Званична интернет презентација
Град Бијељина

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ЗАХТЈЕВА ЗА ПОДСТИЦАЈ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У 2020. ГОДИНИРЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
АГРАРНИ   ФОНД                               
ГРАДА  БИЈЕЉИНА
ЈИБ 4402854230005
БРОЈ: 135 / 20.
Датум: 29.05.2020.год.
 
На основу Oдлуке о програму коришћења средстава за подстицај пољопривредне производње у 2020.години ( „Сл. гласник Града Бијељина“ ,број: 19/20) и  Правилника о начину и условима подстицаја у пољопривредној производњи за 2020. годину бр: 114/20 од 18.05.2020. године, Аграни фонд Града Бијељина р а с п и с у ј е: 
 
Ј А В Н И   П О З И В
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ЗАХТЈЕВА ЗА ПОДСТИЦАЈ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У 2020. ГОДИНИ
          
Аграрни фонд Града Бијељина расписује јавни позив за достављање захтјева за подстицај пољопривредне производње пољопривредних произвођача са подручја Града Бијељина.
 
Права на подстицајна средства од Аграрног фонда Града Бијељина имају сви пољопривредни произвођачи са подручја Града Бијељина који имају засновану производњу и потребна документа у складу са Правилником о начину и условима подстицаја у пољопривредној производњи за 2020. годину.         
 
Подношење захтјева за остваривање права на подстицај пољопривредне производње у Аграрном фонду почиње од 01.06.2020.године.
 
Пољопривредни произвођачи могу остварити подстицај за следеће пољопривредне поризводње:

1. Подршка организованом откупу поврћа и воћa (организованом откупу дувана из 2019. године).
Рок за подношење захтјева за орг.откуп дувана род 2019.године је до 01.08.2020.године.  
Рок за подношење захтјева за организовани откуп поврћа и воћа је до 30.11.2020.године.  
 
2. Подршка сточарству.
Рок за подношење захтјева за подршку сточарству је до 31.10.2020.године.
 
3. Подршка подизању нових засада воћа.
Рок за подношење захтјева за подршку подизања нових засада воћа је до 30.11.2020.године.
 
4. Подршка пластеничкој производњи и наводњавању.
Рок за подношење захтјева за подршку пластеничкој производњи и наводњавању је до 31.10.2020.године.  
Рок за подношење захтјева за Подршку набавци система за наводњавање “Тифон“ је до 31.10.2020.године.

5. Подршка изградњи инфраструктуре. Рок за подношење захтјева за подршку изградњи инфраструктуре је до 30.09.2020. године.

6. Средства за вандредне и непредвиђене ситуације (елементарне непогоде и др). Рок за подношење захтјева за средства за вандредне и непредвиђене ситуације (елементарне непогоде и др) је до 30.11.2020. године.  
          
7.  Помоћ  удружењима. Рок за подношење захтјева за помоћ  удружењима је до 30.09.2020.године.  
 
8. Регрес камата за прољетну сјетву. Рок за подношење захтјева за регрес камата за прољетну сјетву је до 31.07.2020. године.  
 
9.  Подршка едукацији, презентацији пројеката и посјета сајмовима и подршка увођењу сертификоване производње. Рок за подношење захтјева за подршку едукацији, презентацији пројеката и посјета сајмовима је до 31.12.2020.године.  
Рок за подношење захтјева за подршку увођењу сертификоване производње је до 31.11.2020.године.
Рок за подношење захтјева за суфинасирање  анализа квалитета земљишта је до 31.10.2020.године.
Рок за подношење захтјева за суфинасирање  набавке основног стада и пластеника садница и прикључне машине је до 30.09.2020.године.
Рок за подношење захтјева за Побољшање квалитета земљишта – калцификација  је до 31.10.2020.године

10. Афирмација домаће пољопривредне производње.
Захтјеви се подносе Одјељењу за пољопривреду, Градска Управа Града Бијељина, путем писарнице до 30.11.2020.године.
 
Правилник о начину и условима подстицаја у пољопривредној производњи за 2020. годину објавиће се у Службеном гласнику Града Бијељина и на веб страници Града Бијељина:  https://www.gradbijeljina.org/sr/1576.agrarni-fond-grada-bijeljina.html
 
Захтјеви се достављају у канцеларију Аграрног фонда Града Бијељина у Улици Милоша Обилића 51/а или путем поште.
                
Све информације везане за Правилник о начину и условима подстицаја у пољопривредној производњи за 2020. годину, можете добити  на телефоне: 206-984  и  имејл: [email protected]
 
Јавни позив биће објављен у просторијама Аграрног фонда Града Бијељина, веб сајту Града Бијељина: https://www.gradbijeljina.org/sr/1576.agrarni-fond-grada-bijeljina.html
 
                                 Аграрни фонд Града Бијељина