Званична интернет презентација
Град Бијељина

EU4Business: 10 милиона евра бесповратних средстава за подршку економском расту и запошљавању у БиХПројекат Европске уније EU4Business креће са објавом јавних Позива за достављање приједлога пројеката који ће подржати развој конкурентности и иновација у извозно оријентисаним секторима, туризму, пољопривреди и предузетништву у БиХ.
Укупно 10 милиона евра бесповратних средстава  намијењено је микро, малим и средњим фирмама за стварање нових радних мјеста и јачање економског раста. Директни корисници су фирме, пољопривредници и предузетници, са посебним освртом на младе, жене и угрожене групе.
Неколико јавних Позива за достављање приједлога пројеката биће објављени један за другим у низу у 2019. години. Тада ће бити представљени и услови за учешће у овим позивима.
Осим бесповратних средстава, пројект пружа подршку и развоју капацитета релевантних партнерских институција и корисника пројеката које финансира ЕУ.
EU4Business пројекат вриједан је 16,1 милиона евра, а заједнички га финансирају Европска унија (15 милиона евра) и Савезна Република Њемачка (1,1 милиона евра). Пројекат заједно проводе ГИЗ, ИЛО и УНДП, у раздобљу од априла 2018. године до марта 2022. године.
Оквирни план за објаву јавних Позива за достављање приједлога пројеката унутар EU4Business пројекта у БиХ:
- За фармере/пољопривреднике и задруге које се баве примарном пољопривредном производњом јануар 2018.
- За локална партнерства у развоју предузетништва март 2019.
- За развојна партнерства у туризму март 2019.
- За компаније које се баве производњом хране, процесуирањем пољопривредних производа и маркетингом пољопривредно-прехрамбених производа април 2019.
- За развојна партнерства у извозно-оријентисаним секторима јун 2019.
- За рурални развој октобар 2019.
- За фирме у извозно-оријентисаним секторима новембар 2019.
                                                           
Више на:
eu4business.ba