Званична интернет презентација
Град Бијељина

Извјештај о стању водотока на подручју Града Бијељина за 22.01.2023. године у 07,00 часова


 
Водостај ријеке Дрине у 07,00 часова на водомјерној станици Радаљ износио је +352цм, односно у опадању је за 153 цм од посљедњег извјештаја, што значи да се ријека Дрина повукла у своје корито.
 
Проток ријеке Дрине на ХЕ Зворник у 07,00 часова износио је 1320м3/ у секунди.

Водостај ријеке Саве у 07,00 часова на водомјерној станици Јамена износио је +999цм, односно у порасту је за 112 цм од посљедњег извјештавања. Редовна одбрана од поплава уведена је када је водостај ријеке Саве на водомјерној станица Јамена дoстигао  коту од +970цм, а на Рачи, на мјерној летви, достигао коту од +650. Ријека Сава се једним дијелом излила у насељеном мјесту Нови на пољопривредна земљишта и за сада нема угрожених стамбених објеката.
 
Водостај ријеке Јање је у опадању, док је водостај мањих водотока Гњице и Лукавца у благом порасту, али су ријеке још увијек у својим коритима и у границама нормале.

Одсјек за цивилну заштиту наставља са константним праћењем и обиласком подручја уз ријечне водотоке и по потреби предузимаћ и друге мјере из Плана заштите и спасавања од поплава.