Званична интернет презентација
Град Бијељина

План јавних набавки Града Бијељина

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2023. ГОДИНУ (VII) 37KB
ИЗМЈЕНА - ДОПУНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2023. ГОДИНУ (VII) 188.8KB
ИЗМЈЕНА - ДОПУНА ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2023. ГОДИНУ (VI) 144.9KB
ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2023. ГОДИНУ (VI) 37KB
ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2023. ГОДИНУ (V) 115.2KB
ИЗМЈЕНА - ДОПУНА ПЛАНА ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2023. ГОДИНУ (V) 178.26KB
ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2023. ГОДИНУ (IV) 37KB
ИЗМЈЕНА / ДОПУНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2023. ГОДИНУ (IV) 146.63KB
ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2023. ГОДИНУ ( III ) 240.18KB
ИЗМЈЕНА/ДОПУНА ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2023. ГОДИНУ 147.87KB
ИЗМЈЕНА/ДОПУНА ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2023. ГОДИНУ (II) 147.74KB
ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2023. ГОДИНУ (II) 113.37KB
ИЗМЈЕНА/ДОПУНА ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2023. ГОДИНУ 213.71KB
OДЛУКА О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2023. ГОДИНУ (I) 113.33KB
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2023. ГОДИНУ 332.98KB
ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2023. ГОДИНУ 38.5KB
ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2022. ГОДИНУ (III) 37KB
ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2022. ГОДИНУ - III ИЗМЈЕНА 111KB
ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2022. ГОДИНУ - II ИЗМЈЕНА 470.69KB
ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2022. ГОДИНУ (II) 240.94KB
ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2022. ГОДИНУ - I ИЗМЈЕНА 210.5KB
ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2022. ГОДИНУ (I) 37KB
Годишњи план јавних набавки Града Бијељина за 2022. годину 454KB
Oдлука о доношењу Плана јавних набавки Града Бијељина за 2022. годину 39KB
ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2021. ГОДИНУ - II ИЗМЈЕНА 200KB
ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2021. ГОДИНУ (II) 37KB
ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2021. ГОДИНУ - I ИЗМЈЕНА 105.5KB
ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2021. ГОДИНУ (I) 37KB
Годишњи план јавних набавки Града Бијељина за 2021. годину 392KB
Oдлука о доношењу Плана јавних набавки Града Бијељина за 2021. годину 39.5KB
План јавних набавки за период привременог финансирања од 01.01.2021. год. до 31.03.2021. год. 207KB
Одлука о доношењу привременог плана јавних набавки Града Бијељина за 2021. годину за период 01.01.2021. године до 31.03.2021. године 41.5KB
Годишњи план јавних набавки за 2020. годину измјена I 74.65KB
Одлука о измјени и допуни годишњег плана јавних набавки Града Бијељина за 2020. годину (I) 22.15KB
Годишњи план јавних набавки за 2020. годину 496KB
Одлука о доношењу годишњег плана јавних набавки Града Бијељина за 2020. годину 136KB
Годишњи План jавних набавки за 2019. годину (IV измјена) 205.57KB
Одлука о измјени и допуни годишњег Плана јавних набавки Града Бијељина за 2019. годину (IV) 113.1KB
Годишњи план јавних набавки за 2019. годину (III измјена) 156KB
Одлука о измјени и допуни годишњег плана јавних набавки Града Бијељина за 2019. годину (III) 110.5KB
Годишњи план јавних набавки за 2019. годину (II измјена) 170KB
Одлука измјени и допуни годишњег плана јавних набавки Града Бијељина за 2019. годину (II) 37KB
Годишњи план јавних набавки за 2019. годину (I измјена) 257.93KB
Одлука о измјени и допуни годишњег плана јавних набавки Града Бијељина за 2019. годину (I) 211.49KB
Годишњи план јавних набавки за 2019. годину 629.89KB
Одлука о доношењу годишњег плана јавних набавки Града Бијељина за 2019. годину 210.64KB
Одлука о измјени и допуни годишњег плана јавних набавки града Бијељина за 2018. годину (I) 211.35KB
Измјена I - Годишњи план јавних набавки за 2018. годину 390.78KB
Одлука о доношењу годишњег плана јавних набавки Града Бијељина за 2018. годину 216.41KB
Годишњи план јавних набавки за 2018. годину 676.93KB
Измјена III. - Годишњи план јавних набавки за 2017. годину 321.33KB
Одлука о измјени и допуни годишњег плана јавних набавки града Бијељина за 2017. годину ( III ) 239.15KB
Одлука о доношењу годишњег плана јавних набавки Града Бијељина за 2017. годину 54KB
Измјена II - Годишњи план јавних набавки за 2017. годину 186.47KB
Годишњи план јавних набавки за 2017. годину 541KB
Одлука о измјени и допуни годишњег плана јавних набавки града Бијељина за 2017. годину ( II ) 67.83KB
Измјена I - Годишњи план јавних набавки за 2017. годину 239.2KB
Одлука о измјени и допуни годишњег плана јавних набавки града Бијељина за 2017. годину ( I ) 68.1KB