Званична интернет презентација
Град Бијељина

ЈАВНИ ПОЗИВ ЛИЦИМА ЗА ПРИЈАВУ УЧЕШЋА У ПРОГРАМУ ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ ОБУКЕ У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА „(НА)УЧИ И (ЗА)РАДИ“На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', број: 97/16) и члана 71. Статута Града Бијељина (''Службени гласник Града Бијељина'', број: 9/17) и Споразума о сарадњи са партерима, Градоначелник Града Бијељина расписује:
 
ЈАВНИ ПОЗИВ ЛИЦИМА ЗА ПРИЈАВУ УЧЕШЋА У ПРОГРАМУ ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ ОБУКЕ У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА „(НА)УЧИ И (ЗА)РАДИ“
  
1. Увод
 
Пројекат „(НА)УЧИ И (ЗА)РАДИ“  представља системски приступ свих релевантних актера на успостављању функционалног модела за повећавање могућности одрживог запошљавања на простору Града Бијељина у складу са потребама привреде. Град Бијељина је водећи партнер на Пројекту, а партнери су ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске, Привредна комора Републике Српске -  Подручна привредна комора Бијељина, Факултет пословне економије Бијељина - Универзитет Источно Сарајево и „MEGA DRVO“ д.о.о. Бијељина.
 
Све активности се проводе на подручју Града Бијељина.
 
2.  Предмет јавног позива
 
Градска управа Града Бијељина у сарадњи са ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске – филијала Бијељина и Факултетом пословне економије Бијељина - Универзитет Источно Сарајево позива лица да се пријаве за учешће у програму предузетничке обуке.
 
Предузетничку обуку ће реализовати Факултет пословне економије Бијељина - Универзитет Источно Сарајево кроз 4 модула:
 
Модул I: Дигитална економија,  
Модул II: Услужни сектор и пословање предузетника,
Модул III: Предузетничке вјештине,
Модул IV: Израда бизнис планова за предузетнике.
 
Циљ спровођења обуке по овом Јавном позиву је јачање предузетништва кроз сет предузетничких обука и подстицање самозапошљавања.
 
За 10 обучених особа по овом Јавном позиву кроз Програм предузетничке обуке биће обезбијеђена подстицајна средства у износу од 8.000,00KM за регистрацију и покретање сопственог бизниса и самозапошљавање, и менторство над радом предузећа од стране Факултета пословне економије Бијељина - Универзитет Источно Сарајево.
 
Корисници ће бити одабрани на основу квалитета  израђеног Бизнис план и одрживости бизнис идеје, а резултати ће бити објављени на званичним интернет страницама Града Бијељина, ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске и Факултета пословне економије Бијељина - Универзитет Источно Сарајево.
 
3. Финансијски оквир
 
Планирана средства за реализацију Програма предузетничке обуке по овом Јавном позиву обезбијеђена су из буџета Града Бијељина у оквиру имплементације Пројекта из тачке 1. овог Јавног позива.
 
4. Селекција полазника обуке
 
Одабир кандидата за обуку, из тачке 2. овог Позива, вршиће Комисија састављена од чланова Тима за реализацију Пројекта.
 
5. Циљна група
 
На Јавни позив се могу пријавити физичка лица која испуњавају сљедеће основне критеријуме:
  1. Да су старији од 18 година;
  2. Да посједују доказ о стручном образовању;
  3. Подносилац пријаве мора имати пребивалиште-боравиште на територији Града Бијељина;
  4. Подносилац пријаве треба да има пословну идеју и жељу да се бави властитим бизнисом.
Предност за учешће у Програму обуке по овом Јавном позиву имају млади и жене у старосној доби од 18-30 година и тешко запошљиве категорије (старији од 45 година).
 
6. Начин подношења пријаве и потребна документација
 
Лица које желе учествовати у Програму обуке, дужна су у предвиђеном року доставити сљедеће:
1. Пријава (саставни дио овог Јавног позива – Прилог 1);
2. Изјава о давању сагласности за објаву и коришћење резултата овог Јавног позива (саставни дио овог јавног позива – Прилог 2).
3. Копија доказа о стеченом стручном образовању;
4. Биографија (саставни дио овог Јавног позива – Прилог 3); 
Напомена: Наведену документацију није потребно овјеравати.
 
7. Рок за подношење захтјева
 
Рок за достављање пријаве са пратећом документацијом по овом Јавном позиву је 30. септембар 2019. године.  
 
8. Начин пријаве и резултати Јавног позива
 
Лица са која желе учествовати у овом Јавном позиву, Пријаву са пратећом документацијом у затвореној коверти предају путем поште или лично на адресу:
 
Градска управа Бијељина, Трг краља Петра I Карађорђевића 1, 76300 Бијељина са назнаком НЕ ОТВАРАЈ - Пријава за учешће у програму предузетничке обуке у склопу пројекта „(НА)УЧИ И (ЗА)РАДИ“ доставити: Одсјеку за локални економски развој и европске интеграције.
Резултати овог Јавног позива биће објављени 4. октобра 2019. године на огласним таблама и званичним интернет страницама Градске управе Града Бијељина, ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске и Факултета пословне економије Бијељина - Универзитет Источно Сарајево.
 
9. Додатне информације
Додатне информације по овом Јавном позиву могу се добити у Градској управи Града Бијељина – Одсјек за локални економски развој и европске интеграције, на сљедеће бројеве телефона: 055/233-159; 055/233-169; 055/233-132.