Званична интернет презентација
Град Бијељина

Позиви за достављање понуда у поступку додјеле уговора из анекса II дио Б

Тендерска документација у поступку јавне набавке: ИНФОРМИСАНОСТ ГРАЂАНА СЕМБЕРИЈЕ О АКТИВНОСТИМА ГИК-А (УВИД У СПИСКОВЕ), ШИФРА: СГ-05/22 252.5KB
Исправка странице бр. 9 Тендерске документације у поступку јавне набавке: ИЗРАДА АКАТА О ПРОЦЈЕНИ РИЗИКА, ШИФРА: ОЗП-29/22 63.5KB
Тендерска документација у поступку јавне набавке: ИЗРАДА АКАТА О ПРОЦЈЕНИ РИЗИКА, ШИФРА: ОЗП-29/22 238.23KB
Тендерска документација у поступку јавне набавке: АНГАЖОВАЊЕ ПРАВНОГ ЗАСТУПНИКА У УПРАВНОМ ПОСТУПКУ, ШИФРА: КП-02/22 236.7KB
Тендерска документација у поступку јавне набавке: ИНФОРМИСАНОСТ ГРАЂАНА СЕМБЕРИЈЕ О АКТИВНОСТИМА, ОДЛУКАМА И АКТИМА КОЈЕ ДОНОСИ СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2022. ГОДИНУ ПУТЕМ WEB ПОРТАЛА, ШИФРА: СГ-04/22 181.39KB
Позив за набавку услуга у поступку додјеле уговора о услугама из анекса II дио Б Набавка услуге – ПРУЖАЊЕ УСЛУГА РУЧКА/ВЕЧЕРЕ И ПРЕНОЋИШТА ИЗ ФОНДА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ЗА ГОСТЕ, ЗВАНИЧНИКЕ ИНСТИТУЦИЈА И ОРГАНИЗАЦИЈА, МАНИФЕСТАЦИЈА (ПОВОДОМ СЛАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА, ДАНА ГРАДА ) И ДРУГИМ ЛИЦИМА КОЈИМА СЕ УКАЗУЈЕ ГОСТОПРИМСТВО У РЕСТОРАНИМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА, шифра: ОЗП-17/22 117.66KB
Позив за набавку услуга у поступку додјеле уговора о услугама из анекса II дио Б Набавка услуге – УСЛУГЕ СЕМИНАРА И СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА, шифра: ОЗП-16/22 116.94KB
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-24/21 - УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА ГЕОГРАФСКОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА (ГИС) 72.73KB
Позив за набавку услуга у поступку додјеле уговора о услугама из анекса II дио б Набавка услуге – ИНФОРМИСАНОСТ ГРАЂАНА О ПРИВРЕДНИМ И ПОЉОПРИВРЕДНИМ, КУЛТУРНИМ, СПОРТСКИМ, ИНФРАСТУКТУРНИМ И ТУРИСТИЧКИМ ПОТЕНЦИЈАЛИМА СЕМБЕРИЈЕ ПУТЕМ ДРУШТВЕНИХ МРЕЖА, шифра: КГН-06/21 117.87KB
Позив за набавку услуга у поступку додјеле уговора о услугама из анекса II дио б Набавка услуге – пружање услуга ручка/вечере и преноћишта из фонда репрезентације за госте, званичнике институција и организација, манифестација (поводом славе Града Бијељина, Дана Града ) и другим лицима којима се указује гостопримство у ресторанима на подручју Града Бијељина, шифра: ОЗП-21/21 614.99KB
Тендерска документација у поступку јавне набавке: ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА О УСЛУГАМА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б НАБАВКА УСЛУГА – УСЛУГЕ СЕМИНАРА И СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА, ШИФРА: ОЗП-03/21 237.06KB
ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА: ИНФОРМИСАНОСТ ГРАЂАНА СЕМБЕРИЈЕ О АКТИВНОСТИМА, ОДЛУКАМА И АКТИМА КОЈЕ ДОНОСИ СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2020. ГОДИНУ, ПУТЕМ WEB ПОРТАЛА, Шифра: СГ-04/20 388.68KB
ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА: Адвокатске услуге - анализа усклађености са позитивним прописима свих аката који се усвајају на сједницама Скупштине Града и стручна подршка у заступању пред надлежним органима у случају да дође до оспоравања неке од одлука усвојених на скупштини, Шифра: СГ-03/20 389.6KB
Тендерска документација у поступку јавне набавке услуга: Информисање грађана о актуелностима у Граду Бијељина и промоција инвестиционих потенцијала Града Бијељина путем веб-портала и телефонске апликације, шифра: КГН-11-П1/20 369.13KB
ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА: ПРОМОЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ И ПОТЕНЦИЈАЛА АГРАРА ГРАДА БИЈЕЉИНА ПУТЕМ ИНТЕРНЕТ–СТРАНИЦЕ, ДРУГИХ ИНТЕРНЕТ–ПЛАТФОРМИ И АПЛИКАЦИЈА ЗА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНЕ ШИФРА: ПЉ-01-П1/20 186.73KB
ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА: ПРОМОЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ И ПОТЕНЦИЈАЛА АГРАРА ГРАДА БИЈЕЉИНА П УТЕМ ИНТЕРНЕТ– СТРАНИЦЕ, ДРУГИХ ИНТЕРНЕТ– ПЛАТФОРМИ И АПЛИКАЦИЈА ЗА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНЕ ШИФРА: ПЉ-01/20 183.85KB
Тендерска документација у поступку јавне набавке услуга: Информисање грађана о актуелностима у Граду Бијељина и промоција инвестиционих потенцијала Града Бијељина путем веб-портала и телефонске апликације, шифра: КГН-11/20 208.81KB
ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ УСЛУГА У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА О УСЛУГАМА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б НАБАВКА УСЛУГЕ – ПРУЖАЊЕ УСЛУГА РУЧКА/ВЕЧЕРЕ И ПРЕНОЋИШТА ИЗ ФОНДА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ЗА ГОСТЕ, ЗВАНИЧНИКЕ ИНСТИТУЦИЈА И ОРГАНИЗАЦИЈА, МАНИФЕСТАЦИЈА (ПОВОДОМ СЛАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА, ДАНА ГРАДА ) И ДРУГИМ ЛИЦИМА КОЈИМА СЕ УКАЗУЈЕ ГОСТОПРИМСТВО У РЕСТОРАНИМА НА ПОДРУЧЈУ ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА, ШИФРА: ОЗП-14/20 104.35KB
Тендерска документација у поступку јавне набавке услуга организовања конференције из сфере менаџмента шифра: ПР-02/20 265KB
Позив за достављање понуда у поступку додјеле уговора о услугама из анекса ii дио б - набавка услуге семинара и стручног усавршавања за потребе Градске управе Града Бијељина шифра: ОЗП-13/20 101.79KB
Позив за достављање понуда у поступку додјеле уговора о услугама из анекса II дио Б - набавка услуге посредовања при организацији службених путовања (карте и хотелски смјештај) - шифра: ОЗП-25/20 113.41KB
ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗАБАВНОГ ПРОГРАМА ПОВОДОМ ДОЧЕКА МЕЂУНАРОДНЕ И ПРАВОСЛАВНЕ НОВЕ ГОДИНЕ ШИФРА: СГ-03/19 247.6KB
Тендерска документација у поступку јавне набавке услуга израда акта о процјени ризика шифра: ОЗП-18/19 - поступак додјеле уговора о услугама из анекса II дио Б 244.96KB
Тендерска документација у поступку ЈН услуга СГ-Н-01/19 - Организовање забавног програма поводом Славе Града концерт „Мaјa Беровић“ 212.86KB
Тендерска документација у поступку јавне набавке услуга из Анекса II дио Б: СГ-Н-01/18 - Организовање забавног програма поводом славе Града концерт групе Балканика 342.24KB
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА О УСЛУГАМА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б НАБАВКА УСЛУГЕ – УСЛУГЕ СЕМИНАРА И СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА, ШИФРА: ОЗП-12/19 457.53KB
Тендерска документација у поступку ЈН услуга - Набавка услуга организовања конференције из сфере менаџмента: ПР-02/19 252.29KB
Тендерска документација у поступку ЈН услуга ИП-02/19 - Ванредна контрола техничке исправности моторних возила у току 2019. године 234.87KB
Тендерска документација у поступку јавне набавке услуга из Анекса II дио Б: ОЗП-13/19 - Пружање услуга ручка/вечере и преноћишта из фонда репрезентације за госте, званичнике институција и организација, манифестација (поводом славе Града Бијељина, Дана Града ) и другим лицима којима се указује гостопримство у ресторанима на подручју Града Бијељина 467.47KB
Тендерска документација из поступка додјеле уговора из Анекса II дио Б: Технички преглед службених аутомобила Градске управе Града Бијељина током 2019. и 2020. године- шифра: ОЗП-17/19 766.21KB
Тендерска документација у поступку јавне набавке услуга- Ванредна контрола техничке исправности моторних возила у току 2019. године шифра: ИП-02-п1/19 поступак додјеле уговора о услугама из анекса II дио Б ЗЈН 698.14KB
Тендерска документација у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б: ПР-н-02/18 - Форум из области развоја и повећања капацитета привреде у Граду Бијељина 241.49KB
ИЗМЈЕНА-Позив за дост.понуде за пружање услуга ручка/вечере, УГОВОР 4, ОЗП-11/18 230.82KB
ИЗМЈЕНА-Позив за дост.понуде за пружање услуга ручка/вечере, УГОВОР 3, ОЗП-11/18 221.51KB
ИЗМЈЕНА-Позив за дост.понуде за пружање услуга ручка/вечере, УГОВОР 2, ОЗП-11/18 214.95KB
ИЗМЈЕНА-Позив за дост.понуде за пружање услуга ручка/вечере, УГОВОР 1, ОЗП-11/18 213.37KB
Измјена тендерске документације под шифром ОЗП-11/18 56.16KB
Позив за дост.понуде за пружање услуга ручка/вечере и преноћишта из фонда репрезентације за госте,званичнике институција и организација,манифестација (поводом Славе и Дана Града) ... ОЗП-11/18 616.77KB
Позив за дост.понуде за пружање услуга ручка/вечере и преноћишта из фонда репрезентације за госте,званичнике институција и организација,манифестација (поводом Славе и Дана Града) ... ОЗП-11/18 622.08KB
Позив за дост.понуде за пружање услуга ручка/вечере и преноћишта из фонда репрезентације за госте,званичнике институција и организација,манифестација (поводом Славе и Дана Града) ... ОЗП-11/18 621.64KB
Позив за дост.понуде за пружање услуга ручка/вечере и преноћишта из фонда репрезентације за госте,званичнике институција и организација,манифестација (поводом Славе и Дана Града) ... ОЗП-11/18 610.2KB
Тендерска документација у поступку ЈН услуга ОЗП-14/18 - Технички преглед службених аутомобила Градске управе Града Бијељина током 2018. и 2019. године 225.87KB
ТЕНД. ДОK. У ПОСТУПКУ ЈН УСЛУГА НАБАВКА УСЛУГА ОРГАНИЗОВАЊА КОНФЕРЕНЦИЈЕ ИЗ СФЕРЕ МЕНАЏМЕНТА ПР-н-01/18 - ПОСТУПАК ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА О УСЛУГАМА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б 813.29KB
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА ЗА УСЛУГЕ ИЗ АНЕКСА II ДИО Б - УСЛУГЕ СЕМИНАРА И СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БН ОЗП-10/18 221.83KB
Прилог I (Опис штанда) 229.81KB
ТЕНД. ДОK. У ПОСТУПКУ ЈН УСЛУГА НАБАВКА УГОС УСЛУГА ЗА ПОТРЕБЕ ОРГАН ЕНЕРГ ДАНА ГРАДА БИЈЕЉИНА ШИФРА: КГН-06/17 - ПОСТУПАК ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА О УСЛУГАМА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б 259.02KB
ПОЗИВ ЗА ДОСТ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА ЗА УСЛУГЕ ИЗ АНЕКСА II ДИО Б - НАБ.УСЛ.ИЗРАДА ШУМСКО – ПРИВРЕДНЕ ОСНОВЕ ЗА ПРИВАТНЕ ШУМЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018.-31.12.2027. 368.89KB
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА ЗА УСЛУГЕ ИЗ АНЕКСА II ДИО Б - ПРУЖАЊЕ УСЛУГА РУЧКА/ВЕЧЕРЕ И ПРЕНОЋИШТА ИЗ ФОНДА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ЗА ГОСТЕ, ШИФРА: ОЗП-10/17 - УГОВОР 4 298.17KB
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА ЗА УСЛУГЕ ИЗ АНЕКСА II ДИО Б - ПРУЖАЊЕ УСЛУГА РУЧКА/ВЕЧЕРЕ И ПРЕНОЋИШТА ИЗ ФОНДА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ЗА ГОСТЕ, ШИФРА: ОЗП-10/17 - УГОВОР 3 299.2KB
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА ЗА УСЛУГЕ ИЗ АНЕКСА II ДИО Б - ПРУЖАЊЕ УСЛУГА РУЧКА/ВЕЧЕРЕ И ПРЕНОЋИШТА ИЗ ФОНДА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ЗА ГОСТЕ, ШИФРА: ОЗП-10/17 - УГОВОР 2 300.11KB
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА ЗА УСЛУГЕ ИЗ АНЕКСА II ДИО Б - ПРУЖАЊЕ УСЛУГА РУЧКА/ВЕЧЕРЕ И ПРЕНОЋИШТА ИЗ ФОНДА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ЗА ГОСТЕ, ШИФРА: ОЗП-10/17 - УГОВОР 1 297.44KB
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА ЗА УСЛУГЕ ИЗ АНЕКСА II ДИО Б - ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА, ШИФРА: ОЗП-Н- 01-П1/17 738.8KB
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА ЗА УСЛУГЕ ИЗ АНЕКСА II ДИО Б - ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА, ШИФРА: ОЗП-Н- 01/17 298.94KB
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА ЗА УСЛУГЕ ИЗ АНЕКСА II ДИО Б - УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЈЕКТА „ПРИЛИКА ПЛУС“- ПРАКТИЧНА НАСТАВА НА РАДНОМ МЈЕСТУ ШИФРА: КГН-14/17 247.22KB
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА ЗА УСЛУГЕ ИЗ АНЕКСА II ДИО Б - СПРОВОЂЕЊЕ ОБУКЕ ЗА ТРИ ЈЛС НА ТЕМУ ИНВЕСТИЦИОНЕ ПРОМОЦИЈЕ ШИФРА: КГН-05/17 629.87KB
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА ЗА УСЛУГЕ ИЗ АНЕКСА II ДИО Б - СПРОВОЂЕЊЕ ОБУКА ЗА ПРЕДУЗЕЋА НА ТЕМУ ПРИПРЕМЕ ПРИЈЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА И ИЗРАДЕ БИЗНИС ПЛАНОВА ШИФРА:КГН-04/17 635.39KB
Позив за достављање понуда у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б набавка услуге – услуге семинара и стручног усавршавања за потребе Градске управе Града Бијељина, шифра: ОЗП-09/17 475.12KB
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА О УСЛУГАМА ИЗ АНКЕСА II ДИО Б НАБАВКА УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА ЗА ПОТРЕБЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЕНЕРГЕТСКИХ ДАНА ГРАДА БИЈЕЉИНА, ШИФРА: КГН-22-п1/16 392.14KB
Прилог уз прилог I 467.12KB
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА О УСЛУГАМА ИЗ АНКЕСА II ДИО Б НАБАВКА УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА ЗА ПОТРЕБЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЕНЕРГЕТСКИХ ДАНА ГРАДА БИЈЕЉИНА, ШИФРА: КГН-22/1 395.07KB
Прилог уз прилог I 467.12KB
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА О УСЛУГАМА ИЗ АНКЕСА II ДИО Б НАБАВКА УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА ЗА ПОТРЕБЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЕНЕРГЕТСКИХ ДАНА ГРАДА БИЈЕЉИНА, ШИФРА: КГН-22/1 395.07KB
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА О УСЛУГАМА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б НАБАВКА УСЛУГА – УСЛУГЕ СЕМИНАРА И СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА, ШИФРА СЗП-Н-02/16 363.09KB
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА О УСЛУГАМА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б НАБАВКА УСЛУГА – ИЗРАДА АКТА О ПРОЦЈЕНИ РИЗИКА НА РАДНОМ МЈЕСТУ, ШИФРА СЗП-19-п2/16 471.82KB
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА О УСЛУГАМА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б НАБАВКА УСЛУГА – ИЗРАДА АКТА О ПРОЦЈЕНИ РИЗИКА НА РАДНОМ МЈЕСТУ, ШИФРА СЗП-19-п1/16 473.07KB
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА О УСЛУГАМА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б НАБАВКА УСЛУГА – ИСПИТИВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ АПАРАТА ЗА ЗАШТИТУ ОРГАНА ЗА ДИСАЊЕ, ШИФРА СЗП-20/16 516.13KB
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА О УСЛУГАМА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б НАБАВКА УСЛУГА – УСЛУГЕ СИСТЕМАТСКОГ ПРЕГЛЕДА ВАТРОГАСАЦА ШИФРА: СЗП-21/16 517.25KB
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА О УСЛУГАМА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б - НАБАВКА УСЛУГА – ИЗРАДА АКТА О ПРОЦЈЕНИ РИЗИКА НА РАДНОМ МЈЕСТУ, ШИФРА: СЗП-19/16 477.7KB