Званична интернет презентација
Град Бијељина

Трећи позив за достављање награде Европске уније у подручују здравља за 2019. годинуПланом рада за 2019. годину у оквиру Трећег програма здравља 2014-2020, Генерални директорат за здравље и сигурност хране (DG SANTE) Европске комисије објавио је Позив за достављање пријава за награде Европске уније у подручју здравља за 2019. годину.

Циљ овог позива је смањење прекомјерне тежине и гојазности код дјеце и младих. Снажна посвећеност градова, невладиних организација и школа је кључна у рјешавању овог проблема код младих и дјеце.

На овај позив се могу пријавити градови, невладине организације и школе. Такође на овај позив се могу поднијети иницијативе на наведену тему које су већ завршене (али не прије 1. јануара 2016. године) или су још увијек у току, у тренутку објављивања позива.

Буџет овог позива за додјелу награда по свакој од наведених категорија је 100 000 евра, и то:
  • Најбоља иницијатива коју је поднио град 100 000 евра,
  • Најбоља иницијатива коју је поднијела невладина организација 100 000 евра,
  • Најбоља иницијатива коју је поднијела школа 100 000 евра.

Крајњи рок за достављање пријава на овај Позив је 13.05.2019. године, до 11:00 часова.

На следећем линку могу да се пронађу све неопходне информације: https://ec.europa.eu/health/ngo_award/home_en.

Молимо апликанте из Републике Српске да обавијесте Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу ([email protected]) о подношењу приједлога пројеката у оквиру овог позива.