Званична интернет презентација
Град Бијељина

Јавни позив заинтересованим лицима за достављање приједлога и сугестија за планска рјешења у обухвату Регулационог плана „Гвоздевићи“ у Бијељини