Званична интернет презентација
Град Бијељина

Провјера бирачког списка


ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА ОБАВЈЕШТАВА ГРАЂАНЕ ДА У ПЕРИОДУ  ОД 18.07.2020. ГОДИНЕ ДО 18.08.2020. ГОДИНЕ ОВА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ВРШИ ИЗЛАГАЊЕ ПРИВРЕМЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА.
 
ПРИВРЕМЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК ЋЕ БИТИ ИЗЛОЖЕН У ПРОСТОРИЈАМА ЗГРАДЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА, ОДНОСНО КАНЦЕЛАРИЈИ ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА, ЗАТИМ У МАТИЧНИМ КАНЦЕЛАРИЈАМА, КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ ВАН СЈЕДИШТА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА И ПРОСТОРИЈАМА ТЕРЕНСКИХ КАНЦЕЛАРИЈА ОДСЈЕКА ЗА ПОСЛОВЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА.
 
ГРАЂАНИ УВИДОМ У ПРИВРЕМЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК ИМАЈУ МОГУЋНОСТ ДА ПРОВЈЕРЕ ТАЧНОСТ ПОДАТАКА УПИСАНИХ У ИСТИ (ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ДАТУМ РОЂЕЊА, НАЗИВ И БРОЈ БИРАЧКОГ МЈЕСТА ПРЕМА АДРЕСИ ПРЕБИВАЛИШТА ПРИЈАВЉЕНОЈ НАДЛЕЖНОМ ОРГАНУ) И ДА, У СЛУЧАЈУ ГРЕШКЕ, ПРАВОВРЕМЕНО ИЗВРШЕ ИСПРАВКУ ИСТИХ.
 
ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА ОБАВЈЕШТАВА РАСЕЉЕНА ЛИЦА, КОЈА ЖЕЛЕ ДА ПРОМЈЕНЕ БИРАЧКУ ОПЦИЈУ, А ЖИВЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА, ДA МОГУ ДА СЕ ЈАВЕ У ЦЕНТАР ЗА БИРАЧКИ СПИСАК ГРАДА БИЈЕЉИНА СВАКОГ РАДНОГ ДАНА У ВРЕМЕНУ ОД 07:00 ДО 15:00 ЧАСОВА, ДО 01.09.2020.ГОДИНЕ.
 
ЗА СВЕ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ОБРАТИТЕ СЕ У КАНЦЕЛАРИЈУ ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА, УЛИЦА КАРАЂОРЂЕВА БРОЈ 4 ИЛИ НА ТЕЛЕФОНЕ 055/243-684, 055/243-685 И 055/233-138.
 
 
 
                                 ПРЕДСЈЕДНИК
                                ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
                                 доц. др Дијана Савић Божић