II фаза 59.63KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ПЉ-03-п1/18 - Хигијеничарска служба на подручју Града Бијељина у 2018. години NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-10/20: Набавка робе за потребе чајне кухиње Градске управе Града Бијељина током 2021. и 2022. године - другорангирани 133.37KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке ПЉ-01/20: Промоција пољопривредне производње и потенцијала аграра Града Бијељина путем интернет-странице, других интернет-платформи и апликација за мобилне телефоне 61.61KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-38/18 - Уградња семафорског уређаја на подручју Града Бијељина (Улица 1.маја Душана Барањина) 66.06KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН КГН-н-01/18 - Промоција путем кабловског ТВ сигнала пројеката Градске управе који се реализију у сарадњи са међунарнодним организацијама и пројекат 60.6KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-24/20: Услуге интернета током 2021. године 128.38KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ТВЈ-05/20: Одржавање ватрогасних возила и одржавање надоградње на истим 100.26KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-15/18 - Извођење радова на реконструкцији објекта Соколски дом у Бијељини –I фаза (реконструкција дијела крова прекривеног цријепом) 71.77KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б ОЗП-14/18 - Технички преглед службених аутомобила Градске управе Града Бијељина NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-18/20: Осигурање и регистрација службених аутомобила Градске управе Града Бијељина – након одустајања „Граве осигурања“ 121.29KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-15/20: Текуће одржавање канцеларија Градске управе 76.24KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ПР-02-п1/18 - Општа систематска дератизација на подручју Града Бијељина 68.1KB
Одлука о резултатима претквалификације у поступку јавне набавке ПЉ-03-п1/18 - Хигијеничарска служба на подручја Града Бијељина у 2018. години NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-18/20: Осигурање и регистрација службених аутомобила Градске управе Града Бијељина 123.9KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-10(2 лота)/20-Лот2: Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на подручју Града Бијељина – Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на локалним и некатегорисаним путевима на подручју Града Бијељина 76.29KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-11-п1/18 - Садња дрворедних садница 63.63KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-01/18 - Набавка декоративне расвјете 57.84KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-21/20: Услуге мобилне телефоније током 2021. године 128.73KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-10(2 лота)/20-Лот1: Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на подручју Града Бијељина – Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на градским улицама на подручју Града Бијељина 69.58KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-21(4 лота)/18 - Организовање зимске службе на подручју Града Бијељина у сезони 2018/2019 80.49KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-16(2 лота)/18-лот 2 - Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на подручју Града Бијељина 79.49KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке ОЗП-20/20: Услуге фиксне телефоније током 2021. године 120.84KB
Одлука о поништењу поступка јавне набавке КГН – 06/20: Промоција инвестиционих, културних и других потенцијала Семберије путем кабловског сигнала на територији Републике Србије 63.2KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-41-п1/18 - Изградња ограде око дјечијег игралишта у МЗ Лединци у насељу Пет језера 64.46KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-13(2 лота)/18 - Oсигурање имовине и лица и осигурање и регистрација службених аутомобила Градске управе Града Бијељина током 2018. и 2019. год 88.71KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-10/20: Набавка робе за потребе чајне кухиње Градске управе Града Бијељина током 2021. и 2022. године 135.65KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-26(2 Лот-а)-п1/19-Лот 2 - ИЗГРАДЊА И АСФАЛТИРАЊЕ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У САРАДЊИ СА МИНИСТАРСТВОМ ЗА ЉУДСКА ПРАВА И ИЗБЈЕГЛИЦЕ БИХ - ЛОТ 2: Изградња и асфалтирање улица на подручју Града Бијељина у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице БиХ 80.27KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН БиЗ-05/18 - Санирање стамбених јединица корисницима борачко- инвалидске заштите који су власништву Града Бијељина 63.09KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-02-п1/18 - Израда и монтажа канти за смеће у ужем центру града 71.73KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-14/20: Изградња Центра за социјални рад са Дневним центром за дјецу са посебним потребама – завршни радови на вањском уређењу 132.67KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-26(2 Лот-а)-п1/19-Лот 1 - ИЗГРАДЊА И АСФАЛТИРАЊЕ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У САРАДЊИ СА МИНИСТАРСТВОМ ЗА ЉУДСКА ПРАВА И ИЗБЈЕГЛИЦЕ БИХ - ЛОТ 1: Изградња и асфалтирање улица на подручју Града Бијељина у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице БиХ 80.58KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-30-п2/18 - Изградња јавне расвјете на подручју градских и сеоских мјесних заједница Града Бијељина 67.05KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-19/18 -Набавка и уградња прозора за зграде у власништву Градске управе Града Бијељина 71.03KB
Oдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке: СКП-19(2 Лота)–Лот 1– у1/20 - УГОВАРАЊЕ ВИШКА РАДОВА ПРИЛИКОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА "РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА У НАСЕЉИМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА" ДОДАТНИ УГОВОР НА УГОВОР БР: 02-404-45/20 ЛОТ 1 ОД 24.04.2020 ГОДИНЕ 111.41KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-05/20 – “ЧИШЋЕЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У МЈEСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ОКО ДОМОВА КУЛТУРЕ, ШКОЛСКИХ ОБЈЕКАТА И СПОМЕН ОБИЉЕЖЈА” 73.92KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-н-03/18 - Изградња приступне саобраћајнице за међународни гранични прелаз Доње Црњелово (Бијељина) - Јамена 73.16KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ПР-02-п1/18 - Општа систематска дератизација на подручју Града Бијељина NANB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке: СКП-21 (2 Лота)–Лот 2– у1/19 УГОВАРАЊЕ ВИШКА РАДОВА ПРИЛИКОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА “РАДОВИ НА САНАЦИЈИ (КРПЉЕЊУ) УДАРНИХ АСФАЛТНИХ РУПА НА ЛОКАЛНИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА „ ДОДАТНИ УГОВОР НА УГОВОР БР: 02-404-211/19 ЛОТ 2 ОД 29.01.2020 ГОДИНЕ, je ДОО „Радиша“ Бијељина са понуђеном цијеном у износу: 17.000,10 КМ (без ПДВ-а). NANB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-17/20 - РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ СВЈЕТЛОСНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА (ЗА 2020. И 2021. ГОДИНУ) 68.21KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-19-у1/18 - Набавка и уградња прозора за зграде у власништву Градске управе Града Бијељина 59.29KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-44(2 лота)/18 - Изградња и реконструкција путне инфраструктуре 66.41KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке: СКП-17-у1/19 - УГОВАРАЊЕ ВИШКА ПОТРЕБНИХ УСЛУГА ПРИЛИКОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ГЕОДЕТСКО МЈЕРЕЊЕ И СНИМАЊЕ ТОКОМ 2020.ГОДИНЕ, ДОДАТНИ УГОВОР НА УГОВОР БРОЈ:02-404-229/19 ОД 23.03.2020.ГОДИНЕ 111.28KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-09 (4 Лотa)/20- Лот 4 – ОДРЖАВАЊЕ-ПОШЉУНЧАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ МАКАДАМСКИХ ПУТЕВА И ГРАДСКИХ МАКАДАМСКИХ УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА, ЛОТ 4: Одржавање-пошљунчавање ГРАДСКИХ макадамских улица 72.7KB
Одлука о резултатима претквалификације у поступку ЈН ОЗП-19-у1/18 - Уговарање додатних радова у склопу реализације уговора који се односи на: "Набавка и уградња прозора за зграде у власништву Градске управе Града Бијељина" 58.62KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-45/18 - Наставак изградње пјешачко бициклистичке стазе у насељу Пет језера NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке БИЗ-01-п1/20: „НАБАВКА ВАНБРОДСКОГ МОТОРА” 110.76KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-09 (4 Лотa)/20- Лот 3 – ОДРЖАВАЊЕ-ПОШЉУНЧАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ МАКАДАМСКИХ ПУТЕВА И ГРАДСКИХ МАКАДАМСКИХ УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА, ЛОТ 3: Одржавање-пошљунчавање локалних макадамских путева – СЈЕВЕРНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА 72.87KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-08-п1/18 - Реконструкција просторија за боравак ватрогасаца и за смјештај ватрогасних возила и опреме 64.86KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-20/18 - Реконструкција мокрог чвора тоалета код шалтер сале број 1 у Градској управи Града Бијељина NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-н-08(3 Лота)/20-Лот 3: ЛОТ 3-ОДРЖАВАЊЕ-ПОШЉУНЧАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА – СЈЕВЕРНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА 137.43KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-09 (4 Лотa)/20- Лот 2 – ОДРЖАВАЊЕ-ПОШЉУНЧАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ МАКАДАМСКИХ ПУТЕВА И ГРАДСКИХ МАКАДАМСКИХ УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА, ЛОТ 2: Одржавање-пошљунчавање локалних макадамских путева – ЗАПАДНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА 77.91KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача и поступку ЈН СКП-52-п1/18 - Израда и монтажа клупа на подручју Града Бијељина 64.18KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-37/18 - Изградња нове приступне саобраћајнице до нивоа макадамског коловоза у МЗ Ново насеље NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-н-08(3 Лота)/20-Лот 2: ОДРЖАВАЊЕ-ПОШЉУНЧАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА, ЛОТ 2-ОДРЖАВАЊЕ –ПОШЉУНЧАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА – ЈУГОИСТОЧНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА 143.38KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-09 (4 Лотa)/20- Лот 1 – ОДРЖАВАЊЕ-ПОШЉУНЧАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ МАКАДАМСКИХ ПУТЕВА И ГРАДСКИХ МАКАДАМСКИХ УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА, ЛОТ 1: Одржавање-пошљунчавање локалних макадамских путева – ИСТОЧНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА 73.49KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-н-02/18 - Одржавање–пошљунчавање некатегорисаних путева на подручју Града Бијељина 69.54KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-40/18 - Израда идејног рјешења за водоснабдијевање јужног дијела Семберије 64.5KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-н-08(3 Лота)/20-Лот 1: ОДРЖАВАЊЕ-ПОШЉУНЧАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ 1-ОДРЖАВАЊЕ –ПОШЉУНЧАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА – ЗАПАДНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА 144.36KB
Одлуку о поништењу поступка јавне набавке ПР-01-п1/20 - ОПШТА СИСТЕМАТСКА ПРЕВЕНТИВНА ДЕРАТИЗАЦИЈА 59.49KB
Избор најповољнијег понуђача у поступку ЈН БиЗ-04/18 - Санирање стамбених породичних објеката корисницима борачко-инвалидске заштите 63.45KB
Oдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-34(ц1,6 лотова)/18 - Изградња и асфалтирање путева и улица на подручју Града БН у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице БиХ NANB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке БИЗ-02-п1/20 - НАБАВКА ЛИЧНЕ ОПРЕМЕ ЗА СПАСИОЦЕ ( 2 КОМЛЕТА И 3 МОКРА ОДИЈЕЛА) 138.36KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-10/20: Изградња Дома културе у Новим Дворовима – III фаза (завршни радови) 68.78KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-16/18 - Изградња подручног одјељења ОШ "Стеван Немања" Горњи Драгаљевац, у Горњем Магнојевићу 66.27KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-49/18 - Санација тротоара у Улици Димитрија Туцовића 64.64KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-26/20 - Поплочавање Трга краља Петра I Карађорђевића са уређењем зелених површина, кошаркашког терена и урбаног мобилијара 133.74KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-11-п1/19: Набавка робе за одржавање хигијене просторија и објеката Градске управе Града Бијељина током 2020. године 91.12KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-22-п1/18 - Одржавање јавне расвјете на територији Града Бијељина 69.39KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-43/18 - Изградња кружне раскрснице на укрштању улица Милоша О., Сремска, Раје Б. и Живојина М. NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке КГН-н-02/20- НАБАВКА И УГРАДЊА КУХИЊСКЕ ОПРЕМЕ У ВРТИЋУ „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“ 140.4KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке КГН-03/20 - МЕДИЈСКО ПРАЋЕЊЕ ПУТЕМ ЗЕМАЉСКОГ И САТЕЛИТСКОГ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ СИГНАЛА, АКТИВНОСТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА, ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ПРЕДСЈЕДНИКА СГ УЗ ЕМИТОВАЊЕ ОБАВЈЕШТЕЊА, ОГЛАСА И ЧЕСТИТКИ И МЕДИЈСКА ПРОМОЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ, КУЛТУРНИХ И ДРУГИХ ПОТЕНЦИЈАЛА СЕМБЕРИЈЕ 74.58KB
Одлука о поништењу поступка ЈН ПР-02-п1/18 - Општа систематска дератизација на подручју Града Бијељина 67.64KB
Одлука о поништењу поступка ЈН ДД-09/18 - Изградња дома културе у Новим Дворовима - II фаза 59.21KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке СКП-25/22 - ИЗГРАДЊА ДИЈЕЛА МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА ГРИЈАЊА И ХЛАЂЕЊА ОБЈЕКТА НОВЕ АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ У БИЈЕЉИНИ 81.77KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-06/20- НАБАВКА ХЉЕБА ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНЕ КУХИЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА 143.46KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б КГН-11/20 - ИНФОРМИСАЊЕ ГРАЂАНА О АКТУЕЛНОСТИМА У ГРАДУ БИЈЕЉИНА И ПРОМОЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ ПОТЕНЦИЈАЛА ГРАДА БИЈЕЉИНА ПУТЕМ ВЕБ-ПОРТАЛА И ТЕЛЕФОНСКЕ АПЛИКАЦИЈЕ 105.35KB
Избор најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-06(3 лота)/18 -Набавка хране за потребе јавне кухиње Града Бијељина 80.73KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-48/18 - реконструкција водоводне мреже у Улици војводе Петра Бојовића и Улици Ђуре Даничића NANB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ОЗП-07/22 - НАБАВКА РОБЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЧАЈНЕ КУХИЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА ТОКОМ 2023. ГОДИНЕ 75.55KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-05/20 - НАБАВКА СВЈЕЖЕГ И КОНЗЕРВИРАНОГ ВОЋА И ПОВРЋА И ОСТАЛЕ РОБЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНЕ КУХИЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА 133.81KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-12/20 (5 лотова) – Лот 5: Кошење амброзије на подручју Града Бијељина 68.4KB
Избор најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-15/18 - Објава огласа у Дневном листу за 2019. годину 68.16KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-28/18 - Изградња водоводнe мрежe у МЗ "Чардачине" NANB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке OЗП-08/22 - НАБАВКА РОБЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ПРОСТОРИЈА И ОБЈЕКАТА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА ТОКОМ 2023. ГОДИНЕ 75.58KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-15/20 - НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА МУЖУ КРАВА ЗА ОБЈЕКАТ ШТАЛЕ ЗА КРАВЕ СА ИЗМУЗИШТЕМ И НАСТАВНИМ ЦЕНТРОМ 112.4KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-12/20 (5 лотова) – Лот 4: Сјечење крупног растиња поред локалних путева са асфалтном подлогом 68.48KB
Избор најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-23/18 - Санација фасаде и крова на објекту Дома војске 64.19KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-12/18 -Текуће одржавање канцеларија Градске управе Града Бијељина 64.16KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ОЗП-09/22 - НАБАВКА ТОНЕРА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА ТОКОМ 2023. ГОДИНУ 81.09KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-н-07/20 - ИЗГРАДЊА ПОТПОРНОГ ЗИДА У МЗ „НОВИ“ 317.68KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-12 (5 лотова) – Лот 3: Кошење-уређење путних појаса на подручју Града Бијељина – западни дио 74.09KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-05/18 - Набавка робе за потребе чајне кухиње Градске управе Града Бијељина током 2019. и 2020. године 67.56KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-09-п1/18 - Набавка рачунара, штампача и копир апарата за потребе Градске управе Града Бијељина NANB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ОЗП-27/22 - ОДВОЗ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2023. ГОДИНУ 76.18KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке КГН-09/20 - ИЗРАДА ДЕТАЉНИХ ЕНЕРГЕТСКИХ ПРЕГЛЕДА И ЕНЕРГЕТСКО ЦЕРТИФИКОВАЊЕ ЈАВНИХ ЗГРАДА 146.09KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП 12 (5 лотова) – Лот 2: Кошење-уређење путних појаса на подручју Града Бијељина – сјеверни дио 74.3KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-н-03/18 - Извођење радова на изградњи петоразредне школе и објекта вртића у насељу Лединци - XI фаза (завршни радови на вањском уређењу) 67.2KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-н-01/18 - Побољшање енергетске ефикасности објекта ОШ "Кнез Иво од Семберије" 73.03KB
ОДЛУКА о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке: СКП-07/22 - ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОМУНАЛНУ НАКНАДУ И ПОРЕЗ НА НЕПОКРЕТНОСТИ 65.36KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ТВЈ-04/20 - НАБАВКА И УГРАДЊА НОВЕ ВАТРОГАСНЕ ПУМПЕ ЗА ВОДУ НА МЕРЦЕДЕС АТЕГО 135.41KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП 12 (5 лотова) – Лот 1: Кошење-уређење путних појаса на подручју Града Бијељина – источни дио 68.44KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-08/18 - Набавка робе за одржавање хигијене просторија и објеката Градске управе Града Бијељина током 2019. године 66.13KB
Одлука о поништењу поступка ЈН ПЉ-03/18 -Хигијеничарска служба на подручју Града Бијељина у 2018. години NANB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ДД-н-03/22 - ОПРЕМАЊЕ ДЈЕЧИЈЕГ ВРТИЋА „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“ ОБЈЕКАТ „ЂУЂЕВАК“ У БИЈЕЉИНИ 72.37KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-н-02/20 - НАБАВКА ХИГИЈЕНСКО – ПРЕХРАМБЕНИХ ПАКЕТА ЗА РАЊИВА ДОМАЋИНСТВА У СВРХУ ПРЕВАЗИЛАЖЕЊА ПОТЕШКОЋА ИЗАЗВАНИХ ПАНДЕМИЈОМ COVID 19 У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ROMACTED 136.73KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-11/20: Испитивање квалитета и дебљина свих слојева коловозних конструкција током грађења 66.78KB
Одлука о поништењу поступка ЈН КГН-н-05/18 - Израда и набавка промотивних материјала у склопу пројекта „Партнерство одрживог развоја“ 63.12KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН КГН-04/18 - Израда и набавка промотивних материјала за промоцију потенцијала ГрадаБијељина (дизајн и штампа) 66.62KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке OЗП-03/22 - НАБАВКА СВЈЕЖЕГ И КОНЗЕРВИРАНОГ ВОЋА И ПОВРЋА И ОСТАЛЕ РОБЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНЕ КУХИЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА ТОКОМ 2023. ГОДИНЕ 74.12KB
Одлука о отказу поступка јавне набавке СКП-27/20 - ПОПЛОЧАВАЊЕ УЛИЦЕ ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 115.18KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ИП-02/20: Извршење рјешења урбанистичко-грађевинске инспекције у току 2020. године 65.24KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-н-04/18 - Наставак изградње Дома културе у Пучилама –IV фаза 65.16KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-н-01(3 лота)/18 - Изградња инфраструктуре из водопривредних накнада по програму 67.52KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке СКП-31/22 - ИЗГРАДЊА И ПОСТАВЉАЊЕ ТУРИСТИЧКЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БИЈЕЉИНА 76.11KB
Одлука о отказу поступка јавне набавке БИЗ-03-п1/20 - УСЛУГЕ РЕДОВНОГ И ВАНРЕДНОГ ОДРЖАВАЊА ВАНБРОДСКИХ МОТОРА И ОПРЕМА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ. 120.5KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-04/20 - „УРЕЂЕЊЕ ИЗЛАЗНО -УЛАЗНИХ ПУТНИХ ПРАВАЦА И ОБАЛЕ КАНАЛА ДАШНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА “ 65.52KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-24/18 - Геодетско мјерење и снимање током 2019. године 66.74KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СГ-02/18 - Директан пренос свечаних сједница и емитовање програма поводом Славе и Дана Града NANB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ОЗП-08/22 - НАБАВКА РОБЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ПРОСТОРИЈА И ОБЈЕКАТА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА ТОКОМ 2023. ГОДИНЕ 75.92KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке КГН-н-04/20 - НАБАВКА ДИДАКТИЧКИХ СРЕДСТАВА У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА "ВРТИЋ ЈЕ И МОЈЕ ПРАВО" 131.86KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-08/20 – Извођење радова на проширењу нисконапонске мреже и прикључак шест социјалних станова за Роме на исту 79.15KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-09/18 - Кошење и грабање градског парка 71.83KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-17/18 - Испитивање квалитета и дебљина свих слојева коловозних конструкција током грађења NANB
ОДЛУКА о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке: ТВЈ-02-п2/22 - КОМПРЕСОР ЗА ПУЊЕЊЕ БОЦА СА КОМПРИМИНИРАНИМ ВАЗДУХОМ И ДРУГА ЗАЈЕДНИЧКА ВАТРОГАСНА ОПРЕМА 61.42KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-22/20 - ИЗГРАДЊА ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКИХ И СЕОСКИХ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ГРАДА БИЈЕЉИНА 135.34KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-13-п1-у2/19 – Утврђивање вишка и уговарање непредвиђених радова на реконструкцији објекта Соколског дома у Бијељини – II фаза (реконструкција дограђеног дијела објекта) додатни уговор на уговор број 02-404-158/19 од 27.9.2019. 65.43KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН КГН-н-06/18 - Набавка и израда рекламног материјала за потребе Градске управе Града Бијељина за 2019. годину 65.92KB
Одлука о поништењу поступка ЈН СКП-30/18 - Изградња јавне расвјете на подручју градских и сеоских мјесних заједницаГрада Бијељина NANB
ОДЛУКА О ОТКАЗУ ПОСТУПКА јавне набавке СКП-27/22 - ИЗРАДА ГЕНЕРАЛНОГ ПРОЈЕКТА ВОДОСНАДБИЈЕВАЊА ГРАДА БИЈЕЉИНА 64.59KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке: СКП-26 (2 Лота) –п1–Лот 2– у1/19 - УГОВАРАЊЕ НАКНАДНИХ РАДОВА ПРИЛИКОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА “ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ И АСФАЛТИРАЊУ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА У МЗ БАТКОВИЋ, МЗ ДВОРОВИ РУДИНЕ), МЗ ГРАДАЦ-СТУПАЊ, МЗ КОЈЧИНОВАЦ, МЗ ПУЧИЛЕ (КРАК 1 НА ПОТЕЗУ ОД БРОЈА 202 ДО 196), МЗ ПУЧИЛЕ (КРАК 2 НА ПОТЕЗУ ОД БРОЈА 204 ДО 210), МЗ ПУЧИЛЕ (КРАК 3 НА ПОТЕЗУ ОД БРОЈА 242 ДО 248) НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА Л=2885 М, У ЦИЉУ СТВАРАЊА ИНФРАСТРУКТУРНИХ УСЛОВА ЗА ОДРЖИВИ ПОВРАТАК СТАНОВНИШТВА НА ОВОМ ПОДРУЧЈУ-ЛОТ 2 ДОДАТНИ УГОВОР НА УГОВОР БР: 02-404-232/19 ЛОТ 2 ОД 04.06.2020 ГОДИНЕ, je ДД ''Galax-niskogradnja“ Брчко са понуђеном цијеном у износу: 5.511,55 КМ (без ПДВ-а). 125.82KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-19 (2 лота)/20 – Лот 2: Редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева и градских улица на подручју Града Бијељина 71.27KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-04(3 лота)/18 - Набавка штампаних образаца, канцеларијског материјала и тонера 77.54KB
Одлука о поништењу поступка ЈН ПЉ-н-01/18 - Промоција пољоприврени потенцијала Семберије путем радио сигнала 58.06KB
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке ОЗП-20/22 - ОБЈАВА ОГЛАСА У ДНЕВНОМ ЛИСТУ ЗА 2023. ГОДИНУ 71.73KB
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-н-06/20 - МОДЕРНИЗАЦИЈА – АСФАЛТИРАЊЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ НА ПРОСТОРУ ГРАДА БИЈЕЉИНЕ 158.34KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-19 (2 лота)/20 – Лот 1: Редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева и градских улица на подручју Града Бијељина 71.27KB
Одлука о поништењу поступка ЈН ОЗП-07/18 - Набавка печења и остале готове хране за потребе Градске управе Града Бијељина током 2019. године 60.57KB
Одлука о резултатима преквалификације у поступку ЈН СКП-17(4 лота) - лот2-у1/17 - Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора који се односи на организовање зимске службе 61.82KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-17(4 лота) - лот4-у1/17 - Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора који се односи на организовање зимске службе 65.26KB
Одлука о поништењу поступка ЈН СКП-02/18 - Израда и монтажа канти за смеће у ужем центру града 60KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-26/18 - Израда и уградња комуналне опреме 64.64KB
Одлука о резултатима преквалификације у поступку ЈН СКП-17(4 лота) - лот4-у1/17 - Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора који се односи на организовање зимске службе у сезони 20 60.07KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-35/18 - Изградња приступа парцелама на подручју Индустријске зоне II NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-04/18 - Набавка стабилних и ручних радио станица NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-01/18 - Набавка oпреме за бебе поводом манифестације „Конференција беба 2018“ 72.94KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-03/18 - Набавка интервенцијске опреме за ватрогасце (одијела, рукавице, чизме, опасач, шљем и друго) NANB
Одлука о резултатима преквалификације у поступку ЈН ДД-05/18 - Извођење радова на изградњи петоразредне подручне школе и објекта вртића у насељу Лединци- IX фаза, занатски радови 66.83KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-05/18 - Извођење радова на изградњи петоразредне подручне школе и објекта вртића у насељу Лединци- IX фаза, занатски радови 66.18KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-33/18 - Изградња и асфлатирање путева, улица, пјешачко-бициклистичких стаза и тротоара на подручју Града Бијељина NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-31/18 - Изградња јавне расвјете на подручју ужег центра Града Бијељина и изградња НН мреже NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-27/18 - Изградња водоводних мрежа у мјесним заједницама 65.21KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-16(2 лота)/18 - Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на подручју Града Бијељина 71.33KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-14/18 - Oдржавање кишне канализације у Граду Бијељина и насељеном мјесту Јања у 2018, 2019. и 2020. години 65.51KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-06/18 - Уређење (кошење) излазно-улазних путних праваца и обале канала Дашница на подручју Града Бијељина NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СГ-01(2 лота) лот 2-п1/18 - Снимање и преношење прес конференција поводом сједница и других манифестација Скупштине Града у 2018. години 62.98KB
Одлука о поништењу поступка ЈН ПР-02/18 - Општа систематска дератизација на подручју Града Бијељина 50.09KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-02/18 - Набавка три електричне сирене за узбуњивање NANB
Одлука о поништењу поступка ЈН ОЗП-01/18 - Набавка новина за потребе Градске управе Града Бијељина 58.08KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН КГН-01/18 - Набавка и уградња опреме (дјечије игралиште) у склопу пројекта „Партнерство одрживог развоја јединица локалне самоуправе” NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-07/18 - Чишћење дивљих депонија и одржавање јавних површина у мјесним заједницама око домова културе, школских објеката и спомен обиљежја 64.16KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-19/18 - Одржавање – пошљунчавање некатегорисаних путева на подручју Града Бијељина NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-05/18 - Набавка радне ватрогасне одјеће и обуће за ватрогасце 74.48KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-15(2 лота)/18 - Редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева и градских улица на подручју Града Бијељина 68.05KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЈН-01(4 лота)/18 - Услуге ревизије 75.42KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-03/18 - Набавка више службених аутомобила за потребе Градске управе 71.82KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН SKP-10/18 - Прање саобраћајница и тротоара у Граду Бијељина 72.57KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ИП-01 (4 лота)/18 - Преглед инспекцијских узорака у току 2018.године 70.48KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-06/18(наставак пројекта ДД-15/17) - Извођење радова на изградњи објекта штале за краве са измузиштем и наставним центром- II фаза 65.81KB
Одлука о поништењу поступка ЈН ОЗП-09/18 - Набавка рачунара,штампача и копир-апарата за потребе Градске управе Града Бијељина NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН КГН-02/18 - Набавка седмичних локалних новина за потребе мјесне заједнице NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-13(4 лота)/18 - Oдржавање-пошљунчавање локалних макдамских путева и градских макдамских улица на подручју Града Бијељина NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-23/18 - Геодетско мјерење и снимање током 2018. године 66.48KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН Ф-01/18 - Кредитно задужење Града Бијељина (5.000.000,00 КМ) 75.59KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-08/18 - Кошење и грабање Градског парка 71.27KB
Одлука о резултатима претквалификације у поступку ЈН ДД-06/18 (наставак пројекта ДД 15/17)-Извођење радова на изградњи објекта штале за краве са измузиштем и наставним центром-II фаза (груби грађевин NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН БиЗ-01/18 - Набавка личне опреме (одјеће и обуће) за припаднике цивилне заштите NANB
Одлука о поништењу поступка ЈН ПЉ-01-п1/18 - Хигијеничарска служба на подручју Града Бијељина у 2018., 2019. и 2020. години NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ИП-02/18 - Извршење рјешења урбанистичко-грађевинске инспекције NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН - БиЗ-02/18 - Набавка два пластична чамца од полиетилена NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН - СКП-20(4 лота)/18 - Kошење - уређење путних појаса и кошење амброзије на подручју Града Бијељина NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-06/18 - Одржавање ватрогасних возила и одржавање надоградње на истим 64.95KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СГ-01(2 лота)/18 - Снимање сједница Скупштине Града Бијељина у 2018. години 65.88KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б ПР-н-01/18 - Набавка услуга организовања конференције из сфере менаџмента 66.09KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-01/17 - Ватрогасно возило – аутомеханичка љества Л32М NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-07/17 - Мобилна потопна пумпа за воду 65.53KB
Одлука о поништењу поступка ЈН ПЉ-01/18 - Хигијеничарска служба на подручју Града Бијељина у 2018., 2019. и 2020. години NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-05(3 лота)-п1/17 - Набавка хране за потребе јавне кухиње Града Бијељина 76.08KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-11/17 - Редовно одржавање свјетлосне саобраћајне сигнализације на подручју Града Бијељина (за 2018. и 2019. годину) 65.29KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН КГН-н-02(2 лота)/17 - Медијско праћење 66.76KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-03/17 - Набавке ужине за ромску дјецу 67.43KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-н-02(2 лота)/17 - Радови на санацији ударних асфалних рупа на подручју Града Бијељина 68.92KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-13/17 - Реконструкција и санација ромских кућа у оквиру пројекта "Стамбено збрињавање Рома 2016-2017" 69.48KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-08-п1/17 - Садња дрворедних садница 59.47KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-07/17 - Набавка робе за одржавање хигијене просторија и објеката Градске управе Града Бијељина током 2018.године 67.03KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-39/17 - Изградња и постављање туристичке сигнализације на територији Града Бијељина NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-27/17 - Израда и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације на подручју Града Бијељина 65.24KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-н-03/17 - Објава огласа и обавјештења у дневном листу за 2018. годину 69.36KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН КГН-н-01/17 - Набавка и израда рекламног материјала за потребе Градске управе Града Бијељина за 2018.годину 65.88KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН КГН-н-01/17 - Набавка и израда рекламног материјала за потребе Градске управе Града Бијељина за 2018.годину 65.88KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке: СКП-12 (2Лот-а)- лот1-у1- п1/17 - Уговарање вишка потребних услуга приликом реализ уговора који се односи на редовно одрж локалних... 209.92KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН Ф-н-02/17 - Пружање банкарских услуга 72.03KB
Одлука о резултатима претквалификације СКП-12 (2Лот-а)-лот 1-у1-п1/17 - Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора који се односи на редовно одржавање локалних и некатегорисаних пут 60.66KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-02(2 лота)/17 - Јавна градска хигијена 65.64KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-04/17 - Ватрогасно техничко возило са опремом NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-11/17 - Теренско возило 66.34KB
Одлука о поништењу поступка претквалификације поступка јавне набавке СКП-12(2 lota)-lot 1-u1/17 - Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора који се односи на редовно одрж путева 61.48KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-06/17 - Набавка печења и остале готове хране за потребе Градске управе Града Бијељина током 2018. године NANB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН број СКП-20-у1-п1/17 - Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора који се односи на геодетско мјерење и снимање током 2017. год 214.87KB
Одлука о рез претк у поступку ЈН број СКП-20-у1-п1/17 - Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора који се односи на геодетско мјерење и снимање током 2017. год додатни уговор... 215.64KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН број СКП-01/17 - Набавка декоративне расвјете 65.76KB
Одлука о резултатима претк у поступку ЈН број ДД-Н-01-п1/17 - Наставак изградње објекта подручног одјељења у Лединцима Основне школе "Вук Караџић" Бијељина VIII фаза – занатски радови 208.64KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН број ДД-Н-01-п1/17 - Наставак изградње објекта подручног одјељења у Лединцима Основне школе "Вук Караџић" Бијељина VIII фаза – занатски радови 217.92KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ПР-03/17 - Систематска дератизација II 63.76KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-24 (2Лота)-лот 2 – у1/17 - Угов вишка потреб радова приликом реал угов који се односи на рад на санац ударних асфалт рупа на локал и некате пут 64.4KB
Одлука о рез претквал у поступку ЈН број шифра: СКП-24 (2Лот-а)-лот2-у1/17 - Угов вишка потреб радова приликом реал угов који се односи на рад на санац ударних асфалт рупа на локал и некате путевима 60.23KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-02/17 - Ватрогасно возило са затвореном надоградњом 69.49KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-03/17 - Ватрогасно возило са отвореном надоградњом 68.57KB

Одлука о поништењу поступка ЈН ДД-09/18 - Изградња дома културе у Новим Дворовима - II фаза
 
0.06 MB
 
реконструкција водоводне мреже у Улици војводе Петра Бојовића и Улици Ђуре Даничића
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-28/18 - Изградња водоводнe мрежe у МЗ "Чардачине"
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-12/18 -Текуће одржавање канцеларија Градске управе Града Бијељина
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-09-п1/18 - Набавка рачунара, штампача и копир апарата за потребе Градске управе Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-н-01/18 - Побољшање енергетске ефикасности објекта ОШ "Кнез Иво од Семберије"
 
0.07 MB
 
Одлука о поништењу поступка ЈН ПЉ-03/18 -Хигијеничарска служба на подручју Града Бијељина у 2018. години
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН КГН-04/18 - Израда и набавка промотивних материјала за промоцију потенцијала ГрадаБијељина (дизајн и штампа)
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-н-01(3 лота)/18 - Изградња инфраструктуре из водопривредних накнада по програму
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СГ-02/18 - Директан пренос свечаних сједница и емитовање програма поводом Славе и Дана Града
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-17/18 - Испитивање квалитета и дебљина свих слојева коловозних конструкција током грађења
 
0.07 MB
 
Одлука о поништењу поступка ЈН СКП-30/18 - Изградња јавне расвјете на подручју градских и сеоских мјесних заједницаГрада Бијељина
 
0.05 MB
 
Одлука о поништењу поступка ЈН ПЉ-н-01/18 - Промоција пољоприврени потенцијала Семберије путем радио сигнала
 
0.06 MB
 
Одлука о резултатима преквалификације у поступку ЈН СКП-17(4 лота) - лот2-у1/17 - Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора који се односи на организовање зимске службе
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-17(4 лота) - лот4-у1/17 - Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора који се односи на организовање зимске службе
 
0.07 MB
 
Одлука о поништењу поступка ЈН СКП-02/18 - Израда и монтажа канти за смеће у ужем центру града
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-26/18 - Израда и уградња комуналне опреме
 
0.06 MB
 
Одлука о резултатима преквалификације у поступку ЈН СКП-17(4 лота) - лот4-у1/17 - Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора који се односи на организовање зимске службе у сезони 20
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-35/18 - Изградња приступа парцелама на подручју Индустријске зоне II
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-04/18 - Набавка стабилних и ручних радио станица
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-01/18 - Набавка oпреме за бебе поводом манифестације „Конференција беба 2018“
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-03/18 - Набавка интервенцијске опреме за ватрогасце (одијела, рукавице, чизме, опасач, шљем и друго)
 
0.07 MB
 
Одлука о резултатима преквалификације у поступку ЈН ДД-05/18 - Извођење радова на изградњи петоразредне подручне школе и објекта вртића у насељу Лединци- IX фаза, занатски радови
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-05/18 - Извођење радова на изградњи петоразредне подручне школе и објекта вртића у насељу Лединци- IX фаза, занатски радови
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-33/18 - Изградња и асфлатирање путева, улица, пјешачко-бициклистичких стаза и тротоара на подручју Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-31/18 - Изградња јавне расвјете на подручју ужег центра Града Бијељина и изградња НН мреже
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-27/18 - Изградња водоводних мрежа у мјесним заједницама
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-16(2 лота)/18 - Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на подручју Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-14/18 - Oдржавање кишне канализације у Граду Бијељина и насељеном мјесту Јања у 2018, 2019. и 2020. години
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-06/18 - Уређење (кошење) излазно-улазних путних праваца и обале канала Дашница на подручју Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СГ-01(2 лота) лот 2-п1/18 - Снимање и преношење прес конференција поводом сједница и других манифестација Скупштине Града у 2018. години
 
0.06 MB
 
Одлука о поништењу поступка ЈН ПР-02/18 - Општа систематска дератизација на подручју Града Бијељина
 
0.05 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-02/18 - Набавка три електричне сирене за узбуњивање
 
0.07 MB
 
Одлука о поништењу поступка ЈН ОЗП-01/18 - Набавка новина за потребе Градске управе Града Бијељина
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН КГН-01/18 - Набавка и уградња опреме (дјечије игралиште) у склопу пројекта „Партнерство одрживог развоја јединица локалне самоуправе”
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-07/18 - Чишћење дивљих депонија и одржавање јавних површина у мјесним заједницама око домова културе, школских објеката и спомен обиљежја
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-19/18 - Одржавање – пошљунчавање некатегорисаних путева на подручју Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-05/18 - Набавка радне ватрогасне одјеће и обуће за ватрогасце
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-15(2 лота)/18 - Редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева и градских улица на подручју Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЈН-01(4 лота)/18 - Услуге ревизије
 
0.08 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-03/18 - Набавка више службених аутомобила за потребе Градске управе
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН SKP-10/18 - Прање саобраћајница и тротоара у Граду Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ИП-01 (4 лота)/18 - Преглед инспекцијских узорака у току 2018.године
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-06/18(наставак пројекта ДД-15/17) - Извођење радова на изградњи објекта штале за краве са измузиштем и наставним центром- II фаза
 
0.07 MB
 
Одлука о поништењу поступка ЈН ОЗП-09/18 - Набавка рачунара,штампача и копир-апарата за потребе Градске управе Града Бијељина
 
0.06 MB
   
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН КГН-02/18 - Набавка седмичних локалних новина за потребе мјесне заједнице
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-13(4 лота)/18 - Oдржавање-пошљунчавање локалних макдамских путева и градских макдамских улица на подручју Града Бијељина
 
0.08 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-23/18 - Геодетско мјерење и снимање током 2018. године
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН Ф-01/18 - Кредитно задужење Града Бијељина (5.000.000,00 КМ)
 
0.08 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-08/18 - Кошење и грабање Градског парка
 
0.07 MB
 
Одлука о резултатима претквалификације у поступку ЈН ДД-06/18 (наставак пројекта ДД 15/17)-Извођење радова на изградњи објекта штале за краве са измузиштем и наставним центром-II фаза (груби грађевин
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН БиЗ-01/18 - Набавка личне опреме (одјеће и обуће) за припаднике цивилне заштите
 
0.07 MB
 
Одлука о поништењу поступка ЈН ПЉ-01-п1/18 - Хигијеничарска служба на подручју Града Бијељина у 2018., 2019. и 2020. години
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ИП-02/18 - Извршење рјешења урбанистичко-грађевинске инспекције
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН - БиЗ-02/18 - Набавка два пластична чамца од полиетилена
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН - СКП-20(4 лота)/18 - Kошење - уређење путних појаса и кошење амброзије на подручју Града Бијељина
 
0.08 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-06/18 - Одржавање ватрогасних возила и одржавање надоградње на истим
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СГ-01(2 лота)/18 - Снимање сједница Скупштине Града Бијељина у 2018. години
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б ПР-н-01/18 - Набавка услуга организовања конференције из сфере менаџмента
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-01/17 - Ватрогасно возило – аутомеханичка љества Л32М
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-07/17 - Мобилна потопна пумпа за воду
 
0.07 MB
 
Одлука о поништењу поступка ЈН ПЉ-01/18 - Хигијеничарска служба на подручју Града Бијељина у 2018., 2019. и 2020. години
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-05(3 лота)-п1/17 - Набавка хране за потребе јавне кухиње Града Бијељина
 
0.08 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-11/17 - Редовно одржавање свјетлосне саобраћајне сигнализације на подручју Града Бијељина (за 2018. и 2019. годину)
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН КГН-н-02(2 лота)/17 - Медијско праћење
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-03/17 - Набавке ужине за ромску дјецу
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-н-02(2 лота)/17 - Радови на санацији ударних асфалних рупа на подручју Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-13/17 - Реконструкција и санација ромских кућа у оквиру пројекта "Стамбено збрињавање Рома 2016-2017"
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-08-п1/17 - Садња дрворедних садница
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-07/17 - Набавка робе за одржавање хигијене просторија и објеката Градске управе Града Бијељина током 2018.године
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-39/17 - Изградња и постављање туристичке сигнализације на територији Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-27/17 - Израда и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације на подручју Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-н-03/17 - Објава огласа и обавјештења у дневном листу за 2018. годину
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН КГН-н-01/17 - Набавка и израда рекламног материјала за потребе Градске управе Града Бијељина за 2018.годину
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке: СКП-12 (2Лот-а)- лот1-у1- п1/17 - Уговарање вишка потребних услуга приликом реализ уговора који се односи на редовно одрж локалних...
 
0.21 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН Ф-н-02/17 - Пружање банкарских услуга
 
0.07 MB
 
Одлука о резултатима претквалификације СКП-12 (2Лот-а)-лот 1-у1-п1/17 - Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора који се односи на редовно одржавање локалних и некатегорисаних пут
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-02(2 лота)/17 - Јавна градска хигијена
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-04/17 - Ватрогасно техничко возило са опремом
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-11/17 - Теренско возило
 
0.07 MB
 
Одлука о поништењу поступка претквалификације поступка јавне набавке СКП-12(2 lota)-lot 1-u1/17 - Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора који се односи на редовно одрж путева
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-06/17 - Набавка печења и остале готове хране за потребе Градске управе Града Бијељина током 2018. године
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН број СКП-20-у1-п1/17 - Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора који се односи на геодетско мјерење и снимање током 2017. год
 
0.21 MB
 
Одлука о рез претк у поступку ЈН број СКП-20-у1-п1/17 - Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора који се односи на геодетско мјерење и снимање током 2017. год додатни уговор...
 
0.22 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН број СКП-01/17 - Набавка декоративне расвјете
 
0.07 MB
 
Одлука о резултатима претк у поступку ЈН број ДД-Н-01-п1/17 - Наставак изградње објекта подручног одјељења у Лединцима Основне школе "Вук Караџић" Бијељина VIII фаза – занатски радови
 
0.21 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН број ДД-Н-01-п1/17 - Наставак изградње објекта подручног одјељења у Лединцима Основне школе "Вук Караџић" Бијељина VIII фаза – занатски радови
 
0.22 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ПР-03/17 - Систематска дератизација II
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-24 (2Лота)-лот 2 – у1/17 - Угов вишка потреб радова приликом реал угов који се односи на рад на санац ударних асфалт рупа на локал и некате пут
 
0.06 MB
 
Одлука о рез претквал у поступку ЈН број шифра: СКП-24 (2Лот-а)-лот2-у1/17 - Угов вишка потреб радова приликом реал угов који се односи на рад на санац ударних асфалт рупа на локал и некате путевима
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-02/17 - Ватрогасно возило са затвореном надоградњом
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-03/17 - Ватрогасно возило са отвореном надоградњом
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-17/17 - Извођење радова на адаптацији свлачионица ФК 'Слобода' Доњи Загони
 
0.06 MB
 
Одлука о поништењу поступка ЈН ОЗП-05(3 лота)/17 - Набавка хране за потребе јавне кухиње Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-13(3 лота)/17 - Услуге фиксне и мобилне телефоније и интернета током 2018. године
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-03/17 - Мјерење аерозагађења на подручју Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о поништењу поступка ЈН СКП-08/17- „Садња дрворедних садница”
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН - ПЉ-02/17 - Медијска промоција под називом "Произведено у Семберији" путем земаљског ТВ канала
 
0.07 MB
 
Одлука о избору наповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-40/17 - Рушење и демонтажа постојеће ограде и изградња нове ограде на раскрсници Ул.Светозара Марковића и Ул.Живојина Мишића
 
0.07 MB
 
Одлука о избору наповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-05/17 - Техничка организација, медијско праћење избора спортисте Града Бијељина и снимање видео портрета спортиста Бијељине у 2017.годинe
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН - КГН-17-п1/17 - Медијска афирмација улоге МЗ у систему локалне самоуправе и подстицање актив учешћа грађана у пословима МЗ путем каб.ТВ сигнала
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-16(4 лота)/17 - Санација и реконструкција парохијских домова на подручју Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-04/17 - Набавка погонског горива за моторна возила Градске управе Града Бијељина и јавне кухиње за 2018. и 2019.годину
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најпов понуђача у поступку ЈН: ОЗП-16/17 - Набавка половног аутомобила за потребе Кабинета Градоначелника
 
0.07 MB
 
Одлука о пониш поступ ЈН: СКП-20-у1/17-Уговарање вишка потребних услуга приликом реал уговора који се односи на геод мјерење и снимање током 2017, додатни угов 1 на угов број 02-404-34/17 од 12.04.17
 
0.06 MB
 
Одлука о резултатима претквал у поступку ЈН број: СКП-20-у1/17 - Приликом реал уговора који се односи на геод мјерење и снимање током 2017, додатни угов 1 на угов број 02-404-34/17 од 12.04.2017.
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољ понуђача у поступку ЈН број: ДД-10-у1/17 - Уговарање вишка радова на изградњи Дома културе у Н.Дворовима, додатни угов 1 на угов број: 02-404-147/17 од 18.09.2017.
 
0.07 MB
 
Одлука о резултатима претквал у поступку ЈН број: ДД-10-у1/17 - Уговарање вишка радова на изградњи Дома културе у Н.Дворовима, додатни угов 1 на угов број: 02-404-147/17 од 18.09.2017.
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-04/17 - Набавка спортских реквизита и опреме за потребе спортских такмичења основних и средњих школа и клубова, за опремање...
 
0.07 MB
 
Oдлука о поништењу поступка ДД-н-01/17 - Наставак изградње објекта подручног одјељења у Лединцима Основне школе 'Вук Караџић' Бијељина VIII фаза – занатски радови
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-15/17 - Набавка више службених аутомобила за потребе Градске управе
 
0.06 MB
 
Одлука о резултатима преткв у поступку ЈН шифра БиЗ-02-У1/17 - Утврђ. вишка и уговарање непред.радова на "Санацији стамб пород објек корисниц борач-инвал заштите" Додат уговор 1 на Уговор 02-404-10/17
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најпов понуђача у поступку ЈН шифра: БиЗ-02-У1/17 - Утврђ. вишка и уговарање непред.радова на "Санацији стамб пород објек корисниц борач-инвал заш" Додат уговор 1 на Угов 02-404-10/17
 
0.06 MB
 
Одлука о резултатима преткв у поступку ЈН 02-404-46/17 - ЛОТ 2 - Уговарање вишка потребних услуга приликом реализ уговора који се односи на редовно одржавање лок и некатег путева и улица у насељима...
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најпов понуђача у поступку јавне набавке: СКП-12 (2 Лота)-лот2-у1/17 - Уговарање вишка потребних услуга приликом реализ уговора који се односи на редовно одрж лок и некатег путева
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке КГН-06/17 - Набавка угоститељских услуга за потребе организације Енергетских дана Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најпов понуђ у поступку ЈН: БиЗ-03-У1/17 - Утврђ вишка и уговарање непредвиђ радова на Завршетку радова и уређењу ентеријера депоа Музеја Семберије и спомен собе погинулим борцима ВРС
 
0.06 MB
 
Одлука о резултатима претквалификације - Утврђивање вишка и уговарање непредвиђених радова на "Завршетку радова и уређењу ентеријера депоа Музеја Семберије и спомен собе погинулим борцима ВРС
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-15/17 - Извођење радова на изградњи објекта штале за краве са измузиштем и наставним центром I фаза (груби радови)
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-17(4 лота)/17 - Организовање зимске службе на подручју Града Бијељина у сезони 2017/2018
 
0.08 MB
 
Одлука о поништењу поступка ЈН КГН-17/17 - Мед афир улоге мјесних заједница у систему локалне самоуправе и подстицање активнијег учешћа грађана у пословима мјесних заједница путем кабловског ТВ канала
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке БиЗ-04/17 - „Санирање стамбеног објекта на Пет језера који је у власништву Града Бијељина”
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-10/17 - Извођење радова на изградњи Дома културе у Новим Дворовима
 
0.06 MB
 
Одлука о поништењу поступка у поступку ЈН СKП-18(ц2, 2 Лот-а)/17 - Уређење комуналне инфраструктуре из водопривредних наканада за Лот 1 - Чишћење и уређење бујичних потока на подручју МЗ Љељенча
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најпов понуђ у поступку ЈН: ОЗП-14-У1/17 - УГОВАРАЊЕ ДОДАТНИХ РАДОВА У СКЛОПУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА НАБАВКУ И УГРАДЊУ ПРОЗОРА ЗА ЗГРАДЕ У ВЛАСНИШТВУ ГУ ГРАДА БН
 
0.07 MB
 
Одлука о резултатима претквал у поступку ЈН радова ОЗП-14-У1/17 - УГОВАРАЊЕ ДОДАТНИХ РАДОВА У СКЛОПУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА НАБАВКУ И УГРАДЊУ ПРОЗОРА ЗА ЗГРАДЕ У ВЛАСНИШТВУ ГУ ГРАДА БН
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-38/17 - Изградња кружне раскрснице „Блед“
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-07/17 - Извођење радова на изградњи петоразредне подручне школе и објекта вртића у насељу Лединци VII фаза – занатски радови
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-36/17 - Асфалтирање локалних и некатегоризованих путева и градских улица
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-18(ц1, 2 лота)/17 - Уређење комуналне инфраструктуре из водопривредних накнада
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ПР-02-п1/17 - Општа систематска дератизација на подручју Града Бијељина
 
0.06 MB
 
Одлука о поништењу поступка јавне набавке КГН-02-п1/17- Набавка материјала за практичну наставу у склопу пројекта "Прилика плус"
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ПЉ-03/17 - Израда шумско-привредне основе за приватне шуме на подручју града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-12(2 лота)-лот 2-п1/17 - Осигурање и регистрација службених аутомобила ГУ Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-н-02/17 - Набавка службеног путничког аутомобила за потребе Кабинета Градоначелника
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке КГН-02-п1/17 - Набавка материјала за практичну наставу у склопу пројекта 'Прилика плус' - практична настава на радном мјесту
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-13 (2Лот-а)/17 - Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на подручју Града Бијељина
 
0.08 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б, шифра ОЗП-10/17 - понуда број 4
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б, шифра ОЗП-10/17 - понуда број 3
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б, шифра ОЗП-10/17 - понуда број 2
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б, шифра ОЗП-10/17 - понуда број 1
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-33(ц1)/17 - Изградња инфраструктуре из водопривредних накнада по програму (наставак ископа канала Ј-1-1-1 у Новом насељу Јања)
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке КГН-01/17 - Набавка рачунара и опреме у склопу пројекта "Прилика плус"
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-н-01-п1/17 - Технички преглед службених аутомобила Градске управе Града Бијељина
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-16/17 - Одржавање-пошљунчавање некатегорисаних путева на подручју Града Бијељина
 
0.09 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке КГН-01/17 - Набавка рачунара и опреме у склопу пројекта 'Прилика плус' – практична настава на радном мјесту
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку поступку јавне набавке КГН-09/17 - Унутрашњи радови на сређивању радионице у склопу пројекта "Прилика плус" - практична настава на радном мјесту
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СГ-02/17 - Директан пренос свечаних сједница и емитовање програма поводом Славе и Дана града
 
0.06 MB
 
Одлука о поништењу поступка јавне набавке КГН-02/17 - Набавка материјала за практичну наставу у склопу пројекта 'Прилика плус' – практична настава на радном мјесту
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-12(2 лота)/17 - Осигурање имовине и лица и осигурање и регистрација службених аутомобила ГУ Града Бијељина током 2017. и 2018. год
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-25/17 - Изградња јавне расвјете на подручју градских и сеоских мјесних заједница Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке КГН 07/17 - Израда и набавка промотивних материјала за промоцију потенцијала Града Бијељина (дизајн и штампа)
 
0.08 MB
 
Одлука о поништењу поступка јавне набавке ОЗП-н-01/17 - Tехнички преглед службених аутомобила Градске управе Града Бијељина
 
0.06 MB
 
Одлука о поништењу поступка јавне набавке Ф-01/17 - Пружање банкарских услуга
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-10 (4Лот-а)/17 - Одржавање – пошљунчавање локалних макадамских путева и градских макадамских улица на подручју Града Бијељина
 
0.08 MB
 
Одлука о поништењу поступка јавне набавке ПР-02/17 - Општа систематска дератизација на подручју Града Бијељина
 
0.08 MB
 
Одлука о избору наповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ТВЈ-10/17 - Грађевински радови на ватрогасним објектима
 
0.07 MB
 
Одлука о избору наповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-22/17 - Уклањање постојеће и изградња нове ограде у МЗ „Патковача“
 
0.07 MB
 
Одлука о избору наповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ИП-01(4 лота)/17 - Инспекцијски узорци у току 2017. године
 
0.08 MB
 
Одлука о избору наповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-14/17 - Израда прој тех док – објекат прве фазе комплекс фарме (музне краве) за потребе практичне наставе Пољопривредне школе
 
0.08 MB
 
Одлука о избору најпов понуђача у поступку јавне набавке ДД-14/17 - Израда пројектно техничке документације – објекат прве фазе комплекс фарме (музне краве) за потребе практичне наставе Пољоприв.школе
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-23/17 - Изградња водоводне мреже у мјесним заједницама
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СГ-01(2 лота)/17 - Снимање сједница Скупштине Града Бијељина у 2017. години
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-31/17 - Асфалтирање пута у МЗ Дијелови, Насеље блок 3, Град Бијељина
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ТВЈ-09-п1/17 - Одржавање ватрогасних возила и надоградња на истим
 
0.07 MB
 
Одлуку о поништењу поступка јавне набавке СКП-13(2 лота)/17 - Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на подручју Града Бијељина
 
0.08 MB
 
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-29/17 - Наставак изградње саобраћајнице у оквиру Индустријске зоне II
 
0.07 MB
 
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке БиЗ-01/17 - Набавка опреме за потребе цивилне заштите
 
0.07 MB
 
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-21/17 - Израда кућних бројева, огласних табли, табли упозорења, путоказа, заштитних стубића и саобраћајних знакова
 
0.06 MB
 
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б КГН-14/17 - Угоститељске услуге за потребе пројекта „Прилика плус“-Практична настава на радном мјесту
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-28/17- Изградња и асфалтирање путева, улица, пјешачко-бициклистичка стаза и тротоара на подручју Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-14/17 - Набавка и уградња прозора за зграде у власништву Градске управе Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољ понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б шифра КГН-04/17 - Спровођење обука за предузећа на тему припреме приједлога пројеката и израде биз планова
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке Ф-н-01/17 - КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА (4.000.000,00КМ)
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке: СКП-н-01/17 (наставак СКП-28/16) - Изградња саобраћајнице у оквиру индустријске зоне II
 
0.06 MB
 
Одлука о резултатима претквалификације у поступку јавне набавке радова: СКП-н-01/17 (Наставак пројкта СКП-28/16) - Изградња саобраћајнице у оквиру индустријске зоне II
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора за услуге из Анекса II дио Б КГН-05/17 - Спровођење обуке за три ЈЛС на тему инвестиционе промоције
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке роба: СЗП-07 (3Лот-а)-лот 1 – п2/16 - Набавка штампаних образаца за потребе Градске управе Бијељина током 2017. и 2018.
 
0.07 MB
 
Одлука о резултатима претквалификације у поступку јавне набавке роба: СЗП-07 (3Лот-а)-лот 1 – п2/16 (НЕПЛАНИРАНА) - Набавка штампаних образаца за потребе Градске управе Бијељина током 2017. и 2018.
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке: ПР-01- п1/17 - Вршење дезинсекције на подручју Града Бијељина у 2017. и 2018. години
 
0.07 MB
 
Одлука о резултатима претквалификације - Вршење дезинсекције на подручју Града Бијељина у 2017. и 2018.години шифра: ПР-01-п1/17
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-11/17 - Tекуће одржавање канцеларија Градске управе Града Бијељина
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-04/17 - “Уређење излазнo – улазних путних праваца и обале канала Дашница на подрчју Града Бијељина“
 
0.07 MB

 
Одлука о поништењу поступка јавне набавке ТВЈ-06/17 - Набавка два чамца са приколицом
 
0.08 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-26/17 - Изградња јавне расвјете на подручју ужег центра Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-06/17 - Кошење и грабање градског парка
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-07/17 - Прање саобраћајница и тротоара у Граду Бијељина
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне ИП-03/17 - Извршење рјешења урбанистичко-грађевинске инспекције
 
0.07 MB
 
Одлука о поништењу поступка јавне набавке ПР-01/17 - Вршење дезинсекције на подручју Града Бијељина у 2017. и 2018.години
 
0.06 MB
 
Одлука о поништењу поступка јавне набавке ТВЈ-05/17 - Набавка три електричне сирене за узбуњивање
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољ понуђача у поступку ЈН: СКП-19 (2Лота)-лот 2 – у1/16 - Уговарање вишка потребних услуга приликом реализ уговора који се односи на организ зимске службе у сезони 2016/2017
 
0.07 MB
 
Одлука о резултатима претквалификације за СКП-19 (2Лот-а)-лот2-у1/16 - Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора који се односи на организовање зимске службе у сезони 2016/2017
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке: СКП-31 (ц1,2 Лота)-лот1-у1/16 - Уговар вишка, мањка и непред рад приликом реал угов који се односи на прошир моста на лок путу Л-17
 
0.07 MB
 
Одлука о резултатима претквалификације за СКП-31 (ц1, 2 Лот-а) - лот 1 - у1/16 - Уговарање вишка, мањка и непред радова приликом реал угов који се односи на прошир моста на лок путу Л-17
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-05/17 - Чишћење дивљих депонија и одржавање јавних површ у мјесним заједницама око домова културе, школ објеката и спомен обиљежја
 
0.07 MB
 
Одлука о поништењу поступка за ЈН ТВЈ-09/17 - Одржавање ватрогасних возила и надоградња на истим
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СKП-10 (4Лот-а)/17 - Одржавање – пошљунчавање локалних макадамских путева и градских макадамских улица на подручју града Бијељина
 
0.08 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН ТВЈ-08/17 - Набавка три електричне сирене за узбуњивање
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН ТВЈ-05/17 - Набавка личне ватрогасне опреме–одјећа и обућа
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН БиЗ-03/17 - Завршетак радова и уређење ентеријера депоа музеја Семберија и спомен собе погинулим борцима ВРС
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН-СКП-10(4 лота)/17 -Одржавање – пошљунчавање локалних макадамских путева и градских макадамских улица на подручју града Бијељина
 
 
0.09 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН - СКП-12(2 лота)/17 - Редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева и градских улица на подручју Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН БиЗ-02/17 - Санирање стамбених породичних објеката корисницима борачко-инвалидске заштите
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН - СКП-20/17 - Геодетско мјерење и снимање током 2017. године
 
0.07 MB
 
Одлука о поништењу СЗП-07(3 лота)-лот 1-п1/16 - Набавка штампаних образаца за потребе Градске управе Бијељина током 2017. и 2018.године
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКп-19/17-Чишћење и уређење депоније у МЗ Ковачићи
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-24(2 лота)/17 - извођење радова на санацији ударних асфалтних рупа
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН ДД-02/17- избор ужине за ромску дјецу
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН КГН-03(2 лота)/17- Медијско праћење
 
0.07 MB
 
Одлука о поништењу поступка за ЈН ДД-06/17 - Вршење услуга превоза ученика основних и средњих школа на спортска такмичења и награђених учесника културних манифестација у 2017. години
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН ОЗП-08/17 - Објава огласа и обавјештења у дневном листу
 
0.08 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача СКП-н-06(2 лота)/16 - Уређење комуналне инфраструктуре из водопривредних накнада по програму
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СЗП-22 (3Лот-а)/16 - Услуге фиксне и мобилне телефоније и интернета за лот 3 - услуге интернета
 
0.05 MB
 
Одлука о резултатима ЈН СКП-36 – у2/16 - Уговарање вишка потребних радова приликом реализације уговора који се односи асфалтирање Улице браће Лазић у МЗ Јања
 
0.06 MB
 
Одлука о резултатима претквалификације за ЈН СКП-36 – у2/16 - Уговарање вишка потребних радова приликом реализације уговора који се односи асфалтирање Браће Лазић у МЗ Јања
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-н-05/16 - Израда геодетског елабората за спровођење експропријације непокретности по допуни појаса експропријације некретнина потребног за...
 
0.08 MB
 
Одлука о поништењу поступка за ЈН СKП-09/16 - Усклађивање са рачуноводственим стандардима и израда нових модула за информациони систем за комуналну накнаду
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-32/16 - Израда и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације на подручју Града Бијељина
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за СКП-21/16 - Редовно одржавање свјетлосне саобраћајне сигнализације на подручју Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ТВЈ-08/16 - Адаптација Ватрогасног дома Бијељина – Јања и уређење просторија за боравак запослених у ТВЈ
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за СКП-31 (ц2, 4лота)-лот4-у1/16 - Уговарање непредвиђених радова приликом реализације уговора који се односи на ископ канала Ј-1-1-1 у Новом Насељу Јања
 
0.07 MB
 
Одлука о резултатима претквалификације за СКП-31 (ц2,4 лота)-лот4- у1/16 - Уговарање непредвиђених радова приликом реализације уговора који се односи на ископ канала Ј-1-1-1 у Новом Насељу Јања
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СЗП- 15/16 - Услуга текућег и превентивног одржавања информационог система за увезивање матичних канцеларија и услуге коришћења email сервера и контроле...
 
0.06 MB
 
Одлука о резултатима претквалификације за ЈН СЗП-15/16 - Услуге текућег и превентивног одржавања информационог система за увезивање матичних канцеларија и услуге коришћења e-mail сервера и контроле...
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СЗП-14/16 - Одржавање и набавка резервних дијелова за текуће и превентивно одржавање рачунара, штампача, скенера и фотокопир апарата током 2017. и 2018.год
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-01(2 лота)/16 - Jавна градска хигијена
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН ТВЈ-08/16 - Адаптација ватрогасног дома Бијељина – Јања и уређење просторија за боравак запослених у ТВЈ
 
0.17 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СЗП-22(3 лота)/16 - Услуге фиксне и мобилне телефоније и интернета
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СЗП-07(3 лота)/16 - Набавка штампаних образаца, канцеларијског материјала и тонера
 
0.08 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СЗП-09(3 лота)/16 - Набавка хране за потребе јавне кухиње Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН ДД-н-04-п1/16 - Превоз дјеце са акцентом на ромску дјецу у Дјечијем вртићу 'Чика Јова Змај"
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН КГН-10/16 - Набавка и израда рекламног материјала за потребе Градске управе Града Бијељина
 
0.06 MB
 
Одлука о поништењу поступка за ДД-н-01/16 - Рјешавање проблема Рома у области стамбеног збрињавања у Граду Бијељина – 7 стамбених објеката
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН ДД-04/16 - Техничка организација избора спортисте Града Бијељина и снимање видео портрета спортиста Бијељина у 2016.години
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН БиЗ-03-у1/16 - Утврђивање вишка и мањка радова и уговарање непр. радова на дог. и рек. депоа Музеја Семберија и изградња спомен собе погинулим борцима РС
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-02/16 - Мјерење аерозагађења на подручју Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука по жалби о избору најповољнијег понуђача за ЈН СЗП-06/16 - Набавка робе за одржавање хигијене просторија и објеката градске управе града Бијељина и јавне кухиње током 2017.године
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СЗП-05/16 - Набавка печења и остале готове хране за потребе Градске управе Града Бијељина током 2017.године
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СЗП-06/16 - Набавка робе за одржавање хигијене просторија и објеката Градске управе Града Бијељина и јавне кухиње током 2017.године
 
0.17 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН БиЗ-04-у1/16 - Утврђивање вишка радова и уговарање непредвиђених радова на санирању стамбених породичних објеката корисницима борачко – инвалидске заштите
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СЗП-08/16 - Набавка робе за потребе чајне кухиње Градске управе Бијељина током 2017. и 2018. године
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-н-02/16 - Асфалтирање – пресвлачење пута за избјегла и расељена лица у МЗ Хасе, град Бијељина
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-н-01/16 - Набавка водоматеријала у склопу реализације пројекта водоснабдијевања насељеног мјеста Модран
 
0.06 MB
 
Одлука о поништењу поступка за КГН-07/16 - Техничка подршка функционисању одсјека за ЛЕР и ЕИ
 
0.06 MB
 
Одлука о поништењу поступка за ДД-н-04/16 - Превоз дјеце са акцентом на ромску дјецу у Дјечијем вртићу 'Чика Јова Зма
 
0.06 MB
 
Одлука о избору највољнијег понуђача у постпуку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б КГН-22-п1/16 - Набавка угоститељских услуга за потребе организације енергетских дана Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-н-04/16 - Уклањање постојећег и изградња новог моста на некатегорисаном путу у МЗ Средња Чађавица - пут ка гробљу
 
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН ДД-н-03/16 - “Ужина са акцентом на ромску дјецу у Дјечијем вртићу „Чика Јова Змај“
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН ДД-н-02/16 - Дидактичка средства и материјал за васпитно – образовни рад са дјецом у Дјечјем вртићу „Чика Јова Змај“
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-н-01/16-Набавка водоматеријала у склопу реализације пројекта водоснабдијевања насељеног мјеста Модран
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-и-03/16-Сасјецање растиња на старом каналу Дашница који почиње у Црњелову Горњем , а завршава у каналу Нова Дашница у укупној дужини од 2.000 метара
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-36/16 - Aсфалтирање улице Браће Лазић у МЗ Јања
 
0.07 MB
 
Одлука о поништењу поступка за ЈН КГН-22/16 - Набавка угоститељских услуга за потребе организације енергетских дана Града Бијељина
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-13( 5 лотова)-лот 2-у1/16-Уг. вишка потребних услуга приликом реал. уг. који се односи на одржавање–пошљунчавање нек. путева–ЈИ дио 1 града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН ДД-05-у2/16-Утврђивање мањка и вишка и уговарање непредвиђених радова на изградњи петоразредне подручне школе и објекта вртића у насељу Лединци-VI Фаза
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-н-03(2 лота)-лот 2-у1/15-Уг. вишка потребних радова приликом реал. уг. на санацији ударних асф. рупа на лок. и нек. путевима на подручју Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-13(5 лотова)-лот 4-у1/16-Уг, вишка пот. услуга приликом реал. уг. који се односи на одр.–пошљ. нек. путева–југоисточни дио 2 града Бијељина–Лот 4
 
0.07 MB
 
Одлука о избору највољнијег понуђача за ЈН СКП-15(2 лота)-лот 1-у1/16-Угов. вишка потребних услуга приликом реал. уг. на ред. одржавању лок. и нек. путева и градских улица на подручју Града Бијељина
 
0.06 MB
 
Одлука о избору највољнијег понуђача за ЈН СКП-13( 5 лотова)-лот 5-у1/16-Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора који се односи на одржавање – пошљунчавање некатегорисаних путева
 
0.07 MB
 
Одлука о избору највољнијег понуђача за ЈН СКП-13( 5 лотова)-лот 1-у1/16-Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора који се односи на одржавање – пошљунчавање некатегорисаних путева
 
0.07 MB
 
Одлука о избору највољнијег понуђача у постпуку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б СЗП-19-п2/16 - Израда акта о процјени ризика на радном мјесту
 
0.06 MB
 
Одлука о поништењу поступка за ЈН КГН-07/16 - Техничка подршка функционисању одсјека за ЛЕР и ЕИ
 
0.06 MB
 
Одлука о избору највољнијег понуђача за ЈН СКП-19(2 лота)/16 - Организовање зимске службе на подручју Града Бијељина у сезони 2016/2017
 
0.07 MB
 
Одлука о избору највољнијег понуђача за ЈН БиЗ-05/16 - Санација и адаптација на стамбеним објектима борачке категорије становништва (који су у власништву Града Бијељина)
 
0.06 MB
 
Одлука о поништењу поступка за ЈН СЗП-19-п1/16 - Израда аката о процјени ризика на радном мјесту
 
 
0.06 MB
 
Одлука о избору највољнијег понуђача за ЈН СКП 34/16 - Изградња фекалне канализације у насељу 5 језера
 
0.07 MB
 
Одлука о избору највољнијег понуђача за ЈН СКП 07/16 - Садња дрворедних садница
 
0.08 MB
 
Одлука о избору највољнијег понуђача за ЈН СЗП-Н-01/16 - Набавка службене одјеће за комуналну полицију Градске управе Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о поништењу поступка за ЈН СЗП-19/16-Анекс II дио Б - Израда аката о процјени ризика на радном мјесту